Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija
Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  „Mums likimas lėmė atsidurti ten, kur reikėjo susitelkimo,
  ryžtingumo ir drąsos“ 

LNG Sausio 13-osios brolijos Druskininkų skyriaus pirmininkė Lilia Žukauskienė


Druskininkiečiai laisvės gynėjai su partizanų vado A.Ramanausko-Vanago dukra Aukse Ramanauskaite- Skokauskiene Seimo rūmuose minint Sausio 13-ąją

   Laisvės gynėjų dienos išvakarėse šnekiname LNG Sausio 13-osios brolijos Druskininkų skyriaus pirmininkę Lilią Žukauskienę, prašydami prisiminti 1991-ųjų metų sausio vienybę ir bendrystę saugant nepriklausomybės pagrindinius objektus. 

   - Berods daug druskininkiečių 1991 m. sausio 13-ąją saugojo TV bokštą, radijo ir televizijos rūmus, Seimo pastatą? Ko gero, dauguma išgyvenusiųjų tą tragišką naktį tapo vietinės brolijos nariais? Ar toji bendrystė išliko, ar bendraujate ir aptariate mūsų valstybės ir savivaldybės aktualias temas? Ar kartais nenusiviliat, jog ne dėl tokios dabarties stabdėt okupantų tankus? Kas daugumą Sausio 13-osios brolijos Druskininkų skyriaus narių labiausiai trikdo stebint Druskininkų ir šalies nūdieną, ko ypač pasigendat? 
  
