Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Kultūra
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija
Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  „Neeilinio nusikaltėlio“ istorija jau nusikraustė į teismą
   Kaip žinia, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija gegužės 7 d. panaikino R.Malinausko bendražygių daugumą sudarančios savivaldybės etikos komisijos sprendimą, kuriuo opozicijos narį Karolį Kaklį neeiliniu nusikaltėliu išvadinęs R.Malinauskas buvo pripažintas nepažeidusiu jokių politiko elgesio normų. R.Malinauską „išteisinusiai“ savivaldybės komisijai buvo nurodyta vėl grįžti prie tos pačios istorijos ir iš naujo vertinti R.Malinausko elgesį. Vietiniai „etikos sargai“ nerimsta: kreipėsi į teismą, kuriame bandys įtikinėti, esą jų sprendimas teisingas, o R.Malinauskas yra „nekaltas“.

Nurodė vėl grįžti prie tos pačios istorijos

   Štai jums istorija apie tai, kaip R.Malinausko bendražygių daugumą sudaranti savivaldybės etikos komisija vertina politikų elgesį.Tame pačiame savivaldybės tarybos posėdyje apsižodžiavo du politikai: opozicijos atstovas K.Kaklys R.Malinauską pavadino parazitu, šis kirto atgal – savo politinį oponentą apšaukė neeiliniu nusikaltėliu. Su R.Malinausko sąrašu į savivaldybės tarybą išrinkto Vido Stašinsko vadovaujami vietiniai „etikos sargai“, išnagrinėję abiejų politikų vienas kitam mestas replikas, nusprendė, kad merą parazitu išvadinęs opozicijos narys kaip reikiant pažeidė politiko etikos kodeksą, o vat mero, išvadinusio opozicijos narį nusikaltėliu, elgesys esą nepriekaištingas, tas tai neva nieko nepažeidė. 
   Kai vietiniai „etikos sargai“ „nubaudė“ K.Kaklį, šis tokį sprendimą apskundė Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. Pastaroji vietinių „etikos sargų“ verdiktą netrukus panaikino, pripažinusi, kad K.Kaklys „pažeidėju“ buvo paskelbtas nepagrįstai. Tačiau R.Malinausko bendražygių daugumą sudaranti savivaldybės etikos komisija su tuo nesusitaikė. Vietinių „etikos sargų“ skundas dėl išteisinto K.Kaklio jau nuskriejo į Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus. Negi gaila laiko ir mokesčių mokėtojų pinigų bylinėjimuisi su R.Malinausko „priešu“? 
Opozicijos nariai savo ruožtu Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) taip pat paprašė įvertinti vietinių „etikos sargų“ išvadą dėl „nekaltu“ pripažinto R.Malinausko, klausdami, ar šiuo atveju nebuvo taikyti dvigubi standartai. 
   Savivaldybės etikos komisija vėl sulaukė prastų žinių iš sostinės. VTEK gegužės 7 d. panaikino vietinių „etikos sargų“ sprendimą, kuriuo opozicijos narį K.Kaklį neeiliniu nusikaltėliu išvadinęs R.Malinauskas buvo pripažintas nepažeidusiu jokių politiko elgesio normų. Savivaldybės komisijai buvo nurodyta vėl grįžti prie tos pačios istorijos ir iš naujo vertinti R.Malinausko elgesį. Manote, kad vietinė etikos komisija su tuo susitaikė? Tam pačiam Kauno apygardos administracijos teismui jau nuskriejo V.Stašinsko pasirašytas „vietinių etikos sargų“ skundas, prašant panaikinti jiems nepalankų VTEK-o sprendimą bei įtikinėjant, kad R.Malinausko žodžiuose, taip sakant, nieko baisaus nėra. 
   Įdomu, ar teismui, nagrinėsiančiam „nubausto“ K.Kaklio ir „išteisinto“ R.Malinausko istorijas, neužklius vietinių „etikos sargų“ vertinimo kriterijai? Kodėl vienas buvo griežtai „nubaustas“ už žodį „parazitas“, o kitas, netgi pasitelkus lietuvių kalbos komisiją, „švariai išskalbtas“ dėl replikos apie „neeilinį nusikaltėlį“?

