Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Kriminalai
Kultūra
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija
Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Čekučių skandalas ir savivaldybės kontrolieriaus tyrimas:
  S.Valentukevičiaus išvadą kritikuojanti opozicija pasigedo
  informacijos, kiek vis tik kortelių naudojo R.Malinauskas ir
  kiti, pylę degalus „darbui su rinkėjais“?
   Balandžio pabaigoje vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje buvo pristatyta praėjusių metų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaita. Šiai tarnybai beveik du dešimtmečius nepakeičiamai vadovaujantis Sigitas Valentukevičius posėdyje sulaukė kritikos iš opozicijos atstovo Antano Balkės. Pastarasis atkreipė dėmesį į S.Valentukevičiaus vadovaujamos tarnybos atliktą auditą, susijusį su čekučių skandalu, klausdamas, kodėl gi neviešinami duomenys apie kiekvieno Druskininkų savivaldybės tarybos nario panaudotas korteles ir jų kiekį, sočiai pylus kurą net ir pandemijos metu „tarybos nario veiklai vykdyti“?

Klojo čekius su įspūdingomis sumomis


   Lietuvą sudrebinęs vadinamasis čekučių skandalas kilo praėjusių metų pradžioje. Prieš savivaldos rinkimus visuomenininkas ir žurnalistas Andrius Tapinas pradėjo akciją „Skaidrinam 2023“, kurios tikslas buvo išsiaiškinti, kaip skaidriai šalies savivaldybių tarybų nariai naudoja savivaldybės pinigus, skirtus tarybos nario darbo išlaidoms apmokėti. Pakračius Lietuvos savivaldybių tarybų narius, paaiškėjo skandalingi dalykai: daugelyje savivaldybių pinigai taškomi į kairę ir į dešinę. Apie tai, kur biudžeto pinigus leidžia Druskininkų politikai, deklaruodami išlaidas, „susijusias su tarybos nario veikla“, ne vienerius metus rašė ir „Druskonis“. 
   Kaip žinia, savivaldybės iki praėjusių metų tarybos nariams mokėjo išmokas už faktiškai tarybos nario pareigoms skirtą laiką, padengia kelionių, kanceliarijos, pašto, telefono, biuro patalpų nuomos ir kitas išlaidas. Praėjusios kadencijos Druskininkų savivaldybės tarybos nariai savivaldybės administracijai galėjo teikti išlaidas 290 eur išmokai per mėnesį gauti. Nors vietos politikams buvo nustatyta maksimali – 290 eurų gautina suma, didžioji Druskininkų savivaldybės tarybos narių dalis kiekvieną mėnesį klojo čekius su gerokai didesnėmis sumomis, esą išleistomis „darbui su rinkėjais“. Ir beveik visi pinigai, kaip taisyklė, buvo naudojami kurui bei transporto išlaidoms.

Išmokos atsisakė tik vienas

   Nors Druskininkai – nedidelis miestelis, kuriame, kaip sakoma, nuodėmė gadinti benziną, nes greičiau gali nueiti pėsčias ar važiuotas dviračiu, praėjusios kadencijos mūsų išrinktieji jiems skirtus biudžeto pinigus daugiausiai leido ne kam kitam, o degalams. „Rinkėjų labui“ daugelis deklaravo pravažinėjantys gerokai daugiau nei tuomet gaunama 290 eurų išmoka. 
   Eilinio rinkėjo akimis, vietinės tarybos reglamente nustatytoms pareigoms atlikti didelių sąnaudų nereikia. Politikas privalo dalyvauti tarybos posėdžiuose, vykstančiuose kartą per mėnesį, būti vieno komiteto nariu, dalyvauti jo posėdžiuose. Per pandemiją, beveik dvejus metus, tarybos posėdžiai apskritai vyko nuotoliniu būdu, kiekvienam tarybos nariui prie kompiuterio sėdint patogiai namuose, t.y. į jokius posėdžius važinėti nereikėjo. 
Savivaldybė visus tarybos narius yra aprūpinusi nešiojamaisiais kompiuteriais, visi reikalingi Tarybos sprendimų projektai išsiunčiami elektroniniu paštu. 
   Nors peržvelgus praėjusios kadencijos 26-ių savivaldybės tarybos narių metines turto deklaracijas matyti, kad Druskininkų politikai gyvena pasiturinčiai, o vienas vadinamas net ir milijonieriumi, deja, pagal įstatymą jiems leidžiamoms gauti išmokoms, susijusioms su savivaldybės tarybos nario veikla – per mėnesį po 290 eurų kiekvienam neatsispyrė nei vienas. Vienintelis tarybos nario išmokos buvo atsisakęs 2015 m. į savivaldybės tarybą išrinktas liberalas Valdas Trinkūnas. 

Neužteko valdiškos mašinos?

   Valdišku automobiliu darbe besinaudojantis R.Malinauskas taip pat ėmė tarybos nario išmokas, daugiausiai irgi deklaravęs mašinos išlaidas „darbui su rinkėjais“. Bene daugiausiai R.Malinauskas nurodė išleidęs transportui per 2022 m. sausio mėnesį – net 353,86 eur. 
   Staigmeną važinėjime “darbui su rinkėjais” buvo pateikusi R.Malinausko bendražygė, mokytoja Ronata Balkaitienė. Pastaroji, deklaruodama tarybos nario išlaidas už 2021 m. rugsėjo mėn., nurodė per mėnesį turėjusi net 833,80 eur transporto išlaidų! “Telefoniniu rekordininku” buvo tapęs R.Malinausko bendražygis Aivaras Kadziauskas. Pandemijos metu už 2021 m. kovo mėn. jis pateikė nemenką - beveik 450 eurų sumelę - telefono sąskaitą už 247,26 eur, plius dar čekius už mašinos kurą 162,60 eur bei 39,80 eur sąskaitą už internetą. 

