Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija
Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >> Sukilę prieš planus Vijūnėlės tvenkiny įrengti vandenlenčių
 trasas, gyventojai sulaukė valdžios atsakymo


   Kurorto senamiestyje, Pakalnės gatvėje gyvenantys žmonės, išsiaiškinę, kad savivaldybė Vijūnėlės tvenkiny planuoja abu krantus jungsiančias vandenlenčių trasas su viešu tualetu, vandens batutu bei kavine, surinko parašus ir kreipėsi į Druskininkų valdžią, prieštaraudami tokiam ekstremalaus vandens sporto centrui tiesiai po žmonių langais. Praėjusią savaitę gyventojai sulaukė valdžios atsakymo, kuriame aiškinama, kad „vandens sporto pramogos gali būti plėtojamos Vijūnėlės tvenkinyje“, o „į jūsų pasiūlymus atsižvelgta iš dalies“. 

Gyventojų pozicija – griežta


   Šalia Vijūnėlės tvenkinio vinguriuojančios Pakalnės gatvės gyventojai prieš kelias savaites, švelniai tariant, nustėro, sužinoję, kad vietos valdžia šiame tvenkinyje sugalvojo aktyvaus vandens sporto centrą – abu Vijūnėlės tvenkinio jungsiančias vandenlenčių trasas. Negana to, šalia gyvenamųjų namų suplanuotas ir viešas tualetas, kavinė, vandens batutas. Būtent toks projektas numatytas valdžios rengiamame teritorijos prie Vijūnėlės tvenkinio detaliajame plane. 
   Galite įsivaizduoti tokį scenarijų? Viena ramiausių kurorto senamiesčio gatvių, kur žmonės visuomet gyveno pasakiškoje ramybėje ir įstabaus gamtovaizdžio fone. Kurorto senamiesčio dalis, kurioje nekilnojamasis turtas dėl unikalios aplinkos yra vertinamas itin aukštai. Ir še kad nori. Kaip jums toks paveikslas – čiurlioniškuose ūkuose skęstanti Vijūnėlė (gi šalia - M.K.Čiurlionio gimti namai, jo memorialinis muziejus), o joje - galingos vandenlenčių trasos su trosais per abu tvenkinio krantus, su visu iš šių vandens pramogų išplaukiančiu triukšmu? 
   „Iš pradžių pamanėm, kad čia kažkokia klaida, kad detaliojo plano braižytojai sumaišė vandens telkinius. Kam galėjo šauti į galvą šitokia beprotybė pačiame kurorto senamiestyje, šalia miesto parko, sugalvoti ekstremalaus vandens sporto centrą? Juk čia ne pasiplaukiojimas medinėmis valtelėmis. Čia būtų skraidymas trosais tempiamomis vandenlentėmis! - pamatęs iš Druskininkų savivaldybės tinklapio ištrauktą rengiamą detalųjį planą, šiurpo vienas Pakalnės gatvės gyventojas. – Aš jau nekalbu apie papildomą tokio „vandens pramogų parko“ infrastruktūrą kone tiesiai po gyventojų langais – viešą tualetą, kavinę. Pakalnės gatvelė juk nedidelė, keli žingsniai nuo gyventojų sklypų iki tvenkinio. Kur tie vandenlentininkai parkuotų savo mašinas, koks ten būtų triukšmas, automobilių judėjimas? Ir svarbiausia – kodėl visa tai po žmonių langais? Kodėl negalima viso šio „slalomo“ įrengti miesto pakrašty, ką – vandens telkinių mažai savivaldybės teritorijoje?“. 

Žmonės valdžiai įteikė raštą su parašais

  Išsiaiškinę, kokie planai audžiami po jų namų langais, Pakalnės gatvės gyventojai prieš viešą detaliojo plano aptarimą savivaldybės administracijos direktorei V.Jurgelevičienei įteikė raštą. 
   „Prieštaraujame dėl Detaliojo plano Bendrųjų sprendinių formavimo brėžinyje suplanuotos vandens sporto infrastruktūros Pakalnės g., nes šie įrenginiai pažeistų mūsų privačius ir viešuosius interesus, be to, ši infrastruktūra suplanuota pažeidžiant teritorinį planavimą reglamentuojančius teisės aktus“, - pabrėžė Pakalnės gatvės gyventojai, išdėstę argumentus ir siūlymus teritoriją, numatytą viešajam tualetui, maitinimo įstaigai, vandenlenčių trasų aptarnavimui, perkelti į toliau nuo gyventojų sklypų nutolusias Vijūnėlės tvenkinio pakrantės dalis, tokiu būdu užtikrinant gyventojų apsaugą nuo triukšmo bei oro taršos. 
   „Druskonis“ prieš kelias savaites pateikė klausimus savivaldybės administracijos architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojui, vyr.architektui Viliui Margeliui: „Ar bus įsiklausyta į žmonių argumentus dėl jų gyvenimo kokybės pablogėjimo? Ar jūs, būdamas Druskininkų vyr.architektu, asmeniškai pritariate tokio triukšmingo objekto kurorto senamiestyje, netoli M.K.Čiurlionio muziejaus, atsiradimui? Ar toks objektas neturėtų būti projektuojamas vandens telkiniuose toliau nuo kurorto centro ir gyvenamųjų namų?“.
   Iš pastarojo atsakymų taip ir nesulaukėme. Jau pasirodžius publikacijai, vietoj V.Margelio atsakymas atėjo iš savivaldybės viešųjų ryšių skyriaus, esą „visi gauti pasiūlymai bus išnagrinėti, apsvarstyti, įvertinti ir motyvuotu sprendimu priimti arba atmesti teisės aktuose nustatyta tvarka“.