Nebaigus replikos iškart išjungtas mikrofonas

   Priminsime šios istorijos pradžią. Pernai spalio 14 d. nuotoliniu būdu vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstomas sprendimas Snow arenos, kurią pernai už 5,3 mln. eurų perėmė Vandens parkas, operatoriaus paieškas atidėti vieneriems metams. Opozicijos nariams pasisakant dėl minėto sandorio pagrįstumo ir įtarimą keliančių slidinėjimo trasų perėmimo aplinkybių, R.Malinauskas puolė juos „gėdinti“, kad šie neva neturi patirties, „kas yra sukurti darbo vietą“, „kas yra investuoti į objektą, kuris pasaulyje geriausiųjų penketuke“, ir apskritai, reziumuojant R.Malinausko prakalbą, tos trasos Druskininkams yra kone Dievo dovana. Po tokios retorikos opozicijos narys K.Kaklys R.Malinauskui rėžė nevyniodamas žodžių į vatą - apie krūvas skolų turėjusios Snow arenos įsigijimą ir perėmimą į savivaldybės bendrovės, t.y. Vandens parko rankas, slidinėjimo trasų vadovu tapusio R.Malinausko buvusio patarėjo, kuriems abiem pareikšti įtarimai prekyba poveikiu ir papirkimu garsiojoje teisėjų korpucijos byloje, - Aivaro Kadziausko šeimos verslą ir t.t. „Patikėkit, mes nenuleisim rankų ir išsiaiškinsim visas šio sandorio aplinkybes, neleisime, kad nukentėtų Druskininkai ir visa bendruomenė,- R.Malinauskui tuomet atkirto K.Kaklys. - Mere, pabrėžiu, jūs tikrai nesat Druskininkai ir tikrai nesat bendruomenė, jūs esat vienas parazitas, kuris...“. Po šios nebaigtos sakyti replikos K.Kaklio mikrofonas buvo kaipmat išjungtas, o pats K.Kaklys R.Malinausko išvadintas „neeiliniu nusikaltėliu“. „Jūs man esat neeilinis nusikaltėlis, bet ką jau darysi, tenka bendrauti, kadangi tiesiog taip yra, ir žinot, mes kiekvienas apie kitą turim savo nuomonę“, - K.Kakliui tuomet rėžė R.Malinauskas. 

