Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Kultūra
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija
Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Po VMI paskelbtų politikų turto deklaracijų bendruomenė
  liko be žado: iš kur tiek pinigų gavo R.Malinauskas?
  Liepos vidury valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė praėjusių metų politikų turto deklaracijas. Daugelis druskininkiečių, savo akimis išvydę, kiek pinigų deklaravo R.Malinauskas, liko be žado: pinigų kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų 2020 m. jis deklaravo turintis beveik 630 tūkst. eurų. Palyginimui, 2019-aisiais jis nurodė turėjęs 251 tūkst. eur. Aritmetika paprasta – atėmus vienų metų sumą iš kitos, matyti, kad per praėjusius karantininius metus R.Malinausko „piniginė“ pastorėjo beveik keturiais šimtais tūkstančių eurų. 

Labiausiai augo R.Malinausko turtas

  
Tikriausiai nebuvo sunku nuspėti, kieno iš vietinių politikų turtas labiausiai padidėjo praėjusiais, pandemijos nukamuotais metais? Ogi R.Malinausko: kaip rodo VMI viešai paskelbtos deklaracijos, R.Malinausko ir jo žmonos Vaidos bendras turtas praėjusių metų pabaigoje pasiekė 1 mln. 685 tūkst. eur. R.Malinauskas pernykštėje turto deklaracijoje nurodė, kad praėjusių metų pabaigoje savo vardu turėjo turto už 1 mln. 592 tūkst. eurų.    Palyginimui, 2019 m. deklaracijoje nurodyta, kad R.Malinauskas savo vardu užpernai turėjo turto už 1 mln. 157 tūkst. eurų. Tai reiškia, kad per metus jo turtas išaugo beveik puse milijono, t.y. 435-iais tūkst. eurų. Skaičiuodamas savo turtus, jis 2020 metais nurodė turėjęs nekilnojamojo turto už 393 tūkst. 293 eur, žemės sklypų už 139 tūkst.444 eur, taip pat kitų statinių (sodo namelių, garažų, inžinerinių statinių) už 5 tūkst. 294 eur. Transporto priemonių 2020 metais R.Malinauskas deklaravo už 132 tūkst. 568 eur, taip pat nurodė turįs akcijų už 280 tūkst. 352 eur. R.Malinausko deklaracijoje už 2020 metus nepasikeitė turima dalių ir / ar pajų vertė – 2 tūkst. 896 eur. Nepasikeitė kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių bei juvelyrinių dirbinių vertė: R.Malinauskas deklaravo pernai jų turėjęs už 8 tūkst. 427 eur. Užtat gerokai ūgtelėjo R.Malinausko sąskaita banke: pinigų kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų 2020 m. jis deklaravo turintis 629 tūkst. 638 eurus. Palyginimui, 2019-aisiais jis nurodė turėjęs 251 tūkst. 39 eur. Trečiąkart užpernai vedusio R.Malinausko žmona Vaida praėjusių metų deklaracijoje nurodė turinti butą už 23 tūkst.800 eur ir 69 tūkst. 468 eur piniginių lėšų.

