Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija
Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Gyventojų skaičius Druskininkuose mažėja, valdininkų
  armija – toliau pučiasi 
   Iš biudžeto išlaikomų valstybės tarnautojų skaičius Druskininkų savivaldybėje toliau didėja. R.Malinausko vadovaujama dauguma paskutiniajame savivaldybės tarybos posėdyje pritarė pasiūlymui didinti didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių Druskininkų savivaldybės administracijoje - iki 125. Opozicijos nariai tokį sprendimą vadina absurdu: Druskininkuose kasmet mažėja gyventojų, o valdininkų armija plečiasi. „Palyginimui – 2000 metais valdininkų skaičius Druskininkų savivaldybės administracijoje nesiekė ir 80, kai gyventojų buvo nepalyginti daugiau“, - komentavo savivaldybės tarybos narys, konservatorius Antanas Balkė.

Centralizuos pirkimus

   R.Malinausko vadovaujamos savivaldybės tarybos dauguma lapkričio 7 d. posėdyje iki 125 padidino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių savivaldybės administracijoje. Motyvas, kaip visada, tas pats – „naujų funkcijų didėjimas“ ir „ambicingų projektų įgyvendinimas“.
   Į opozicijos nuostabą, kokia būtinybė didinti mokesčių mokėtojų pinigais šeriamą valdininkų armiją atsirado dabar, buvo aiškinama, jog „tokį poreikį įtakojo viešųjų pirkimų ir užimtumo įstatymų nuostatos“.
   Savivaldybės administracijoje atsiras dar vienas padalinys - centralizuotas viešųjų pirkimų skyrius. Tai reiškia, kad savivaldybės biudžetinės įstaigos nuo šiol nebegalės pačios savarankiškai vykdyti didesnių kaip 15 tūkst. eurų vertės viešųjų pirkimų – juos į savo rankas perima savivaldybės administracijos naujasis skyrius. Lapkričio 7 d. vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje klausimą pristatinėjusi R.Malinausko pavaldinė, savivaldybės administracijos direktorė V.Jurgelevičienė tai aiškino „viešojo sektoriaus viešųjų pirkimų centralizavimo būtinybe“.   „Siekdami įgyvendint viešojo pirkimo įstatymo nuostatas, atlikome viešojo sektoriaus pirkimų auditą, išanalizavome kelias alternatyvas, tiek biudžetinės, tiek viešosios įstaigos steigimo variantus, taip pat ir padalinio savivaldybės administracijoje steigimą. Pasirinkome pastarąjį ekonomišką variantą. Naujasis centralizuotas viešųjų pirkimų skyrius atliktų kaip ir iki šiol savivaldybės administracijos viešuosius pirkimus nuo pirmo euro, o biudžetinių ir dviejų viešųjų staigų (Jaunimo užimtumo ir Turizmo informacijos centrų) – virš 15 tūkst. eurų. Manome, kad šiame skyriuje turėtų būti iki 10-ties žmonių, o šiandien dirba administracijoje su viešaisiais pirkimais 5 darbuotojai“, - iš tribūnos dėstė ji. 
   „Tarybai, matyt, reikėtų priminti, kiek laiko viešųjų pirkimų skyrius veikė anksčiau ir kokie motyvai buvo jį sujungti su teisės skyriumi, dabar vėlgi atgal grąžinti tą pirminę situaciją? Motyvai galėtų būti aiškesni“, - į V.Jurgelevičienę kreipėsi opozicijos narys A. Balkė.
   „Galiu, mere?“ – klusniai į R.Malinauską kreipėsi V.Jurgelevičienė. „Vienareikšmiškai, meras pataikė į dešimtuką - taupydami biudžeto lėšas“, - jau visai kitu balso tonu nuskambėjo atsakymas opozicijos nariui. „Dar kartą pabrėžiu, turėjome stiprų žmogų, kuris galėjo vadovauti tiek teisės, tiek viešųjų pirkimų skyriui. Šiandien dienai išplečiamos tiek skyriaus funkcijos, tiek atsakomybės. Taip kad darom atskirą, kadangi vykdys pirkimus ir pavaldžių įstaigų“, - aiškino V.Jurgelevičienė. 