Pabrėžė, kad jo užtildyti nepavyks

  Vietinė etikos komisija netrukus gavo R.Malinausko bendražygio A.Šiaučiulio vardu pasirašytą skundą „Dėl savivaldybės tarybos nario Karolio Kaklio elgesio“. Savivaldybės etikos komisijai pirmininkauja su R.Malinausko sąrašu į tarybą išrinktas V.Stašinskas, prieš komisijų rinkimus „peršokęs“ į sukurtą „nuosaikiosios opozicijos frakciją“, jo pavaduotojas – R.Malinausko bendražygis Artūras Skausmenis. Į komisiją taip pat įeina R.Malinausko sąrašo nariai - Algis Bolys, Julius Matulevičius, Algimantas Šiaučiulis bei keturi seniūnaičiai. 
   „Atsižvelgiant į tai, kad Druskininkų savivaldybės tarybos etikos komisija yra sudaryta išskirtinai iš tarybos daugumos politikų, kurie į savivaldybės tarybą pateko su mero R.Malinausko sąrašu, bei į tai, kad pastaruosius eilę metų Druskininkų savivaldybės tarybos etikos komisija išskirtinai yra naudojama kaip politinis įrankis pagrūmoti neįtikusiems tarybos opozicijos nariams, mano atžvilgiu atliekamą Etikos komisijos tyrimą vertinu kaip politiškai motyvuotą ir tendencingą – nukreiptą prieš nuomonę išreiškusį opozicijos tarybos narį. Manantiems, kad tokiu būdu bus pasiektas tikslas mane nutildyti, užtikrinu – nepavyks. Telieka komisijoms nariams palinkėti, kad priėmę sprendimą, vėliau patys išdrįstų atvykti teismą ir atstovėti už savo argumentus, nes pagal praktiką, kai neteisėti Druskininkų etikos komisijos sprendimai pasiekia teismą – didieji „etikos etalonai“ sėdi pasislėpę krūmuose už brangių advokatų nugarų, o labiausiai apmaudu, kad bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ne iš jų pačių kišenės, o iš miesto biudžeto sąskaitos. Tokių pavyzdžių yra tikrai ne vienas. Ir Jūs man atsakykit - ar tai ne parazitavimas?“ – prieš jo elgesio svarstymą pernai rudenį komentavo opozicijos atstovas K.Kaklys.
Posėdyje – prognozuotas scenarijus 
   Lapkričio 30 d. nuotoliniu būdu posėdžiavusios vietos etikos komisijos sprendimas jokių staigmenų neatnešė ir baigėsi taip, kaip prognozavo daugelis.
   „Komisija konstatuoja, kad Druskininkų savivaldybės tarybos nario K.Kaklio elgesys, t.y. tarybos posėdžio metu pavartotas išsireiškimas „paarazitas“ kito Druskininkų savivaldybės tarybos nario – Druskininkų savivaldybės mero atžvilgiu, ir straipsnyje savivaldybės tarybos narių („valdžios“) įvardinimas „parazituojančia valdžia“, nelaikytinas pagarbos žmogui demonstravimu ar tinkamu visuotinai pripažįstamų dorovės, moralės ir etikos normų laikymusi, tokie Druskininkų savivaldybės tarybos nario K.Kaklio veiksmai vertinami kaip saviraiškos laisvės ribų peržengimas ir pagarbos žmogui ir valstybei principo pažeidimas“, - sprendime dėstė V.Stašinsko vadovaujama komisija, konstatavusi, kad „V.Kaklys pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekse nustatytus pagarbos žmogui ir valstybei, padorumo ir pavyzdingumo principus“.
   „Vietinių “etikos etalonų” eilinį kartą buvau paauklėtas, kad kritikuoti jų didžiojo valdovo nevalia. Išskirtinai iš R.Malinausko sąrašo į savivaldybės tarybą patekusių tarybos narių sudaryta etikos komisija nusprendė, kad išreikšdamas savo kritišką nuomonę jų valdžios atžvilgiu, pažeidžiau pagarbos Valstybei ir žmogui, padorumo bei pavyzdingumo principus. Pabrėžiu, kad Druskininkų etikos komisija sudaryta apeinant LR Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies reikalavimą, t.y. Druskininkų savivaldybės etikos komisijoje nėra mažumos atstovo - pirmininko, kadangi mero R.Malinausko dauguma iš dalies savo narių suformavo sau lojalią „fake opoziciją“. Šis faktas akivaizdžiai suponuoja tai, kad dabartinės sudėties etikos komisija yra ne tik, kad politiškai motyvuota, bet ir sudaryta pažeidžiant įstatymo reikalavimus. Svarbu pažymėti, kad Druskininkų etikos komisija išskirtinai yra naudojama kaip įrankis susidoroti su daugumai neįtinkančiais mažumos atstovais. Tą akivaizdžiai patvirtina ir ilgamečiai etikos komisijos praktikos pavyzdžiai“, - feisbuke apie tyrimo baigtį pranešė K.Kaklys.
   Po tokio sprendimo bendruomenė su nekantrumu laukė kito tyrimo rezultatų – kaip šie komisijos nariai įvertins K.Kaklį nusikaltėliu apšaukusio R.Malinausko pasirodymą ir kokį principingumą jie tada pademonstruos, svarstydami gerbiamo mero elgesį?

R.Malinausko elgesys neužkliuvo

   Jei išnagrinėti K.Kaklio pasisakymą V.Stašinsko vadovaujamai komisijai užteko vieno mėnesio, tai R.Malinausko klausimą ji narpliojo daugiau nei tris. 
   Paaiškėjo, kad sprendimui dėl R.Malinausko buvo kreiptasi net ir į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją (VLKK) išaiškinti žodžio „nusikaltėlis“ prasmę. Įdomu, kodėl šios komisijos pagalbos „etikos sargai“ nesišaukė, nagrinėdami K.Kaklio elgesį? Juk ji irgi „etikos sargams“ būtų turėjusi ką papasakoti „parazito“ klausimu?
Išvada, kurią dėl R.Malinausko elgesio priėjo vietinė etikos komisija, matyt, nieko labai ir nenustebino – nusikaltėliu K.Kaklį išvadinęs R.Malinauskas buvo pripažintas nepažeidusiu jokių pagarbos, pavyzdingumo ir padorumo principų. Vaizdžiai tariant, buvo „išskalbtas iki baltumo“.
   Paskaitykite vietinių „etikos sargų“ verdiktą. Galite tuo pačiu palyginti ir su „etikos sargų“ išvada apie K.Kaklio pasisakymą. 
„Komisija konstatuoja, kad Druskininkų savivaldybės mero R.Malinausko pavartotas išsireiškimas nusikaltėlis kito Druskininkų savivaldybės tarybos nario K.Kaklio atžvilgiu laikytinas kaip itin kritiškas kito asmens veiksmų vertinimas (nuomonė), tačiau iš VLKK pateiktų išaiškinimų ir R.Malinausko paaiškinimo visumos darytina išvada, kad žodis nusikaltėlis buvo vartotas ne formaliąja teisine ar dalykinės kalbos prasme, kad asmuo yra padaręs nusikaltimą, o buitinės kalbos prasme, kritiškai apibūdinant asmenį, nesilaikantį dorovės ar/ir etikos normų. Šiuo žodžių junginiu nebuvo konstatuota, kad asmuo padarė nusikaltimą, nebuvo paskleista tikrovės neatitinkančių žinių ir nebuvo sumenkinta asmens reputacija“, - teisinant R.Malinausko elgesį, dėstė vietiniai „etikos sargai“. 

