Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija
Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Statybos inspekcija griežtai sureagavo į valdžios
  planavimus aplink Vijūnėlės tvenkinį: pareiškė, kad
  kreipsis į teismą dėl privalomojo nurodymo vykdymo
   Valdžios planai rengti ekstremalias vandens sporto pramogas Vijūnėlės tvenkiny ir užsispyrimas vis tiek užstatyti nugriauto Vijūnėlės dvaro teritoriją atsimušė į griežtą statybos prievaizdų reakciją. Statybos inspekcija, į kuriuos antrąkart kreipėsi opozicijai atstovaujantys savivaldybės tarybos nariai, gruodžio mėn. pateikė atsakymą, kuriame konstatavo, jog savivaldybė neįvykdė privalomojo nurodymo, todėl Inspekcija kreipsis į teismą dėl įpareigojimo jį vykdyti. 
   Valdžios sumanymas rengti ekstremalias vandens sporto pramogas Vijūnėlės tvenkiny sukėlė aplink gyvenančių žmonių pasipiktinimą – gyventojai pernai vasarą kreipėsi į savivaldybę, reikalaudami bent jau patraukti tolyn nuo jų langų į miško pusę vandenlenčių parko projektą. Opozicijos nariai taip pat vietos valdžią paragino, vaizdžiai tariant, atsipeikėti ir baigti erzinti visuomenę žūtbūtiniu noru vis tiek „urbanizuoti“ nuo žemės paviršiaus per didžiausius triukšmus nušluoto Vijūnėlės dvaro teritoriją. Vietos valdžia opozicijos nariams tuomet atsiuntė atsakymą, esą rengiamas teritorijos prie Druskonio ežero ir Vijūnėlės tvenkinio detalusis planas nepažeidžia jokių gyventojų interesų ir viskas čia neva gerai. Statybos inspekcija, į kurią kreipėsi opozicijos nariai, Druskininkų savivaldybės administracijos direktorei V.Jurgelevičienei spalio pabaigoje įteikė privalomąjį nurodymą, įpareigojant iš naujo išnagrinėti opozicijai atstovaujančių savivaldybės tarybos narių pasiklymą ir pateikti išsamų motyvuotą atsakymą bei nevykdyti detaliojo plano proceso iki bus pašalinti pažeidimai, t.y. iki nebus iš naujo išnagrinėtas opozicijos narių pasiūlymas bei į jį motyvuotai ir išsamiai atsakyta. Antrame savivaldybės atsakyme opozicijos nariams, kurį jie gavo lapkričio mėnesį, pareikšta, kad opozicijos atstovų argumentai buvo „iš naujo išnagrinėti, apsvarstyti bei įvertinti“, tačiau opozicijos narių pastabos vėl buvo atmestos. Jeigu vietos valdžia galvojo, kad tuo ši istorija ir baigsis, jai teko nusivilti. Opozicijos nariai pakartotinai kreipėsi į statybos inspekciją su prašymu įvertinti ir antrąjį savivaldybės atsakymą. Statybos prievaizdai, didžiąja dalimi pritarę opozicijos narių argumentams, gruodžio mėn. konstatavo, jog savivaldybė neįvykdė privalomojo nurodymo, todėl Inspekcija kreipsis į teismą dėl įpareigojimo jį vykdyti.

