Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija
Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Mobilizacijos plano realizavimo aspektai Leipalingio ir
  Druskininkų valsčiuose ir jų apylinkėse

Legendinio partizano Juozo Vitkaus-Kazimieraičio atminties koplytstulpis, paminklas ir stendas „Partizanų vado Kazimieraičio kelias“ Leipalingio seniūnijoje, Žaliamiškyje, kur buvo įrengtas jo bunkeris

Nijolė KOŽENEVSKAJA 

Gailiūnų kaimo rezervinio „Žaibo“ būrio karinės parengties išbandymas Merkinės mūšyje

   1945 m. gruodžio mėn. pradžioje Merkinės vls. Gudelių k. įvyko pasitarimas tarp vadų „Vanago“ ir „Siaubo“ bei dalyvių „Mindaugo“ ir „Gegučio“. Ten „Vanago“ iniciatyva buvo priimtas nutarimas dėl Merkinės miestelio puolimo 1945 m. gruodžio 15 d. Tuomet Adolfas Ramanauskas-Vanagas buvo „Merkio“ rinktinės vadas.    „Kazimieraitis“ pritarė šiam planui ir davė nurodymą suorganizuoti ginkluotą užpuolimą. Į šios užduoties vykdymą „Vanagas“ įtraukė „Šarūno“ rinktinės vadą „Siaubą“. Buvo nuspręsta, jog 
„Siaubo“ ginkluotos pajėgos puls miestelį iš tilto pusės, atkreipdamas į save sovietų kareivių dėmesį, o tuo tarpu „Vanagas“ su savo partizanais (apie 20 žmonių) eis į miestelį Varėnos keliu ir (iš pašto pusės, kad nutrauktų telefono ryšius) ir jį užims be didelio pasipriešinimo. Partizanai Merkinės užpuolimą įvykdė pirmos dienos pusėje ir jį savo rankose laikė apie valandą – pasitraukė tik tuomet, kai pamatė artėjančią iš Alytaus kariuomenę. 
   Rengiantis Merkinės užpuolimui, „Vanagas“ įpareigojo jam pavaldžius partizanus nutraukti telefono ryšį tarp Merkinės ir Druskininkų. Šią užduotį atlikti patikėjo trims rezervistams, kur vienas iš jų buvo „Balutis“, pavarde Balčiūnas iš Gudelių kaimo. Šios užduoties jie neįvykdė, nes pabėgo vos tik pamatę sovietų karinę grupę. Be šių rezervistų, į Merkinės užpuolimo operaciją „Siaubas“ įtraukė jo grupės veikimo rajone (Lazdijų apskrities Leipalingio valsč. ir Druskininkų vls. paribyje) esančios Gailiūnų k. rezervinės grupės dalyvius: Praną Marcinonį, Joną Grigą, 
Antaną Stonkų, Vladą Sinkevičių, Vaclovą Jankevičių, Bolių Levulį, 
Antaną Valatkevičių, Antaną Šmitą, Joną Stonkų. Jų vaidmuo šioje operacijoje buvo saugoti kelių prieigą į Merkinę, t.y. stovėti pasaloje, miško pakraštyje apie 12 valandų. Iki savo tikslo “Žaibo„ būrys - devyni vyrai ėjo dešimt valandų, kad užtikrintų kitų partizanų saugumą užimant miestelį. Tai buvo jungtinė karinė operacija, todėl aišku, kad Merkio rinktinės vadas „Vanagas“ galėjo ir nežinoti apie šių „Siaubo“ grupei priklausančių rezervistų dalyvavimą ir juo labiau apie jų taktines pozicijas Merkinės ginkluotame užpuolime. Rezervinio būrio vadas „Žaibas“, surinkęs savo vyrus, perdavė „Siaubo“ įsakymą saugoti kelią Merkinė-Leipalingis Žaliamiškio rajone, apie 10 km nuo Merkinės. Jeigu tuo keliu važiuotų ar eitų priešo pastiprinimas, buvo duotas įsakymas juos sunaikinti. Vadovaujami „Žaibo“ Gailiūnų k. rezervistai išėjo į Žaliamiškį ir suruošė pasalą. Kadangi ta kryptimi sovietų kareivių judėjimo nebuvo, jokio ginkluoto susirėmimo ten neįvyko.
   Gailiūnų k. rezervistų būrį, sudarantį 18 žmonių, buvo patogu mobilizuoti stambesnėms karinėms operacijoms, kadangi beveik visi turėjo bunkeriuose paslėptus šautuvus. Daugelis vyrų, prieš tampant partizanų rezervistais, jau turėjo ginklus. Kai gailiūniškiai slapta susitikdavo skaityti nelegalią spaudą, tuo pačiu vykdavo apmokymai, kaip naudotis ginklais. Be to, šalia Gailiūnų k., Ricielių k., bazavosi „Šarūno“ rinktinės 
   „Siaubo“ būrio vadavietė. Dar 1945 m. Gailiūnų k. rezervinio būrio šeši rezervistai buvo pakviesti pagalbon partizanams stovėti pasaloje prie Nemuno upės Baltašiškės k. Leipalingio vls., sulaikant liaudies gynėją Edvardą Kašėtą. Dažnai Leipalingio vls. rezervistai padėdavo partizanams atsitraukti, šiems susidūrus su stipresnėmis priešo pajėgomis ar patekus į apsuptį. Todėl galima teigti, jog vadinamieji slapukai buvo partizanų pagrindiniai pagalbininkai ir rėmėjai bet kokiose situacijoje, tuo pačiu jie sėmėsi karinės kovos patirties, kurios prireiks atėjus į Lietuvą Vakarų armijai.

„Merkio“ rinktinės Druskininkų II-ojo bataliono atkūrimas

   Būrys, iš kurio vėliau suformavo „Merkio“ rinktinės II-ąjį batalioną, buvo organizuojamas „Kazimieraičio“ iniciatyva 1945 m. viduryje iš Druskininkų ir Marcinkonių valsčių vyrų. Kai II-ojo bataliono vadas E. Juknaitis–Juozaitis išleido įsakymą nedraudžiantį legalizuotis, didesnė „Juozaičio“ būrio dalis juo pasinaudojo. Tokį vado sprendimą nulėmė tai, kad pradėjo tremti partizanų šeimas, bet svarbiausia – reikėjo išsaugoti rezervus, žmogiškuosius išteklius tolimesniam pasipriešinimo judėjimui. Buvo tikimasi, kad kovai su sovietų valdžia greitu laiku bus mestos Anglijos ir Amerikos karinės pajėgos, todėl vadas priėmė sprendimą legalizuojantis palikti ginklą būryje arba jį saugoti tol, kol prireiks – kai ateis lemiamas momentas kovai su sovietų valdžia. Taigi buvo planuojama, kad partizanų legalizacija neturės neigiamų rezultatų pasipriešinimo judėjimui ir tuo pačiu norėta išsaugoti tą pačią būrių ir skyrių struktūrą, kad reikalui esant galėtų vėl su ginklu stoti į kovą. 
                                                                            (Bus daugiau)

PaieškaAr pritariate nuomonei: "Vagia, bet ir miestui duoda"
Pritariu
Nepritariu
Tai nusikaltimas


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

T-shit
onita.lt

Darbo skelbimai

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Greitas kreditas
internetu

Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2020 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Aurimas A.