Atsisakyti plano paragino ir opozicijos nariai

   „Ši vandenlenčių idėja savivaldybėje užgimė ne šiandien ir ne šįmet. Dar man dirbant savivaldybėje, 2009-2010 metais, tokia idėja išdygo, man atrodo, tada, kai R.Malinauskas su A.Svirsku (buvusiu savivaldybės investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėju, - red.p.) pasivažinėjo po Augustavą Lenkijoje. Ten yra toks ištemptas lynas, prie kurio prisikabina vandenlentininkai – panašiai sistema veikia kaip pakilimai slidžių trasose. Šita idėja jau seniai bandyta kultivuoti, bet ji buvo visiškai „nugesinta“, kai atsirado dvarelis. Nes iškart tapo aišku, kad dvareliui tas nėra reikalinga. Tik tiek, kad niekas šių dalykų, matyt, nenorės prisiminti, - pasakojo A.Balkė. - Toks objektas miesto centre, tokioje infrastruktūroje, šiaip ar taip turėjo būti aptartas aukštesniam lygyje, plačiai, su gyventojais“. „Pagal rengiamo detaliojo plano brėžinį Vijūnėlės tvenkiny trasų perimetras būtų per abu krantus, tai reiškia, kad stovėtų atramos ir ratu būtų padarytas lynas, jungiantis visas atramas. Kur raudoni taškai, ten būtų atramos, o mėlyna linija –jungiantis lynas, kuriuo prisiseginėtų tie vandens slidžių mylėtojai ir juos temptų“, - rengiamo detaliojo plano brėžinį komentavo A.Balkė. 
   Atsisakyti sumanymo Vijūnėlės tvenkinį paversti „vandens slidžių trasomis“, iš vietos valdžios pareikalavo opozicijai atstovaujantys savivaldybės tarybos nariai dr.Juozas Šarkus, Antanas Balkė ir Konstantinas Rečkovas. Pasisakydami dėl planuojamo vandens sporto infrastruktūros objektų, opozicijos atstovai pažymėjo, jog „Bendrųjų sprendinių formavimo brėžinyje suplanuotos vandens sporto infrastruktūra ir objektai Pakalnės g. pakrantėje pažeidžia Pakrantės g. gyventojų interesus, blogina jų gyvenimo kokybę“. 
   Praėjusios savaitės pabaigoje R.Malinausko pavaldinė, savivaldybės administracijos direktorė V.Jurgelevičienė pasirašė valdžios atsakymą gyventojams, kuriame aiškinama, kad „vandens sporto pramogos gali būti plėtojamos Vijūnėlės tvenkinyje“, o „į jūsų pasiūlymus atsižvelgta iš dalies“. Esą „detaliojo plano sprendiniuose objektų vieta pasirinkta siekiant racionalaus ir funkciniu aspektu pagrįsto aptarnavimo infrastruktūros išdėstymo išlaikant optimalius atstumus tarp esamų ir planuojamų aptarnavimo objektų bei įvertinant esamas susisiekimo sąlygas“. Dėl mašinų srautų – esą „numatomi objektai nepriskiriami infrastruktūrai, generuojančiai automobilių srautus“. Esą „objektų lankytojams šiu metu yra įrengiama automobilių saugykla planuojama teritorijos prieigose prie Sodų gatvės“, o „projektuojamos ūkinės veiklos skleidžiamas triukšmas negali viršyti nustatytų ribinių triukšmo lygio dydžių“. 
   Pasak savivaldybės atsakymo, „detaliojo plano rengimo metu sudaromos prielaidos objektų statybai, kurių išdėstymas ir apimtis bus konkretizuoti techninio projekto rengimo metu“. Pakalnės gyventojams buvo atsakyta, jog „įvertinant Jūsų prašymą nutolinti minėtus objektus nuo gyvenamųjų namų prie Pakalnės g., Planavimo organizatorius priėmė sprendimą sumažinti statybos zoną maksimaliai ją pritraukiant prie valstybinės reikšmės miško ir maksimaliai nutolinant nuo gyvenamųjų teritorijų prie Pakalnės gatvės“. 
   „Kaip vertinate tokį valdžios atsakymą gyventojams apie „maksimalius nutolinimus?“ – „Druskonis“ paklausė savivaldybės tarybos narį, opozicijos atstovą A.Balkę. „Žinoma, iškart krenta į akis esminė detalė – konkretumo trūkumas, kuris gali virsti apgaule. Kiek tas maksimaliai? Patrauks šimtą metrų ar vieną metrą? Mes, opozicijos nariai, turim pakankamai patirties su panašiais žaidimais. Kai teismas įpareigojo savivaldybę neriboti tarybos narių teisių pasisakant tarybos posėdyje, R.Malinausko vadovaujama dauguma, vykdydama teismo sprendimą, savivaldybės tarybos reglamente tarybos narių kalbėjimo laiką prailgino 10-čia sekundžių, - komentavo A.Balkė. – Ne vienam kyla abejonės, ar čia veikianti valdymo ir planavimo sistema iš tiesų klausia gyventojų nuomonės, tariasi, pateikia alternatyvas, objektyvių sprendimų argumentus? Šiuo atveju taip pat pažymėtina, kad jokios vandens sporto infrastruktūros nebuvo numatyta planavimo uždaviniuose. Jeigu tai būtų buvę įvardinta, gal būtų siūlomos alternatyvos, tokios, kaip vandens plaustų pramoga, sutinkama vandens pramogų parkuose (juos tempia po vandeniu įrengta lynų sistema), arba apžvalgos bokštas, kuris neabejotinai pritrauktų didelį lankytojų kiekį. Vandenlenčių sporto rūšies mėgėjų nėra daug ir greičiausiai tai taptų triukšminga, su vizualine kraštovaizdžio tarša, rizikinga investicija, dar vienu vandens parko komerciniu padaliniu su abejotina perspektyva“. 