Priminė valdymo išlaidas

   Pristatinėdama klausimą dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų skaičiaus, pastaroji dėstė, jog šį augimą sąlygoja „pasikeitusios viešųjų pirkimų ir užimtumo įstatymų nuostatos“.
„Prašome padidinti maksimalų savivaldybės administracijos pareigybių skaičių nuo 120 iki 125, nes tai būtina dėl viešųjų pirkimų centralizavimo būtinybės bei užimtumo įstatyme nustatytų reikalavimų“, - aiškino ji, dėstydama apie „didžiulius krūvius“ ir „ambicingų projektų įgyvendinimus“. 
   „Druskininkų savivaldybės administracija turi tikrai labai mažą pareigybių skaičių, lyginant su panašiomis savivaldybėmis, vidurkis darbuotojų yra apie 200, o Druskininkų savivaldybė, jau įvertinus prašomą mūsų skaičių - 125, yra net 40 proc. mažiau, na, ir atitinkamai vienareikšmiškai aptarnaujame žymiai daugiau gyventojų“, - dėstė V.Jurgelevičienė. 
   „Administracinio aparato ir tuo pačiu valdymo išlaidų didinimas, matyt, nėra visuomenės interesas. Taip kad su to valdininkų aparato didinimo objektyviomis prielaidomis reikėtų vis dėlto skaitytis adekvačiau“, - R.Malinausko pavaldinei pabrėžė A.Balkė. „Per paskutinius metus tas valdininkų armijos didėjimas yra akivaizdus, ir kaip savivaldybės tarybos komitetų posėdyje kalbėjau, jeigu dar 2000 metais buvo 76-79 darbuotojai, tai štai dabar mes perkopėm gerokai 120 ir laikome, kad tai yra natūralūs dalykai“, - kalbėjo opozicijos narys. „Ir šita „kitų savivaldybių“ lentelė, kuri mums čia pateikiama kaip argumentas, kad kitose savivaldybėse neva skaičiai didesni, tai čia reiktų pripažinti, kad šie skaičiai priklauso nuo struktūros savivaldybėse – kokie skyriai, kokie centrai, kokios funkcijos įtraukiamos į administracinę sistemą, o kurie tampa savarankiški. Ir čia, matosi, yra proga šiais skaičiais šiek tiek manipuliuoti, ir dėl to galima čia sau susikurti šiokį tokį geresnį vaizdelį“, - kalbėdamas apie V.Jurgelevičienės argumentus, ironizavo A.Balkė. „Kitas dalykas, kuris yra gerokai objektyvesnis – tai valdymo išlaidos, kokios tenka vidutiniškai vienam savivaldybės gyventojui. Štai čia mes gerokai lenkiame didesnę pusę Lietuvos ir atsiliekame tik nuo mažųjų savivaldybių, kur, suprantama, vienam gyventojui valdymo išlaidų našta yra didesnė. Taip kad reikia žiūrėti į dalykus objektyviai ir juos vertinti“, - pabrėžė A.Balkė.
   „Pasisakymas savo vardu, – ginti savivaldybės administracijos „pasiaukojančio darbo“ suskubo R.Malinausko bendražygis Modestas Vitkauskas. Matėsi, kad žmogus kalbai buvo pasiruošęs iš anksto: žvilgčiodamas į ant stalo padėtą paruoštuką, M.Vitkauskas skėlė prakalbą apie valdžios nuopelnus ir „negerą opoziciją“ . „Iš tiesų, prieš kiekvieną posėdį vis būna viltis, kad opozicija sugalvos kažką tokio konstruktyvaus ar logiško, bet kiekvieną posėdį vis labiau stebina klausimų ar replikų absurdiškumas ar desperacija“, - dėstė M.Vitkauskas, į padanges keldamas savivaldybės administraciją, kuri, anot jo, „savo funkcijas vykdo pavyzdiniai, į kurias turėtų lygiuotis ir kitos savivaldybės“.