Pripažino, kad vertinimas nebuvo visapusiškas

   Į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją kreipęsi opozicijos nariai pastarosios paprašė įvertinti vietinių „etikos sargų“ išvadą dėl „nekaltu“ pripažinto R.Malinausko, klausdami, ar šiuo atveju nebuvo taikyti dvigubi standartai. 
   Savivaldybės etikos komisija vėl sulaukė prastų žinių iš sostinės. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija gegužės 7 d. panaikino vietinių „etikos sargų“ sprendimą, kuriuo R.Malinauskas buvo pripažintas nepažeidusiu jokių politiko elgesio normų. VTEK taip pat atkreipė dėmesį, jog valstybės institucijos vadovams yra taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai, o visuomenė turi pagrįstų lūkesčių, kad valstybės institucijos vadovai yra ne tik aukštesnės profesinės kvalifikacijos, bet ir veikia laikydamiesi aukštesnių moralės ir tarnybinės etikos principų. „Atitinkamai darytina išvada, kad ir savivaldybės merui R. Malinauskui turi būti taikomi aukščiausi elgesio standartai“, - pabrėžta VTEK išvadoje, pripažinus, jog vietinių „etikos sargų“ sprendimas dėl „nekalto“ R.Malinausko nėra pakankamai motyvuotas, jame pateiktas vertinimas nėra išsamus ir visapusiškas.
   Savivaldybės komisijai buvo nurodyta grįžti prie tos pačios istorijos ir iš naujo vertinti R.Malinausko elgesį. Tačiau vietiniai „etikos sargai“, kaip ir numanė daugelis, advokatų pagalba R.Malinausko „nekaltumą“ bandys įrodinėti teisme, prašydami panaikinti VTEK sprendimą. 
   Aštuonių puslapių skunde bandoma „išvartyti“, kad žodžiu „nusikaltėlis“, pasirodo, gali būti apibūdinamas ne tik asmuo, padaręs nusikaltimą. Anot vietinių „etikos sargų“, žodis nusikaltimas gali reikšti taip pat ir „nusidėjimą (ko blogo padarymą, nuodėmės padarymą)“, o „nustatyti ar paneigti, kad asmuo yra „padaręs ką blogo“, ar juo labiau – „ar asmuo yra padaręs nuodėmę“ yra objektyviai neįmanoma“. Kaip rašoma skunde, komisija esą „tinkamai įvertino žodžio „nusikaltėlis“ prasmę ir nustatė, kad jis buvo pavartotas ne K. Kaklio ir J. Šarkaus pranešime nurodyta prasme“. Negana to, skunde vietiniai „etikos sargai“ dar pridėjo ir pavyzdžių, kaip Lietuvių kalbos žodynas apibrėžia žodį „nuodėmė“.
   Kaip teismas įvertins tokią vietinės etikos komisijos „išvadą“ dėl „neeilinio nusikaltėlio“ prasmės, paaiškės greičiausiai jau rudeniop.

„Druskonio“ inf.