Priminė, kas parašyta 

  
Bendrajame plane Kurorto senamiestyje, Pakalnės gatvėje, gyvenantys žmonės, išsiaiškinę, kad savivaldybė Vijūnėlės tvenkiny planuoja abu krantus jungsiančias vandenlenčių trasas su viešu tualetu, vandens batutu bei kavine, pernai rugpjūtį surinko parašus ir kreipėsi į Druskininkų valdžią, prieštaraudami tokiam ekstremalaus vandens sporto centrui tiesiai po žmonių langais. Gyventojai tuomet sulaukė valdžios atsakymo, kuriame buvo aiškinama, kad „vandens sporto pramogos gali būti plėtojamos Vijūnėlės tvenkinyje“, o „į jūsų pasiūlymus atsižvelgta iš dalies“. Tačiau valdžios vizijos apie ekstremalias vandens pramogas Vijūnėlės tvenkiny - dar ne viskas. Opozicijai atstovaujantys savivaldybės tarybos nariai, įteikę raštą savivaldybei dėl planų Vijūnėlės tvenkiny įkurdinti ekstremalaus vandens sporto centrą, atkreipė dėmesį ir į valdžios planus nušluoto Vijūnėlės dvaro teritorijoje. 
   “Teritorijos prie Druskonio ežero ir Vijūnėlės tvenkinio Druskininkuose detalusis planas parengtas pažeidžiant teritorijų planavimo teisinio reglamentavimo normas, todėl toks detalusis planas negali būti tvirtinamas. Pažeidimai susiję planuojant M.K.Čiurlionio meno mokyklos statybas buvusio Vijūnėlės dvaro vietoje bei planuojant vandens sporto infrastruktūros objektus Vijūnėlės tv. ir pakrantėje“, - rugpjūčio mėn. rašte R.Malinausko pavaldinei, savivaldybės administracijos direktorei V.Jurgelevičienei pabrėžė savivaldybės tarybos nariai dr.Juozas Šarkus, Antanas Balkė ir Konstantinas Rečkovas.
   „Pažymėtina tai, jog Druskininkų bendrojo plano aiškinamajame rašte aiškiai pasakyta, kad jokio objektyvaus poreikio plėsti, statyti M.K.Čiurlionio meno mokyklą apskritai ir tuo labiau buvusio Vijūnėlės dvaro vietoje nėra, - akcentavo opozicijos nariai. - Skyriuje „Švietimo infrastruktūra“ (Sprendinių konkretizavimas, 66-67 p.) pasakyta labai aiškiai: “Nesteigti naujų neformalaus švietimo įstaigų, reikalaujančių teritorijų bei infrastruktūros įsisavinimo, M.K.Čiurlionio meno mokyklos uždarymo, pertvarkymo kitoms paskirtims arba prijungimo prie kitų švietimo arba kitos srities subjektų, ateityje padidėjus paklausai neformalaus ugdymo paslaugoms, numatyti galimybę tokio ugdymo infrastruktūros teritorinei plėtrai esamų įstaigų bazėje”. 
“Tai reiškia, kad suplanuotas sklypas ir jo paskirtis prieštarauja bendrojo plano sprendiniams ir argumentams. Tai reiškia, kad šis detaliojo plano sprendinys yra tik subjektyvus mero valios vykdymas, nes detaliojo plano aiškinamajame rašte taip pat nėra jokių argumentų dėl planavimo būtinybės, - pabrėžė savivaldybės tarybos nariai nariai dr. J.Šarkus, A.Balkė ir K.Rečkovas. - Planavimas nepateisinamas jokiais racionaliais argumentais. Tai - tik akivaizdus mero R. Malinausko revanšinis siekis įrodyti visuomenei, kad valstybės institucijos, apgynusios šią teritoriją nuo urbanizacijos, buvo neteisios, įrodyti savo galių viršenybę. Tai - jo ambicija ir asmenis interesas, kurio realizavimas neabejotinai vėl pažeistų viešąjį interesą”. 
   Išdėstę savo argumentus dėl siekio vis tiek „urbanizuoti“ buvusio Vijūnėlės dvaro teritoriją, taip pat dėl noro kone po gyventojų langais įkurti ekstremalaus vandens sporto centrą, opozicijos nariai pabrėžė, jog „būtina laikytis Druskininkų savivaldybės bendrojo plano bei teritorijų planavimo teisinio reglamentavimo, būtina gerbti teisėtus Pakalnės gyventojų interesus, nepažeisti viešojo intereso“. 
   Druskininkų valdžia į šį opozicijos narių raštą atsakė, esą viskas čia gerai. Anot savivaldybės, „Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniuose nurodyta neplanuoti M.K.Čiurlionio meno mokyklos uždarymo, pertvarkymo kitoms paskirtimis, arba prijungimo prie kitų švietimo arba kitos srities subjektų, tuo pagrindu Detaliojo plano uždavinys suplanuoti atskirą sklypą M.K.Čiurlionio meno mokyklai neprieštarauja Druskininkų savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniams“.    „Teiginys, kad ,,teritorijos parinkimas viešam tualetui, maitinimo įstaigai, vandenlenčių trasų aptarnavimui krante aiškiai pažeidžia ir gamtosaugines normas, ir gyventojų interesą”, yra deklaratyvus ir neparemtas jokiais motyvais, todėl atmetamas“, - pareikšta savivaldybės atsakyme. 
   Su tokia valdžios versija nesutikę savivaldybės tarybos nariai rugsėjo mėn. kreipėsi į valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją, išdėstę savo argmentus dėl Druskininkų valdžios rengiamo detaliojo plano sprendinių teisėtumo. 