Bedė pirštus į deklaracijų skaičius

   Daugelis druskininkiečių, savo akimis išvydę, kiek pinigų deklaravo R.Malinauskas, liko be žado: pinigų kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų 2020 m. jis deklaravo turintis beveik 630 tūkst. eurų. Palyginimui, 2019-aisiais jis nurodė turėjęs 251 tūkst. eur. Aritmetika paprasta – atėmus vienų metų sumą iš kitos, matyti, kad per praėjusius, karantininius metus pas R.Malinauską piniginių lėšų padaugėjo beveik keturiais šimtais tūkstančių eurų. Žinoma, visiems iškilo klaustukas – iš kur tokie pinigai?
   Klausiate, kokie aitvarai R.Malinauskui galėjo prinešti tiek pinigų, kuriuos jis nurodė deklaruodamas savo turtą už 2020 m.? Galbūt atsakymas slypi jo privačių interesų deklaracijoje: pagal duomenis, kuriuos viešai skelbia Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, R.Malinauskas deklaravo namo pardavimą fiziniam asmeniui, sandorio pabaigos data nurodydamas 2020 m. lapkričio 16 d. Įdomus dalykas, kad šio sandorio sudarymo data nurodyta - 2013 m. liepos 24 d. 
   Galbūt tas didžiulis piniginių lėšų šuolis pernykštėje R.Malinausko turto deklaracijoje atsirado dėl šio politikų etikos sargams deklaruoto sandorio?
   Tačiau akylesni druskininkiečiai, peržvelgę R.Malinausko deklaruotų namų vertę – tiek pernykštėje deklaracijoje, tiek ankstesnėse R.Malinausko deklaracijose, iškart bedė pirštu į skaičius: jei R.Malinauskas pernai pardavė namą, tai kodėl jo pernykštėje turto deklaracijoje gyvenamųjų namų vertė liko nepakitusi, t.y. kodėl jo 2020 m. deklaracijoje, nekilnojamojo turto eilutėje, stovi lygiai tokie patys skaičiai, kokie buvo ir 2019 m., ir 2018 m, ir 2017 m. deklaracijose? Kaip čia suprasti? Jei žmogus, sakykim, turintis tris namus, parduotų vieną iš jų, tai jo deklaracijoje, akivaizdu, nekilnojamojo turto vertė turėtų sumažėti, nes namas tai buvo parduotas, ar ne?
   Užduotuose klausimuose redakcijai ne vienas skaitytojas klausė, ką tai galėtų reikšti: ar tai reiškia, kad jis pardavė nedeklaruotą namą? Kiti skaitytojai kėlė klausimus, jei jo namų vertė 2020 m. turto deklaracijoje liko tokia pati kaip ir ankstesniais metais, kaip jis tuomet pagrindė tą beveik 400 tūkst. eur pinigų padidėjimą 2020 m.?
   Klausiate, kaip į tokius deklaravimus žiūri mokesčių inspekcija? VMI teprimena, jog „gyventojų turto (šeimos) deklaracijas teikiantys asmenys yra patys atsakingi už pateiktą informaciją ir jos tikslumą. Turto deklaraciją gyventojas pildo atsižvelgdamas į turimas sutartis ir kitus dokumentus, remdamasis paties turima informacija, bankų ir kitų juridinių asmenų išduotomis pažymomis 
apie santaupų ar paskolų, gautų pajamų sumas. Duomenys gali būti tikslinami už penkerius praėjusius kalendorinius metus, visgi, deklaracijas pateikti laiku vengiantiems, iš viso jų nepateikusiems, ar neteisingai duomenis nurodžiusiems asmenims numatyta ir administracinė atsakomybė. Asmenys, nepateikę šios deklaracijos ar pastebėję netikslumų duomenų išrašuose ir deklaracijoje, privalo nedelsdami patikslinti (koreguoti) deklaraciją/as“.

Prisiminė R.Malinausko namo areštą 

   Tačiau tai dar ne viskas. Tie, kas atidžiau sekė pastaraisiais metais Druskininkuose liepsnojusius skandalus, susijusius su R.Malinausko pavarde, nesunkiai prisiminė žiniasklaidoje dar 2019 m. nuskambėjusią informaciją apie areštuotą R.Malinausko namą Turistų g., esantį netoli Vijūnėlės tvenkinio. „Šio namo, matyt, jis 
parduoti negalėjo, jei pastatas iki šiol areštuotas? Ar namo areštas vis tik buvo tyliai panaikintas?“, - klausė druskininkiečiai, diskutuodami, kad R.Malinauskas viešumoje daugiau jokiais kitais savo namais ar dvarais, išskyrus sodybą Latežeryje, kažkaip nesigyrė.
   „Druskonis“ paklausė Generalinės prokuratūros, kaip ten yra su tuo areštuotu R.Malinausko namu Druskininkuose, Turistų gatvėje.
„Žiniasklaida prieš dvejus metus buvo paskelbusi, kad R.Malinausko sklypą bei jo namą Turistų g., Druskininkuose, areštavo Generalinė prokuratūra. Bendra areštuoto turto vertė – beveik 430 tūkst. eurų. Tai įvyko 2019 m. vasario 22 dieną, tuomet, kai buvo paskelbta apie teisėjų ir advokatų korupcijos skandalą. R.Malinauskui pareikšti įtarimai dėl prekybos poveikiu ir papirkimu. Ar minėtas R.Malinausko turtas (namas ir sklypas Turistų g., Druskininkuose) vis dar yra areštuotas?“.
   „Pasikeitimų dėl šiam asmeniui ikiteisminiame tyrime taikomų laikinų nuosavybės teisių apribojimų į turtą nėra, šiuo metu šie apribojimai taikomi tam pačiam turtui, kaip ir anksčiau“, - nurodė prokurorai. 
   Tai kokį tuomet namą pernai pardavė R.Malinauskas, kodėl jo pernykštėje turto deklaracijoje liko nepasikeitę jam priklausančio nekilnojamojo turto vertės skaičiai ir iš kokių šaltinių beveik keturiais šimtais tūkstančių eurų padidėjo jo piniginės lėšos?
„Druskonis“ minėtus klausimus šią savaitę nusiuntė R.Malinauskui, jo darbiniu el.paštu meras@druskininkai.lt. “Jūsų, kaip politiko, turto deklaracijoje už 2020 m., skelbiamoje viešai VMI duomenų bazėje, nurodyta, jog jūsų turtas – piniginės lėšos - per metus padidėjo beveik 400 tūkst. eurų. Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai pateiktoje privačių interesų deklaracijoje nurodėte, kad 2020 m. lapkričio 16 d. pardavėte namą. Prašome atsakyti, kodėl jūsų turto deklaracijoje už 2020 m. gyvenamųjų namų vertė liko tokia pati, kaip ir praėjusiais bei ankstesniais metais, nors jūs VTEK-ui deklaravote 2020 m. namo pardavimą? Ar tai reiškia, kad pardavėte nedeklaruotą namą? Kadangi bendruomenei kyla su jūsų valdomu nekilnojamuoju turtu susiję klausimai, prašome nurodyti, kokį ir kur esantį namą pardavėte praėjusiais metais. Ar jūsų deklaruotas beveik 400 tūkst. eur piniginių lėšų padidėjimas 2020 m. yra susijęs su pajamomis, gautomis už parduotą nekilnojamąjį turtą (namą), ar lėšomis iš kitų šaltinių, jei taip, tai iš kokių šaltinių?“. 
   „Jūsų klausimas nėra susijęs su Druskininkų savivaldybės mero ar Druskininkų savivaldybės administracijos veikla“, - štai tokį atsakymą vietoj R.Malinausko atsiuntė savivaldybės administracijos viešųjų ryšių atstovė.