 

  Vicemeras L. Urmanavičius veikė interesų konflikte
   Vyriausioji tarnybinės etikos komisija birželio 9 d. posėdyje vienbalsiai nusprendė, jog Druskininkų savivaldybės tarybos narys Linas Urmanavičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. 
   Kaip pranešė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), tyrimo duomenys rodo, kad valstybės politikas sprendė klausimą, susijusį su galimybe skirti jam apdovanojimą. Pernai rugpjūtį L. Urmanavičius buvo pristatytas gauti „Auksinės krivūlės riterį” – Lietuvos savivaldybių asociacijos įsteigtą apdovanojimą, skirtą pagerbti Lietuvos savivaldai, jos plėtrai ir stiprinimui nusipelniusius asmenis. Kandidatūros, įskaitant jo paties, svarstytos jungtiniame rugpjūčio 18 d. savivaldybės tarybos Finansų, Ūkio ir kurorto plėtros, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų bei Švietimo, kultūros ir sporto komitetų posėdyje. L. Urmanavičius jame dalyvavo ir nenusišalino, be to, balsavo prieš kitas kandidatūras – tai matyti atlikus tyrimo metu gautų duomenų analizę.
 
Priminė Vijūnėlės dvaro statybų leidimus

   Kaip žinia, besiruošiant pernykštei Lietuvos savivaldybininkų šventei, Druskininkų valdžia taip pat rinko savo pretendentą „Auksinės krivūlės riterio“ nominacijai gauti. Pirmoji “atranka” vyko praėjusių metų rugpjūčio 18 d. savivaldybės tarybos jungtiniame komitetų posėdyje, kuriame R.Malinauskas kandidatu į “Auksinės krivūlės riterius“ pasiūlė savo pavaduotoją L. Urmanavičių. Sprendimo projekte, dėstant, kodėl R.Malinausko bendražygis būtų vertas šios nominacijos, buvo rašoma, kad tai - „ilgametis, atsakingas, sąžiningas Druskininkų vietos valdžios atstovas, kuris aktyviai dalyvauja ne tik vietos savivaldoje, bet ir dirba stiprinant savivaldą šalies mastu bei įgyvendinant regioninę politiką“.
   “Turiu du pasiūlymus, kad nereikėtų rinktis iš vieno kandidato, – R.Malinauskui baigus dėstyti savo bendražygio nuopelnus, kalbą pradėjo opozicijos atstovas, konservatorius K.Rečkovas. - Pasiūlysiu du mūsų buvusius kolegas, su kuriais praėjusios kadencijos metu ir jums teko darbuotis šioje salėje. Pirmasis mano siūlomas kandidatas – buvęs savivaldybės tarybos narys Valdas Trinkūnas, ir antroji kandidatūra – buvęs savivaldybės tarybos narys Vilius Semeška”. 
   “Hahahahaha”, - tuomet ėmė kvatoti R.Malinausko bendražygiai. “Jei taip sugalvojot šaipytis ir tyčiotis iš tarybos narių ir savivaldos, tai, mano galva, planas gerai sugalvotas”, - dar pridėjo R.Malinauskas.
   “Kadangi neabejoju, jog L.Urmanavičius bus patvirtintas kandidatu, noriu paprašyti tų, kas rengs ir teiks Lietuvos savivaldybių asociacijai motyvacinį raštą, kad ten būtinai būtų paminėtas vienas nuopelnas – tai Vijūnėlės dvaro statybos leidimų išdavimas. Būtinai, prašau, kad jis būtų įtrauktas”, - R.Malinausko aplinkai tuomet priminė K.Rečkovas. 

R.Malinausko bendražygio į riterius „neįšventino“

   Kaip ir reikėjo tikėtis, R.Malinausko pavaduotojo kandidatūra surinko visus tarybos daugumos balsus. “Dėl vedimo tvarkos. Aš pastebėjau, kad svarstant klausimą, L.Urmanavičius balsuoja klausime, kuriame jis yra suinteresuotas asmuo. Ar jūs čia nematote interesų konflikto?” - tuomet nustebo opozicijos atstovas, išvydęs, kaip R.Malinausko pavaduotojas kilnoja ranką, balsuodamas prieš savo konkurentus atrankoje į “riterius”. 
“Negaliu nebalsuoti prieš Semešką ir Trinkūną! Tikrai negaliu susilaikyt. Aš galiu balsuot prieš”, - rėžė L.Urmanavičius, aiškindamas, kaip “tokie žmonės” negali būti teikiami tokiems apdovanojimams. 
   Praėjusių metų spalio 9 d. vykusiuose šalies savivaldos apdovanojimuose paaiškėjo, kad L.Urmanavičius „riteriu“ vis dėlto netapo. Negana to, R.Malinausko bendražygis dėl to, kad balsavo prieš savo konkurentus „riterių atrankoje“, užkliuvo ir tarnybinės etikos prievaizdams.
    Vyriausioji tarnybinės etikos komisija birželio 9 d. posėdyje vienbalsiai nusprendė, jog Druskininkų savivaldybės tarybos narys L.Urmanavičius pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti. 
   Atsižvelgusi į tyrime nustatytas aplinkybes, VTEK pasiūlė Druskininkų savivaldybės tarybai, prieš pradedant klausimus nagrinėti iš esmės, priminti savivaldybės tarybos komitetų nariams apie jų pareigą vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių dėl jo egzistavimo, o esant galimam interesų konfliktui – nusišalinti. 