Valdžiai įteikė privalomąjį nurodymą

   Statybos inspekcija, išnagrinėjusi opozicijos narių pasiūlymą savivaldybės administracijai ir pastarosios atsakymą, nustatė, kad „planavimo organizatoriaus pateiktas atsakymas yra neišsamus, priežastys, lėmusios pasiūlymo atmetimą, išsamiai neatskleistos, motyvai nepagrįsti objektyviais duomenimis ir faktinėmis aplinkybėmis“. Savivaldybės administracijos direktorei V.Jurgelevičienei statybos inspekcija spalio pabaigoje įteikė privalomąjį nurodymą, įpareigojant iš naujo išnagrinėti opozicijai atstovaujančių savivaldybės tarybos narių pasiūlymą ir pateikti išsamų motyvuotą atsakymą bei nevykdyti detaliojo plano proceso iki bus pašalinti pažeidimai, t.y. iki nebus iš naujo išnagrinėtas opozicijos narių pasiūlymas bei į jį motyvuotai ir išsamiai atsakyta. 
   Lapkričio 15 d. opozicijos nariai gavo naują atsakymą iš savivaldybės - R.Malinausko pavaldinės V.Jurgelevičienės pasirašytą raštą, kuriame pareikšta, kad opozicijos atstovų argumentai buvo „iš naujo išnagrinėti, apsvarstyti bei įvertinti“, tačiau opozicijos narių pastabos vėl atmestos. Valdžios atsakyme dėstoma, esą „savivaldybė teisės aktais įpareigota suteikti priešmokyklinio ugdymo paslaugas platesniam ratui vaikų“, o „savivaldybė tuščių, nenaudojamų patalpų, atitinkančių priešmokyklinio ugdymo įstaigoms keliamus reikalavimus, neturi“. Pasak vietos valdžios, „nustatytos užstatymo zonos kavinei, viešajam tualetui, vandenlenčių trasų aptarnavimui, paplūdimio aptarnavimo ir kt. infrastruktūrai, nepažeidžiant jokių teisės aktų ir gyventojų interesų“. 

Priminė šiukšlių konteinerių istoriją

   Jeigu vietos valdžia pagalvojo, kad tuo ši istorija ir baigsis, jai teko nusivilti. Į statybos prievaizdus antrąkart kreipęsi opozicijos nariai dr.J.Šarkus, A.Balkė ir K.Rečkovas savo rašte argumentavo: „Jeigu būtų buvusi objektyvi būtinybė plėsti M.K.Čiuliono meno mokyklos infrastruktūrą, Bendrojo plano aiškinamajame ir sprendiniuose (sklypas, vieta) tai būtų numatyta. Deja, to nėra.   Net ir ateityje numatoma tik plėtra esamų įstaigų bazėje. Pasak opozicijos narių, „išvedžiojimai apie patalpų trūkumą taip pat neatitinka tikrovės, nes kaip tik prie esamos M.K. Čiurlionio meno mokyklos stovi didelis, renovuotas Švietimo centro pastatas (buvusi mokykla), kurio tik dalis naudojama pagal paskirtį, kita dalis - nuomojama arba nenaudojama“. Be to, pasak opozicijos narių, aplink šiuos pastatus yra pakankamai neužstatytos erdvės su čia pat esamomis komunikacijomis. „Sprendime planuoti mokyklos sklypą ir pastato statybas ant Vijūnėlės kranto nėra jokių racionalumo apraiškų, vien tik subjektyvi ambicija“, - pabrėžė opozicijos nariai. 
   „Rašto teiginys, kad šis detaliojo plano sprendinys nepažeidžia gyventojų interesų, yra pakankamai drąsus, bet niekuo nepagrįstas, nes vienintelis motyvas tas, kad iš dalies bus atsižvelgta į Pakalnės gyventojų nuogąstavimus ir kavinė bei viešasis tualetas bus kažkiek patraukti. Net neįvardinta kiek, galimai - kelis metrus“, - rašte statybos inspekcijai minėjo opozicijos nariai. Jie taip pat priminė ir šiukšlių konteinerius, kurie prieš kelerius metus buvo nuo gatvės perkelti prie buvusio mero oponento ValdoTrinkūno sklypo ribos. „Dabar viešasis tualetas ir visa infrastruktūra suplanuota prie kitos gyvenamojo namo pusės, - stebėjosi opozicijos nariai. - Šios valdymo sistemos tikrieji sprendimų motyvai dažnai būna ir neadekvatūs, ir sunkiai suvokiami“. 
   „Liko neatsakyta, kodėl dėl tokios apimties vandens sporto objektų planavimo tikslų nebuvo jokios diskusijos nei savivaldybės taryboje, nei viešoje erdvėje, nebuvo jų ir detaliojo plano planavimo programoje, nebuvo ir Druskininkų savivaldybės Bendrajame plane. Šiuo atveju neaišku kieno valios (užgaidų) vykdymas sietinas su šiuo planavimu. Toks necivilizuotas valdymo sistemos veikimas reikšmingai pažeidžia gyventojų interesus ir galimybę tinkamai bei savalaikiai reaguoti į neadekvačius projektus, todėl būtinas atidesnis šių aplinkybių institucinis vertinimas“, - kreipimesi į statybos inspekciją pažymėjo opozicijos nariai.