„Druskonio“ inf. 


Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos duomenų išrašai, VMI inf.


 

  „Ryto“ abiturientai atsisveikino su gimnazija
   Liepos 28-ąją Druskininkų „Ryto“ gimnazijos kiemas, kur mokytojų, tėvų, draugų ir svečių apsupty 46-osios laidos abiturientai atsisveikino su mokykla, pagal tradiciją buvo šventiškai puošnus. Po gimnazijos himno, direktorės Egidijos Vilkienės ir vicemero Lino Urmanavičiaus sveikinimų bei linkėjimų atestatų įteikimas 109-iems abiturientams prasidėjo nuo geriausiųjų, t.y. nuo atestato su pagyrimu, kuris įteiktas Pijui Domantui Valentukevičiui, keturis baigiamuosius egzaminus išlaikiusiam 100 balų vertinimais. Jis pelnė dargi mokytojų Bronės ir Jevgrafijaus Samuchovų premiją, skiriamą geriausiai išlaikiusiajam matematikos egzaminą. Be P.D.Valentukevičiaus, šimto balų įvertinimais egzaminus išlaikė dar penki abiturientai: Julius Gvozdiovas, šimtukais išlaikęs tris egzaminus, Jana Patricia Anna Van Gucht, gavusi du šimtukus, Rytis Bozys, Ugnė Svioklaitė ir Donata Vyšniauskaitė, po vieną egzaminą išlaikę 100 balų maksimumais. Kaip ir ankstesniaisiais metais, „Ryto“ abiturientai sėkmingiausiai išlaikė anglų kalbos egzaminą, perkopę 70 proc. vidurkį bei pelnę 5-is vadinamuosius šimtukus. 
   2000 metų gimnazijos abituriento Dariaus Šavolskio jau 9-erius metus skiriama premija įteikta Janai Patricijai Annai Van Gucht kaip geriausiai anglistei bei Ryčiui Boziui kaip geriausiam istorikui. 1994 metų abituriento, profesoriaus Tado Šarapovo jau 13 metų skiriamos stipendijos padalintos Arvydui Kalėdai ir Aleksandrai Verbickajai. 
   „Ryto“ gimnazijos tarybos tėvų premija, skiriama geriausiai išlaikiusiam lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, skirta Janai Patricijai Annai Van Gucht. 
   Atsisveikindami su mokykla, abiturientai bei jų tėvai dėkojo auklėtojams ir mokytojams, pastarieji savo ruožtu ugdytiniams už ilgametę bendrystę. 

„Druskonio“ inf.


Pirmiausia atestatai įteikti šešiems šimtukininkams


Jevgrafijus Samuchovas vardinę stipendiją įteikė geriausiam matematikui Pijui Domantui Valentukevičiui


Darius Šavolskis savo premiją įteikė geriausiam istorikui Ryčiui Boziui


4A klasė su auklėtoja Aušra Jonavičiene


4B klasė su auklėtoja Rūta Dvorkiniene


4C klasė su auklėtoja Lina Šerkšnaite


4D klasė su auklėtoja Aušra Markevičiūte 


4Ė klasė su auklėtoja Giedre Matulevičiene
                                                   Virginijaus Sutkaus nuotraukos

 


PaieškaKą esate labiau linkę rinktis?
nemokamai dalijamą valdžios propagandą
kompensaciją už "gyvatuko" mokestį
nei vieno iš jų


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

T-shit
onita.lt

Darbo skelbimai

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Greitas kreditas
internetu

Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2020 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Aurimas A.