- Jau 31-ąjį kartą minėdami apgintos laisvės metines, dažnas bandome prisiminti, ką išgyvenome 1991-ųjų sausio 13-ąją. Įvykiams nenumaldomai tolstant, laikas negali ištrinti to patirto siaubo ir išgyvenimų aštrumo. Juo labiau nepasikartos tą naktį mus užvaldžiusi dvasios būsena. Dvasios būsenai negalioja sukaktys, nors tada tik ji buvo neatremiamas mūsų ginklas. Kas apskritai gali paaiškinti tuokart užsiplieskusio mūsų susitelkimo vertę? Žmonės vien su Lietuvos vardu lūpose stojo į visuotinį žūtbūtinį mūšį. Ir kai gležna trapi mergaitė Loreta atsiduria priešais tanką, - nėra matų pamatuoti ir įvertinti jos narsos tragiškumui ir didybei.
Anuomet mes žinojom, kad kovojam už Lietuvą ir visus ženklus, kurie būdingi nepriklausomai valstybei. Mes ėjome, vedami vieno aiškaus troškimo, ir mūsų norai buvo TEISĖTI. 
   Visiškai atsakingai sakau, nors ir istorikai patvirtina, kad pasiaukojantis bokšto gynimas, mūsų ramybė, vienybė ir ryžtas privertė okupantus liautis, nors ateityje dar lauks daug iššūkių, tačiau jie nebus tokie skausmingi. 
   Negaliu nepaminėti Druskininkų sąjūdiečių, kurie pirmieji nutiesė kelią į tolimesnius įvykius. Tai jie pašaukė mus, druskininkiečius, telktis bendram tikslui, ir kaip sako Šventas raštas, „žodis tapo kūnu“. Daug kartų vyko mūsų autobusai į budėjimus prie Radijo ir TV bokšto, prie Aukščiausiosios tarybos ir kitų objektų. Mums lemtis lėmė atsidurti ten, kur reikėjo susitelkimo, ryžtingumo ir drąsos. Mes, beginkliai sausio 13-osios nakties TV bokšto gynėjai, nebijojome susikibę rankomis apginti tą laisvės simbolį su labai skaudžia tos nakties 14-os bendražygių netektim. 
   LNG Sausio 13-osios brolijos Druskininkų skyriaus įsikūrimo pradžioje mūsų buvo apie 200 žmonių. Ir tai, žinoma, ne visi, kurie tą naktį buvo prie TV bokšto. Laikui bėgant kai kas pasitraukė iš brolijos, o dauguma jau iškeliavo anapilin. Šiuo metu mūsų liko 50 laisvės gynėjų druskininkiečių. Dauguma jau garbingo amžiaus, tačiau kokius dvasinius turtus jie nešiojasi! Bėgant metams brolijos nariai vis labiau susiduria su sveikatos problemomis. Visiems, be išimties, pablogėjusi klausa, nuo patrankų šūvių sprogę ausų būgneliai. Yra toks pasislėpęs „vidinis kirminas“ - tai psichologinio smurto išliekamieji reiškiniai, kuriuos sunku apčiuopti, tačiau su metais jis vis dažniau primena save. Sveikatos problemų apstu visiems brolijos nariams, tačiau visi, buvę valdžioje, pamiršta, kad yra dalis žmonių, kurie prarado sveikatą gindami Tėvynę. 
   Ar išliko bendrystė su brolijos nariais? Taip, bendrystė išliko, galbūt ji turėtų būti artimesnė dažniau susitinkant, tačiau dauguma dėl sveikatos problemų negali atvykti į susirinkimus. Galima sakyti, apsunkinta ir mūsų centrinės valdžios LNG Sausio 13-osios Vilniaus skyriaus veikla. Iš jų atimtos patalpos. Šiuo metu jie glaudžiasi mažoje patalpoje, kuri nepritaikyta archyviniams dokumentams laikyti. Prieš pandemiją į Sausio 13-osios minėjimą Seime susirinkdavo visos Lietuvos brolijų atstovai, turėjome galimybę susitikti su Vyriausybe, visais valdančiosios valdžios atstovais, prezidentais ir jiems išsakyti savo problemas. 
   Jūs teiraujatės, ar aptariame valstybės ir savivaldybės aktualias temas? Taip. Kiekvieno susitikimo metu ši tema - pati aktualiausia. Labai neramina ambicijų karas aukščiausiose valstybės institucijose. Apie Seimą gal jau nekalbėsiu. Šiai Vyriausybei tikrai teko daug, turbūt stipriems - ir svoris sunkesnis, tačiau ji dirba pasiraičiusi rankoves. Nelabai suprantami kai kurie posūkiai iš prezidentūros, ir tai nepalengvina įgyvendinti kokybiškesnės tvarkos valstybėje. 
   Stebint mūsų Druskininkų politikų gyvenimą, galiu tik pridurti: „Jei pykstasi tėvai, tai vaikai dar aikštingesni“. Pamąstymui mūsų politikams siūlyčiau gerai išsivėdinti posėdžių patalpas, tuo pačiu įsileisti šviežio deguonies, kuris gerina smegenų veiklą (šaržuoju). Nelabai galimas konstruktyvus darbas, jei vyksta amžinos kovos, kurios niekur neveda. Labai norisi, kad mūsų išrinktieji, pridėję ranką prie širdies, pasakytų – dirbau, kad nenuvilčiau manim pasitikėjusios Tautos, dirbau savo Tėvynei ir tarnavau kiekvienam piliečiui. Kaip dirbote, taip jus paminės Lietuvos istorija. Tikroji Lietuvos istorija. Mes esame lietuviai, mūsų kraujyje teka ir karių, ir partizanų kraujas.
   Džiaugiuosi, kad gyvenu šiame pasakiškame gamtos kampelyje. Ne taip seniai buvo toks „Optimistų“ klubas (vad. a.a. J.Gontis). Ten rinkosi sveikuoliais save vadinantys druskininkiečiai. Populiariausias jų užsiėmimas buvo pasagos mėtymas ir maudynės Vijūnėlyje iki užšąlant. Kai kas ir eketėje maudydavosi, o po to būdavo vaistažolių arbatos gėrimo ritualas, šiltas bendravimas. Dabar jau daugumos nebėra, tačiau vasaros rytai vis dar sutinkami maudynėmis. Pušynų ir šilojų kvapas, ramus ežero bangelių ošimas - pati geriausia, natūraliausia relaksacija. Pandemija pakeitė įprastą ritmą, bet norint visada galima susirasti širdžiai mielą veiklą. 
   - Sausio 13-osios brolių ir sesių lieka vis mažiau, ko gero, kartu su solidaus amžiaus bendražygiais vis labiau tolsta ir nyksta aukojimosi dėl laisvės ir nepriklausomybės patirtis. Kokios tos nakties patirtys, jūsų nuomone, tebėra mums iki šiolei svarbios, galbūt netgi aktualesnės nei bet kada? 
   - Ar tolsta aukojimosi dėl laisvės ir nepriklausomybės patirtis? Yra įvairių nuomonių ir tarp brolijos narių. O labiausiai piktina ir nuvilia politikų nemokšiškumas, o gal piktybiškas noras rūpintis tik savo, o ne piliečių gerove. Per 31-erių metų laiko atkarpą girdime išėjusiųjų priekaištus „Ko nutilome? Kodėl sustojome? Kodėl nesusitelkiame? Juk apsvaigę omonininkai netalžys Jūsų buožėmis, o riaumojantys tankai netraiškys Jūsų gyvenimų?“. Brangieji, Jūs labai teisūs! Tos nakties patirtys mums iš tiesų svarbios. Juk mes - idėjų žmonės. Idėjos niekada nemiršta. Visada apima nerimas, kai valstybėje neramu, kai vieni kitais negalime pasitikėti, tampame priešais, tai ką tuomet kalbėti apie kaimyninių valstybių kėslus? 
   - Kaip Sausio 13-oji paveikė jus asmeniškai, galbūt atsiliepė jūsų vertybėms, elgsenai, požiūriui? 
   - Keliais žodžiais atsakyt būtų per maža. Daugybės gražių poslinkių, kuriuos mums suteikė Sausio 13-ji, atnešė ir daug kartaus nusivylimo, negalima nematyti, į kokią dvasinę nuošalę ir neteisingumą yra nustumta didelė mūsų tautos dalis. Negalima nutylėti valdžių arogancijos ir begalinio verslo ryklių godulio - tokių realybės pavyzdžių, kurių akivaizdoje Sausio 13-oji ir Kovo 11-oji atrodo kaip apspjaudyti stebuklai. Vis dėlto neabejoju: jeigu išmuštų tokia valanda, kaip tada - mes vėl būtume ten, kur reikia - susitelkę ir vieningi. Neturėtume persiimti Tėvynės negalavimais, o priešingai, kantriai juos ginti. Mano asmeninį gyvenimą ši naktis pakeitė visu šimtu procentų. Pirmiausia išmokau vertinti tai, ką turiu, nesigilinu į beverčius aplinkinių poelgius, dingo nepasitikėjimo savimi ir baimės jausmas, džiaugiuosi šia diena, ateinančios dienos darbus planuoju minimaliai. Net ir pačioje nepalankiausioje situacijoje galima rasti šviesos blyksnį.
   LNG Sausio 13-osios Druskininkų skyriaus brolijos vardu dėkoju visiems, kad esame, kad kaip tą naktį - visi kartu. Linkiu visiems prasmingų darbų, artimųjų šilumos, vilties, kuri yra mūsų svajonių sudedamoji dalis.

„Druskonio“ inf.


PaieškaT-shit
onita.lt

Darbo skelbimai

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Greitas kreditas
internetu

Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2020 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Aurimas A.