Pareiškė, kad kreipsis į teismą

   Statybos inspekcija gruodžio mėn. opozicijos nariams atsiuntė atsakymą, kuriame konstatavo, jog detaliojo plano sprendinys suplanuoti sklypą naujo meno mokyklos pastato statybai neatitinka Bendrojo plano sprendinių, jog savivaldybės atsakymas opozicijos nariams dėl planuojamo M. K. Čiurlionio meno mokyklos sklypo pateiktas klaidingai interpretuojant Bendrojo plano sprendinius, todėl opozicijos narių pasiūlymas buvo atmestas nepagrįstai.
Statybos prievaizdai, pasisakydami dėl opozicijos narių argumentų, jog planuojami vandens sporto infrastuktūros objektai Pakrantės gatvėje pažeistų Pakrantės g. gyventojų interesus ir pablogintų jų gyvenimo kokybę, atkreipė dėmesį, kad statinių statybą želdynuose reglamentuoja LR želdynų įstatymas. Šiame teisės akte yra nurodyti želdynų statiniai ir įrenginiai, t.y. - atraminės sienelės, aikštelės, terasos, tvorelės, laiptai, pavėsinės, paviljonai, amfiteatrai, stoginės, lieptai, tiltai, šviestuvai, pergolės, stendai, skydai, nuorodos, meno kūriniai, kiti želdynų elementai, atitinkantys želdynų formavimo tikslus ir jų lankytojų poreikius. Pasak statybos inspekcijos, Druskininkų savivaldybės rengiamame detaliajame plane numatyti maitinimo paskirties statiniai, sporto paskirties inžineriniai statiniai bei kitos paskirties inžineriniai statiniai Želdynų įstatyme pateiktame sąraše nenurodyti. 
   Remiantis tuo, statybos inspekcija konstatavo, jog savivaldybės atsakymas opozicijos nariams dėl planuojamų vandens sporto infrastruktūros objektų Pakrantės gatvėje yra nepagrįstas, detaliojo plano sprendinys prieštarauja Želdynų įstatymui. 
   Taip pat pripažintas klaidinančiu savivaldybės atsakymas į opozicijos narių argumentus „Dėl teritorijų parinkimo viešajam tualetui, maitinimo įstaigai, vandenlenčių trasų aptarnavimui krante pažeidžiant gamtosaugines normas ir gyventojų interesą“.   Statybos inspekcija pabrėžė, kad opozicijos narių pasiūlymas buvo atmestas nepagrįstai.
   Statybos inspekcija konstatavo, kad spalio18 d. Druskininkų savivaldybės administracijai surašytas privalomasis nurodymas yra neįvykdytas, todėl Inspekcija per 2 mėnesius nuo privalomojo nurodymo įvykdymo termino pabaigos kreipsis į teismą dėl įpareigojimo jį vykdyti. 
   Statybos inspekcijos atsakymas gali būti skundžiamas per mėnesį nuo jo gavimo. 

„Druskonio“ inf.