„Druskonio“ inf.


 

  Druskininkiečių mėnuo 
   Gegužė 

   Susituokė 8 poros:
vyriausias vedęs vyras - 42 metų, vyriausia ištekėjusi – 41 metų. Jauniausias vedęs vyras buvo 26 metų, jauniausia ištekėjusi moteris – 23 metų. Pirmą kartą susituokė 6 vyrai ir 8 moterys, antrąjį kartą - 2 vyrai.
   Išsituokė 4 poros: vyriausiam išsiskyrusiam buvo 72-eji, vyriausiai išsiskyrusiai - 73 metai. Jauniausias išsiskyręs buvo 46 metų, jauniausia išsiskyrusioji – 43 metų.
   Šeimos vaikų neturėjo. Ilgiausiai santuoka truko 49-erius metus, trumpiausiai – 5 metus.
   Įregistruota 13 naujagimių:11 berniukų ir 2 mergaitės. Vyriausiam tėvui - 39 metai, vyriausiai motinai - 36 metai. Jauniausias tėvas buvo 27 metų, jauniausia motina -19 metų. 
Berniukams suteikti vardai: Mindaugas, Margiris, Samuil, Ernestas, Vincentas, Tauras, Bernardas Stanislovas, Eitvydas, Elis, Kristupas, Benas. Mergaitėms suteikti vardai: Gytė ir Mėta.
   Mirė 36 žmonės: 16 vyrų ir 20 moterų. Druskininkų mieste – 22 (10 vyrų ir 12 moterų), Viečiūnų seniūnijoje – 8 (po 4 vyrus ir moteris), Leipalingio seniūnijoje – 6 (2 vyrai, 4 moterys).    Vyriausiam velioniui buvo 85 metai, vyriausiai velionei – 90 metų.  Jauniausiam velioniui buvo 54 metai, jauniausiai velionei – 1 mėnuo.

Pagal savivaldybės administracijos Teisės ir 
civilinės metrikacijos skyriaus inf.


 

  Ar saugu maudytis Ilgio ežero paplūdimyje? Ilgio ežero maudykla birželio 5-ąją


Negyvos žuvys Ilgio ežere                           Skaitytojų nuotraukos

   „Birželio 5-ąją nuvažiavom į Grūtą Ilgio ežere išsimaudyti. Vaizdas išties šokiravo. Ore tvyrojo bjaurus kvapas, o ežero vanduo buvo nenusakomos spalvos. Noras maudytis iš karto dingo. Tokio užteršto ežero dar neteko matyti, o tai yra miesto paplūdimys. Gaila, kad netenkam ir šio ežero,“ - parašė „Druskoniui“ Angelė Paulėkaitė, nufotografavusi tos dienos Ilgio ežero, oficialios Druskininkų savivaldybės maudyklos, paplūdimį. 

Maudymosi sezonas įsibėgėjo

   Druskininkietės laiškas sutapo su Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui (SMLPC) atsiųsta „Druskoniui“ informacija, jog birželio 1 d. Lietuvoje prasideda maudymosi sezonas, kuris tęsis iki rugsėjo 15 d. Ne anksčiau kaip 10 dienų iki maudymosi sezono pradžios savivaldybėse turi būti atliekami ir reguliariai, kas dvi savaites kartojami maudyklų vandens kokybės tyrimai (birželio, liepos, rugpjūčio mėnesiais, iki rugsėjo 15 d.). Savivaldybių institucijos gali koreguoti tiek sezono pradžią, tiek pabaigą, atsižvelgdamos į besimaudančiųjų skaičių. Nustačius, kad vanduo neatitinka higieninių reikalavimų, turi būti atliekami papildomi tyrimai. 