„Druskonio“ inf.


 

  Druskininkiečių mėnuo
RUGPJŪTIS 

   Susituokė 45 poros:
vyriausias vedęs vyras - 88 metų, vyriausia ištekėjusi moteris – 85 metų. Jauniausias vedęs vyras buvo 22 metų, jauniausia ištekėjusi moteris – 22 metų. Pirmą kartą susituokė 36 vyrai ir 34 moterys, 2-ąjį kartą - 7 vyrai, 9 moterys, 3-ąjį kartą – po vieną vyrą ir moterį, 1 vyras – 4-ąjį kartą.
   Išsituokė 2 poros: vyriausiam išsiskyrusiam vyrui buvo 54-eri, vyriausiai moteriai - 56 metai. Jauniausias išsiskyręs vyras buvo 29 metų, jauniausia moteris – 31 metų. Viena šeima turėjo 2 vaikus, kita šeima vaikų neturėjo. Ilgiausiai santuoka truko 11 metų, trumpiausiai – 10 metų.
   Įregistruoti 23 naujagimiai:19 berniukų ir 4 mergaitės. Vyriausiam tėvui - 47 metai, vyriausiai motinai - 41 metai. Jauniausias tėvas buvo 22 metų, jauniausia motina 19 metų. Berniukams suteikti vardai: po du Ignus, Augustus, Vyčius, Leonas, Danas, Arminas, Simas, Danielius, Benas, Emilis, Vytautas Jonas, Tajus, Girius, Luca, Kajus,Tauras. Mergaitėms suteikti vardai: Emilia, Amelia May, Liepa, Agota.
   Mirė 26 žmonės: 16 vyrų ir 10 moterų. Druskininkų mieste – 17 (8 vyrai ir 9 moterys), Viečiūnų seniūnijoje – 5 (4 vyrai ir 1 moteris), Leipalingio seniūnijoje – 2 vyrai, 2 vyrai mirė užsienio valstybėje. Vyriausiam velioniui buvo 88 metai, vyriausiai velionei – 93 metai. Jauniausiam velioniui buvo 15 metų, jauniausiai velionei – 63 metai.

Pagal savivaldybės administracijos 
Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus inf.


PaieškaKą esate labiau linkę rinktis?
nemokamai dalijamą valdžios propagandą
kompensaciją už "gyvatuko" mokestį
nei vieno iš jų


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

T-shit
onita.lt

Darbo skelbimai

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Greitas kreditas
internetu

Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2020 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Aurimas A.