 

 

  Valdžios oponentai neatsigina tikrintojų: šįkart „kalėdinės
  dovanos“ sulaukė A.Balkė 
   Opozicijai atstovaujantis savivaldybės tarybos narys Antanas Balkė sausio pradžioje sulaukė „svečių“ iš statybos inspekcijos ir savivaldybės. Tikrinimo priežastis - esą gautas anoniminis skambutis apie tariamas statybas A.Balkės privačiame sklype Žaliojoje g. Nors tai - visiškas melas, nes jokios statybos ten nevykdomos, tikrintojai, pasak A.Balkės, vis tiek išfotografavo kiekvieną kampą. Sutapimas ar ne, bet anoniminis skundas gautas netrukus po to, kai opozicijos narys žiniasklaidoje kritiškai pasisakė apie valstybės žemėje, prie R.Malinausko namo tvoros, supiltas statybines atliekas ir ten vykusį aplinkosaugininkų patikrinimą.

Statybų nerado, bet išmatavo visus kampus

   „Galiu pasigirti, kad gavau „kalėdinę dovanėlę“. Užsiundė vietinius statybų prievaizdus: sausio 4 d. į namus prisistatė statybų inspektorius ir savivaldybės atstovas, neva gautas anoniminis skundas “karštąja linija” dėl mano sklype vykdomų statybų.   Pažeidimų nerado, nes nieko, akivaizdu, nestatau. Bet vis tiek abu visą kiemą, visus kampus išfotografavo ir išmatavo mano palapinės formos pagalbinį statinį, nors tas statytas dar 2002 m. pagal savivaldybės vyr.architektoV.Margelio suderintą planelį. Dabar bus detaliai žinoma, kaip atrodo mano nekilnojamasis turtas ir visi sklypo kampai“, - apie tikrintojų vizitą pasakojo opozicijai atstovaujantis savivaldybės tarybos narys, konservatorius A.Balkė.
Sutapimas ar ne, bet anoniminis skundas buvo gautas netrukus po to, kai opozicijos narys žiniasklaidoje kritiškai pasisakė apie valstybės žemėje, prie R.Malinausko namo tvoros supiltas statybines atliekas ir ten vykusį aplinkosaugininkų patikrinimą.   „Kaip įsivaizduotumėte panašią situaciją, jei sakykim, jūs, būdamas opozicijos nariu, ar kuris kitas „mirtingasis“, taip imtumėte ir susikrautumėte statybinį laužą už tvoros, valstybės žemėje? Pasekmės būtų panašios?“ - „Druskonis“ tuomet paklausė A. Balkę. „Kiekvienas pilietis, matyt, supranta, kad laikyti statybinį laužą ar kitas statybines medžiagas ne savo sklype, bet valstybės žemėje, neturi jokios teisėtos galimybės. Be to, tokių asfaltuotų aikštelių už biudžeto pinigus gyventojai prie savo namų valdų neturi. Panašiu atveju eilinis pilietis greičiausiai būtų užsiundytas paklusniaisiais valdžios tarnais ir gautų porciją sankcijų.    Klausimas, ar merui sunku suvokti elementariausias, bendražmogiškas normas? Gal toks elgesys tik parodo, kokią pasekmę mentalitetui turi ilgas buvimas šiame poste?“ - nuomonę gruodžio pabaigoje išsakė A.Balkė. 

„Tokia taktika negali būti toleruojama“

   Netrukus, sausio 4 d., netikėto tikrintojų vizito sulaukęs opozicijos narys sakė, kad jam šis apsilankymas sukėlė daug klausimų. „Mano „vykdomas statybas“ tikrino, atseit gavus anoniminį skambutį. Atrodo, kad oponentai tikrinami ir baudžiami randant įvairiausių pretekstų. Ar bereikia druskininkiečiams priminti V.Semeškos, V.Trinkūno, J.Šarkaus, K.Kaklio nekilnojamojo turto bei verslo tikrinimų istorijas?“ - komentavo A.Balkė. 
   „Iš karto atmečiau pateiktą versiją, kad mane apskundė kažkuris kaimynas. Esu tikras ir tikrai žinau, kad jokie kaimynai neskundė. Tuo labiau, kad su abiem puikiai sutariam, net nulinių šansų tokiai galimybei nėra. Pasakė, kad pranešimas gautas telefonu, bet anonimas nereikalavo atsakymo“, - pasakojo A.Balkė. 
   „Skundas esą buvo dėl to, jog neva sklype vykdomos statybos. Nors jokių statybų sklype nėra, man buvo pasakyta – patikrinti vis tiek reikia, tokios procedūros ir pareigos. Pradėjo matuoti ir fotografuoti, paklausiau, kur šių veiksmų logika, jeigu jokių statybų nematot, bet matuojat mano sklypą ir statinius? Na, tai vis tiek čia patikrinimas privalo būti, mums reikia surašyti patikrinimo rezultatus. Supratau iš jų elgesio, kad „vykdo pareigas“. Pateikiau dokumentą - projektą dėl kieme stovinčio nedidelio, palapinės formos pagalbinio statinuko, statyto prieš dvidešimt metų. Matyt, ir jie supranta, kad esu padidinto valdžios dėmesio zonoje, kad už valdžios kritiką visada gausiu tipišką valdžios spaudimą, – nuomonę išsakė A.Balkė. - Savo ruožtu tikrintojams pasakiau, kad jie turėtų suprasti tikrąsias tokių skundų priežastis ir nebūti valdomais įrankiais. Klausiau, bet negavau atsakymo: ar pagal anoniminį skundą tikrintojai išdrįstų patikrinti mero realiai vykdomas statybas? Nesunku suprasti, kodėl kurpiami tie anoniminiai skundai prieš valdžios oponentus? Daromas akivaizdus spaudimas, pasinaudojant institucijomis, siekiant išstumti nepatogius žmones iš Druskininkų.Taktika labai aiški, bet ji negali būti toleruojama“. 