Stebimos savivaldybės maudyklos

   Pagal SMLPC informaciją savivaldybės prieš maudymosi sezoną iki kiekvienų metų kovo 24 d. sudaro prižiūrimų maudyklų vandens kokybės tyrimų kalendorinį grafiką. Savivaldybės šią informaciją turi skelbti savo interneto svetainėse ir pateikti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui (SMLPC). Maudyklų vandens kokybė yra stebima maudyklose, įtrauktose į stebimų Lietuvos maudyklų sąrašą, patvirtintą sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Sąraše yra 120 maudyklų, iš jų Ilgio ežero ir Vijūnėlės tvenkinio paplūdimiai, t.y. dvi oficialios maudyklos mūsų savivaldybėje. Prieš maudymosi sezoną savivaldybės sudarė ir pateikė SMLPC numatomų vykdyti maudyklų vandens tyrimų kalendorinį grafiką pagal kurį Ilgio ežero vandens patikrinimai turėjo būti atlikti gegužės 13 d. ir gegužės 27 d., o taip pat šio mėnesio 10 ir 27 dienomis. 

Atitiko reikalavimus

   Prieš šių metų maudymosi sezoną SMLPC gavo vandens kokybės tyrimų rezultatus iš 63 maudyklų (52,5 proc. maudyklų, įtrauktų į stebimų maudyklų sąrašą). Gegužės 13 d. ir gegužės 27 d. atlikti Ilgio ežero vandens mikrobiologiniai tyrimai oficialiai skelbia, kad jis atitinka higienos normos reikalavimus pagal žarninių lazdelių ir enterokokų kiekį 100 ml vandens. Taip pat pagal sveikatos ministro patvirtintą grafiką gegužės 13 d. ir gegužės 27 d. atlikti ir kitos oficialios Druskininkų savivaldybės maudyklos prie Vijūnėlės tvenkinio vandens mikrobiologiniai tyrimai, kurie taip pat atitiko reikalavimus. Pagal išankstinį sveikatos ministro patvirtintą grafiką Vijūnėlės ir Ilgio maudyklų vandens artimiausi tyrimai turi būti atlikti birželio 10 ir 24 dienomis. Stebėsim, ką jie parodys?
 
Pasitaikydavo taršos atvejų 

   Kaip oficialiai skelbia Ilgio ežero maudyklės vandens tyrimai, jo kokybė jau ankstesniais metais neatitikdavo reikalavimų. Pvz. 2019 m. birželio 20 d. tyrimų duomenimis, žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens viršijo nustatytą 100 vienetų normą. Trumpalaikė Ilgio ežero vandens tarša buvo užfiksuota ir 2016 m. rugsėjo 1 d. (žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius viršijo leistiną normą).
   Visą informaciją apie Lietuvos maudyklas, taip pat ir apie maudyklų vandens kokybę kiekvienoje apskrityje, kiekvienas gali rasti SMLPC centro interneto svetainės „Aplinkos sveikata” Maudyklos skiltyje.“ Informacija apie maudyklų vandens kokybę atnaujinama iš karto gavus informaciją iš savivaldybių ir laboratorijų. 

Vandens apibūdinimas

   SMLPC prieš kiekvieną maudymosi sezoną savo interneto svetainėje skelbia ir stebimų maudyklų vandens klasifikaciją per pastaruosius trejus metus bei jų charakteristikas. Ilgio ežero maudyklos, kurios paplūdimio ilgis yra 35 m, o maksimalus gylis yra 2,5 m, charakteristikoje nurodoma, jog vandens telkinys atitinka geros ekologinės būklės reikalavimus, nes šalia ūkinė veikla nevykdoma ir sutelktosios taršos šaltinių poveikio zonoje nėra, nors fosforo, azoto kiekiai ežero vandenyje nebuvo tiriami, melsvadumblių stebėsena nebuvo atliekama. Nenurodomas šalia esančio judraus plento Vilnius–Gardinas ar žvejybos klubo „Karpis“ pašarų ir masalų žuvims poveikis ežero vandens kokybei.
Ilgio maudyklos vandens charakteristikoje teigiama, kad trumpalaikė ežero tarša galima liūčių metu bei paukščių kolonijų susitelkimo netoli nuo paplūdimio atvejais.