„Kur mes sumažinsim tą administracinę naštą?“

   Diskusija dėl valdininkų armijos augimo vyko ir lapkričio 3 d. vykusiame savivaldybės tarybos komitetų posėdyje. „Atkreipkite dėmesį į rodiklį, labai aiškiai parodantį, kiek savivaldybės gyventojui kainuoja valdžios išlaikymas, - tuomet pabrėžė opozicijos narys A.Balkė. - Čia mes pakankamai lyderiaujame. Keista, kai kalbame, kad tarnautojų skaičius esą lyg tai mažesnis, palyginus su kitomis savivaldybėmis, o išlaidos valdžiai yra kažkodėl vienos iš didesnių. Mus lenkia tik mažosios savivaldybės, Neringa, Pagėgiai, kuriose gyventojų skaičius yra ženkliai mažesnis. Noriu atkreipti dėmesį į nuolatinį tarnautojų skaičiaus auginimą, lygiai taip pat ir į išlaidų auginimą. 2021 m. valdžios išlaikymo programa jau viršijo 5 mln. eurų. Gyventojams tai tikrai rūpi, ir mūsų pareiga apie tuos dalykus kalbėti ir viešinti“. „Įpročiai, kaip matosi, jau tampa įpročiu - didinti tarnautojų skaičių, kurie teiks vis daugiau tarsi paslaugų, bet – tuo pačiu ir tai pačiai valdžiai - aukščiausiai valdžiai aptarnauti. Kaip mes turime dabar – ir komunikacinių visokių bereikalingų etatų pristeigta, ir pan.“, - komentavo A.Balkė.
   „Kalbant apie šį savivaldybės tarybos sprendimą, išeina, kad tarybos nariui savaime turi būti aišku, kad reikia didinti išlaidas viešajam valdymui. Iš viešojo administravimo teorijų mes žinome, kad biurokratinis aparatas iš savęs yra linkęs augti, stiprėti ir stiprinti savo statusą tiek teisės, tiek galios prasme, tiek kelti savo gerbūvį finansine prasme, - komitetų posėdyje kalbėjo opozicijos narys Konstantinas Rečkovas. - Klausimas, kiek tai didina naštą mūsų bendruomenei? Be abejo, mes turime vykdyti savo strateginius dokumentus, kuriuos esame priėmę. Ir mes eilę metų, priimdami strateginio planavimo sprendimus, kaip vieną iš pagrindinių dalykų akcentuojame administracinės, biurokratinės naštos mažinimą, apie ką jūs labai gražiai kalbate. Tačiau kiekvienais metais tą administracinę naštą didinam. Todėl šiuo atveju aš ir norėčiau paklausti, kaip jūsų priimami sprendimai dėl papildomų institucijų steigimo ir papildomų etatų įkūrimo siejasi su tuo mūsų strateginiu tikslu? Kur mes sumažinsim tą administracinę naštą, jeigu mes didinam savivaldybės administraciją?“.
   „Šis pareigybių skaičius (125, - red.p.), kuris dabar patvirtintas mūsų savivaldybės administracijoje, jis turėtų būti skaičiuojamas kartu su viso viešojo sektoriaus pareigybėmis. Kitose šalies savivaldybėse administracijos, pavyzdžiui, turi kultūros skyrius ar sporto skyrius, kurių darbuotojai įeina į bendrą valdininkų skaičių. O Druskininkuose sukūrus atskirus centrus (Druskininkų kultūros centrą, taip pat sporto centrą), tos pareigybės į šį sąrašą kaip ir neskaičiuojamos. Todėl mojuoti šūkiais apie „dvigubai ar net trigubai mažesnį darbuotojų skaičių“ taip drąsiai, manau, nereikėtų. Valdininkų skaičius dabar sieks jau 125, o dar 2000-aisiais metais jų Druskininkų savivaldybės administracijoje nebuvo net ir 80. Toks štai augimas“, - komentavo A.Balkė. 
Nuolatinių gyventojų skaičius Druskininkų savivaldybėje nuolat mažėja. Pagal pateikiamą 2001 m. informaciją, kuomet vyko gyventojų surašymas, Druskininkų savivaldybėje buvo 25 tūkst. 440 gyventojų. Pernai visuotinį gyventojų ir būstų surašymą atlikęs statistikos departamentas pateikė duomenis, kad 2021 m. sausio 1 d. Druskininkų savivaldybėje gyveno jau tik 20 tūkst. 49 žmonės. 

„Druskonio“ inf.


Duomenys iš Birštono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 m., www.birstonas.lt


PaieškaT-shit
onita.lt

Darbo skelbimai

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Greitas kreditas
internetu

Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2020 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Aurimas A.