Anoniminių skundų atakos prieš oponentus

   Priminsime, kad tikrintojų antplūdį savo sklype Pakalnės gatvėje teko patirti ir kitam valdžios kritikui - sveikatingumo centro SPA “Vilnius” savininkui Valdui Trinkūnui. 
   Visa ši istorija prasidėjo prieš dešimtmetį. 2012 metais, kilus skandalui dėl 25 arų valstybinės žemės, susiliejusios su R.Malinausko privačiu sklypu Turistų gatvėje ir aptvertos vientisa „nežinia kieno pastatyta“ tvora, vietos žemėtvarkininkams staiga atsirado ir daugiau neplanuotų darbų. Valstybinės žemės sargai, taip pat esą gavę anoniminį skundą, operatyviai susirūpino ir R.Malinausko priešininku vadinamo V.Trinkūno privačia valda. Vietiniams žemėtvarkininkams toli važiuoti nereikėjo: su savo matuokliais jie netrukus persikraustė į kitą Vijūnėlės tvenkinio krantą, kuriame stovi V.Trinkūno šeimos namas. Jį verslininkas su žmona įsigijo 2006 metais, o 2014-aisiais namą padovanojo vienai iš dukterų.Verslininkas tuomet sulaukė ne tik žemėtvarkininkų, bet ir statybos inspektorių, savivaldybės administracijos atstovų ir net filmavimo kamerų. V.Trinkūno namų kiemas Pakalnės gatvėje tada buvo išmatuotas centimetrais, suskaičiuotos visos trinkelės ir tujos. V.Trinkūno sklypo istorija – unikalus pavyzdys, kokie gali būti metami administraciniai, teisiniai ir finansiniai resursai. Neįtikėtina: dėl šios istorijos buvo įsukti net du teisminiai procesai – iš pradžių inicijuota administracinė, o vėliau – civilinė teisena. Ir abu jie po penkerių metų, 2017-aisiais, baigėsi R.Malinausko oponento pergale. Abiejų bylų atveju buvo remtasi anoniminiais skundais. 
Žiniasklaidoje buvo plačiai aprašyta ir istorija apie didžiulius šiukšlių konteinerius, įkastus šalia V.Trinkūno namo.
   2013 m. rugpjūtį, „prisidengiant“ atliekų konteinerių išdėstymo taisyklėmis ir „gyventojų prašymu“, keturi dideli požeminiai atliekų konteineriai, iki tol stovėję šalia kelio kitoje automobilių stovėjimo aikštelės pusėje, buvo iškasti ir perkėlus keliolika metrų, įkasti tiesiai po V.Trinkūno gyvenamojo namo langais, specialiai išraunant dalį čia augusių tujų gyvatvorės. 
   Pasipiktinę tokiu elgesiu, socialiniuose tinkluose susibūrę druskininkiečiai 2013-ųjų lapkritį organizavo V.Trinkūno palaikymo akciją ir atsodino išrautas tujas. Tačiau žmonių iniciatyva atsodinti želdiniai čia ilgai nežaliavo. 2014 m. liepos 6-ąją, Valstybės dienos išvakarėse, buvo įžūliai išrauta beveik dvi dešimtys tujų.     Pareiškusi, kad niekam nepadaryta turtinė žala, kurorto policija tuomet atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, motyvuodama tuo, kad „nėra nukentėjusio asmens“. „Ten, kur kažkada po tujų gyvatvorės išrovimo ir šiukšlių konteinerių įkasimo po mano namo langais, druskininkiečiai organizavo talką ir apsodino naujomis tujomis, dabar matau, kad tos gražiai žaliavusios tujos šviežiai išrautos ir aš vėl galiu „grožėtis“ pro langą mero šiukšliadėžėmis“, – 2014 m. vasarą ironizavo žiniasklaidos kalbintas V.Trinkūnas.
   Nežinia, ar dabar sostinėje gyvenantis V.Trinkūnas matė, kaip šiuo metu atrodo jo buvęs namas, tačiau vaizdas jį, panašu, priblokštų dar labiau: išrovus jau visas tujas, šalia namo šiuo metu čia didinama vieša mašinų stovėjimo aikštelė. 
   Anoniminiai skundikai aktyviai bandė nutildyti ir Druskininkų valdžios oponentą, buvusį savivaldybės tarybos narį, dabartinį krašto apsaugos viceministrą Vilių Semešką. Gyvendamas Druskininkuose, V.Semeška turėjo atlaikyti kelis operatyvinius mokesčių inspekcijos patikrinimus, tikrintojų desantą iš aplinkos apsaugos agentūros, generalinės miškų urėdijos, po anoniminio skundo, šmeižikiškai apkaltinus „pinigų plovimu“, buvo priverstas važinėti į ekonominių nusikaltimų tyrimo skyrių, anoniminiai skundai dėl V.Semeškos plaukė ir į STT, Generalinę prokuratūrą, Lietuvos policiją. Tuomet druskininkietis su pareiškimu kreipėsi į prokurorus, reikalaudamas nustatyti anoniminių skundų autorius ir juos patraukti baudžiamojon atsakomybėn už šmeižtą.
   Tikrintojų laviną teko atlaikyti ir opozicijos nariui Karoliui Kakliui, kai jis vadovavo vienam iš kurorto viešbučių. Tyrimai taip pat buvo atliekami gavus anoniminius skundus: buvo skundžiama nacionalinei žemės tarybai, VMI, priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, higienos centrui.