Negyvos žuvys paežerėje 

   Pilietišku žveju prisistatęs druskininkietis atsiuntė „Druskoniui“ liūdną nuogąstavimą su nuotraukomis, nes jam labai liūdna po kelių metų trukusios emigracijos sugrįžti į savo mylimą miestą ir rasti nuniokotą Ilgio ežerą Grūto kaime. „Kadaise pilnas žmonių paplūdimys dabar yra tuščias. Skaidrus ežero vanduo tiesiog žalias, drumzlinas. Paežerėje plaukioja negyvos žuvys,“ - pastebi druskininkietis, manantis, kad maudynės tokiame ežere gali sukelti sveikatos sutrikimų. Laiško autorius apeliuoja į ežero nuomininko ir vietinės valdžios atsakomybę gelbėjant Ilgio ežerą. 

Ežeras birželio 10-ąją 

   Kaip jau minėjom, pagal išankstinį sveikatos ministro patvirtintą grafiką Ilgio maudyklos vandens tyrimai turėjo būti atlikti birželio 10 d., tačiau birželio 11 d. jie dar nebuvo oficialiai paskelbti, todėl kol kas apie ežero vandens kokybės paskutiniųjų tyrimų išvadas mums telieka spėlioti. Birželio 10 d. vakare prie Ilgio ežero pabuvojęs „Druskonis“ pakrančių pavėsinėse ir maudyklos teritorijoje išvydo daug žmonių, tačiau nepamatė nė vieno besimaudančio. Galbūt vakaro vėsa, o gal drumzlinas vanduo ar žydėjimo putų ruožai pasipliuškenti atbaidė, nors savo spalvą, matyt, po žydėjimo ežero vanduo jau atgauna. Pietvakarinė Ilgio dalis nestokojo karpių žvejų. Nors akylai žvalgėmės, tačiau tądien pakrantėje negyvų žuvų neteko pamatyti. 

„Druskonio“ inf.   Kurortų NT rinka
   Šalies nekilnojamojo turto (NT) sandorių rinka išgyvena pakilimą – fiksuojamas ne tik kainų augimas, bet ir rekordiniai sandorių kiekiai. Būsto rinkoje neabejotinai lyderio vaidmuo atitenka didmiesčiams, tačiau nuo jų nė kiek neatsilieka ir šalies kurortai, kurortinės teritorijos. Anot Valstybės įmonės Registrų centro, tarp šalies kurorto ar kurortinės teritorijos statusą turinčių savivaldybių aktyviausia pagal sandorius NT rinka šiemet buvo Palanga. Čia šiemet per sausio-gegužės mėnesius įregistruota beveik 380 butų ir per 110 gyv. namų sandorių. Š.m. 1-ąjį ketvirtį vidutinės sandorio kainos perkant butus ten jau perlipo 1,6 tūkst. eur už kv. m ribą. 2-oje vietoje pagal aktyvumą tarp šalies kurortų yra Druskininkai – čia šiemet jau parduota daugiau kaip 130 butų ir bemaž 30 gyv. namų. Vidutinės butų kainos Druskininkuose š. m. 1-ąjį ketvirtį buvo po 980 eurų už kv. m. Susidomėjimas individualiais gyv. namais šiemet dar labiau išryškėjo kurortinėse teritorijose, pvz. rekordiniai gyv. namų pardavimai Trakų rajone, kur sudaryta 120 tokių sandorių, Anykščiuose, kur parduota 90 gyv. namų, Ignalinoje ir Zarasuose, kur įsigyta po beveik 60 namų. 

„Druskonio“ inf.


PaieškaAr pritariate nuomonei: "Vagia, bet ir miestui duoda"
Pritariu
Nepritariu
Tai nusikaltimas


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

T-shit
onita.lt

Darbo skelbimai

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

Ieškomi skrajučių platintojai Druskininkų mieste.
Darbo pobūdis: Reklaminės medžiagos (skrajučių, lankstinukų) platinimas į daugiabučių namų pašto dėžutes.
Darbas būtų papildomas, derinant prie pagrindinio darbo.
Darbo patirtis būtų privalumas.
Susisiekti galite
el. paštu:
personalas@avaneta.lt arba
tel.+370 694 09040
.


Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2020 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Aurimas A.