„Druskonio“ inf.

 

 

  „Dainavą“ perimti išreiškė Lietuvos sveikatos mokslų
  universitetas 

Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“
                                                           
MakaliausLietuva.lt nuotr.


   Kaip šį trečiadienį pranešė Vidaus reikalų ministerija (VRM), poilsio ir reabilitacijos centras „Pušynas“ Palangoje bei valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“ Druskininkuose bus integruotos į sveikatos apsaugos sistemą. 
    Sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio teigimu, įvertinus medicininės reabilitacijos poreikį Lietuvos gyventojams, ministerija priėmė sprendimą tęsti šių įstaigų paslaugų teikimą. Planuojama, kad vykdant reformą šios reabilitacijos įstaigos bus integruotos į Klaipėdos ir Kauno sveikatos priežiūros įstaigų tinklą. Įstaigų pertvarkai numatytas vienerių metų pereinamasis laikotarpis.
„Šiandien įgyvendinamos sveikatos priežiūros įstaigų reformos kontekste siekiame, kad visi Lietuvos gyventojai gautų kuo platesnį medicininės reabilitacijos paslaugų spektrą. Tikime, kad planuojami šiandienos pokyčiai sustiprins ir išplės Klaipėdos ir Kauno sveikatos priežiūros įstaigų tinklą“, – sako ministras.
   Tuo metu vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė pabrėžia, kad nuo pat VRM įstaigų funkcijų peržiūros pradžios ministerijos siekis buvo pavaldžias reabilitacijos įstaigas perduoti sveikatos apsaugos sistemai, išsaugant šių įstaigų potencialą.
   „Vidaus reikalų ministerija yra atsakinga už viešąjį saugumą, o ne sveikatinimo paslaugų teikimą, todėl medicininės reabilitacijos paslaugų perdavimas sveikatos apsaugos sistemai yra nuoseklus ir logiškas žingsnis. Vidaus reikalų ministerija nebevykdys šių jai nebūdingų funkcijų, o „Pušynas“ ir „Dainava“ galės toliau teikti medicininės reabilitacijos paslaugas“, – teigia ji.
   Kaip nurodoma pranešime, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) išreiškė norą perimti mokymo centrą „Dainava“, kuris galėtų būti panaudotas mokslinei veiklai ir tolimesniam reabilitacijos ir sanatorinio kurortinio gydymo paslaugų teikimui.
   „Efektyviausiai tai būtų galima padaryti VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centrą „Dainava“ integruojant į vienos iš Kauno asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurios dalininkais yra SAM ir LSMU, valdymo struktūrą“, – teigia ministerija.
   Pasak A. Bilotaitės, atsisakius nebūdingų funkcijų, VRM prioritetu išlieka aukščiausios kokybės reabilitacijos paslaugų pareigūnams užtikrinimas. Ministerija planuoja didinti finansavimą pareigūnų reabilitacijos paslaugoms ir siekti, jog jų kasmet gautų bent 10 proc. pareigūnų.
   Kartu su pareigūnų bendruomene bei profesinių sąjungų atstovais per šiuos metus bus parengtas profesinių ligų prevencijos ir reabilitacijos paslaugų teikimo modelis.
   Ministerija pernai gruodžio pradžioje pranešė atsisakanti penkių pavaldžių įstaigų, tarp jų – Druskininkuose esančio valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ ir Palangoje veikiančio poilsio ir reabilitacijos centro „Pušynas“. Jų turtą ketinta perduoti Turto bankui.

BNS ir „Druskonio“ inf. 

 

 

  Sausio 11 d. COVID-19 užsikrėtė 60 druskininkiečių
   Rekordinę COVID-19 susirgimų dieną sausio 11-ąją, kai koronavirusas nustatytas 4635 šalies gyventojams, pandemijos šuolis neaplenkė ir Druskininkų, kur tądien užregistruota 60 užsikrėtusiųjų. Sausio 12-ąją Statistikos departamentas informavo apie COVID-19 pandemijos savaitinį naujų infekcijos atvejų pagreitį Lietuvoje, kuris siekia 59,8 proc. Tarp dviejų didžiųjų Lietuvos savivaldybių (Vilniaus ir Kauno) nemažu sergamumu koronaviruso infekcija, tenkančiu 100 tūkst. gyventojų, dabar įsiterpia Druskininkų savivaldybė (1856,3 atv.) bei Klaipėdos (1897,3 atv.) miestas.
   Lietuvos statistikos departamento duomenimis, iki šiol Druskininkų savivaldybėje COVID-19 pandemijos lygis išlikdavo daugmaž panašus: sausio 3 d. koronavirusas buvo nustatytas 38-iems mūsų savivaldybės gyventojams; sausio 4 d. – išaiškinti 39 vietiniai šios ligos atvejai, sausio 5 d. – susirgusiųjų padaugėjo iki 42, sausio 6 d. – koronavirusu susirgo 34 druskininkiečiai, sausio 10 d. – 29, sausio 12 d. – pakilo iki 43 atvejų, sausio 13 d. – 34 susirgimai. 
   Sausio 13 d. duomenimis, Druskininkų savivaldybėje COVID-19 sirgo 293 asmenys, 7-ių dienų užsikrėtimų vidurkis – 29 asmenys. Iš viso pagal statistiką nuo šios ligos mirė jau 45 druskininkiečiai, iš viso savivaldybėje užfiksuoti 3952 šios ligos atvejai, pasveiko 3556 mūsų savivaldybės gyventojai. 
   Kaimyninėje Varėnos raj. savivaldybėje koronavirusu per sausio 13 d. parą užsikrėtė 2 asmenys, šia liga sirgo 94 varėniškiai, 7-ių dienų užsikrėtimų vidurkis - 11 asmenų; Lazdijų raj. savivaldybėje per sausio 13 d. COVID-19 užsikrėtė 8 asmenys, šia liga sirgo 104 žmonės, 7-ių dienų užsikrėtimų vidurkis - 11 asmenų; Alytaus raj. savivaldybėje per sausio 13 d. parą korona virusu susirgo 17 asmenų, iš viso šia liga sirgo 132 asmenys, 7-ių dienų užsikrėtimų vidurkis - 12 žmonių.

PaieškaKoks vietovardis Jums tinkamiausias ?
Vieciūnai
Viečiūnai


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

T-shit
onita.lt

Darbo skelbimai

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Greitas kreditas
internetu

Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2020 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Aurimas A.