Per 4 metus – daugiau kaip 334 tūkst. eur

   Kilus čekučių skandalui, Lietuvos savivaldybių tarybos narių išmokomis, kaip žinia, susidomėjo prokurorai ir STT. Auditus atliko ir savivaldybių kontrolieriai. Druskininkų savivaldybės kontrolierius S.Valentukevičius taip pat turėjo imtis čekučių temos – šio audito ataskaita buvo surašyta 2023 m. gruodžio pabaigoje. 
   „Audito tikslas – įvertinti Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo 2019–2023 metų kadencijos savivaldybės tarybos narių išmokoms teisėtumą ir tinkamumą“, - nurodyta pastarojo ataskaitoje. S.Valentukevičius buvo išsikėlęs klausimus, ar tinkamai savivaldybės taryba reglamentavo išmokos dydį ir jos išmokėjimo tvarką, taip pat, ar savivaldybės tarybos nariams buvo teisėtai kompensuotos jų patirtos išlaidos.
   Kaip rašoma šioje audito išvadoje, savivaldybės tarybos kadencijos 2019-2023 metų laikotarpyje išlaidų kompensavimo teise pasinaudojo 26 tarybos nariai, nesinaudojo 1 tarybos narys. Kadencijos laikotarpyje tarybos narių išlaidų kompensavimui buvo panaudota daugiau kaip 334 tūkst. tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, t.y. mūsų visų, mokesčių mokėtojų, pinigų.
Pasak S.Valentukevičiaus, „savivaldybės tarybos reglamente nebuvo aiškiai apibrėžtas kompensuojamų išmokų panaudojimas, dėl to kai kuriais atvejais kontrolės tarnyba negalėjo įvertinti, ar skirtos išmokos buvo naudojamos pagal paskirtį, racionaliai ir tikslingai“. 

Rinkėjų labui dirbo ir... Palangoje

   Dėl kuro čekių pasisakęs S.Valentukevičius ataskaitoje minėjo, jog “ nebuvo reikalavimo, kad Tarybos nariai deklaruotų, kokią konkrečią transporto priemonę naudoja Tarybos nario veiklai; nustatyti atvejai, kai Tarybos nariai tą patį mėnesį pateikia kelių skirtingų rūšių degalų (benzino ir/ar dujų, dyzelino) įsigijimo dokumentus, o tai reiškia, kad kompensuojamos kelių automobilių degalų išlaidos; neatsižvelgta į tai, kad asmeninis automobilis galėjo būti naudojamas ne tik Tarybos nario veiklai, bet ir asmeniniams tikslams. Dėl to buvo kompensuotos automobilio draudimo, padangų įsigijimo ir montavimo, automobilio remonto ir pan. išlaidos. Reglamente nebuvo numatytas reikalavimas, kokią dalį šių lėšų galima kompensuoti ir už kokią konkrečią Tarybos nario veikloje naudojamą transporto priemonę. Nebuvo reikalavimo pagrįsti kelionių būtinumo ir reikalavimo pateikti kelionės dokumentų, iš kurių būtų galima nustatyti, kad patirtos išlaidos, sietinos su Tarybos nario funkcijų atlikimu“. 
   Pasak S.Valentukečiaus vadovaujamos tarnybos išvados, „savivaldybės tarybos nariai pateikė kuro kvitus, kuriuose matyti, kad degalai buvo pilti ir už savivaldybės ribų: Vilniaus mieste ir rajone, Kauno mieste ir rajone, Panevėžio mieste, Lazdijų rajone, Varėnos rajone, Palangos mieste, Alytaus rajone ir pan.“. Anot kontrolieriaus, „nebuvo ir reikalavimo nurodyti, kokios Tarybos nario funkcijos vykdytos už Savivaldybės ribų, taip pat pastebėta, kad kompensuotos kuro išlaidos ir pandemijos laikotarpiu, Lietuvoje galiojus judėjimo ir tiesioginio kontakto draudimui, darbo, ūkinės ir pramoginių veiklų ribojimams“. Kaip rašoma kontrolės tarnybos audito ataskaitoje, „savivaldybės tarybos reglamente nebuvo jokių reikalavimų, kad tarybos narys įrodytų Tarybos nario veiklos pagrįstumą, o tai reiškia, kad tik jis sprendė ir buvo atsakingas už savivaldybės Finansų ir apskaitos skyriui pateiktus dokumentus ir išlaidas, kurios buvo patirtos su jo, kaip Tarybos nario, veikla“.

Penki grąžino dalį lėšų

   S.Valentukevičius patvirtino, kad tarybos narių išlaidų didžioji dalis sudarė transporto išlaidos: degalų įsigijimas, transporto priemonių remontas, draudimas ir pan. Kadencijos laikotarpyje tai sudarė 324 tūkst. Eur t.y. 89,74 proc. visų išlaidų. Išlaidos už telefono ryšio paslaugas sudarė 3,9 proc., o už interneto paslaugas sudarė tik 2,76 proc. visų išlaidų. Išlaidos už kanceliarines prekes sudarė 1,9 proc., biuro patalpų nuomos išlaidos - 1,5 proc., pašto išlaidos tik 0,2 procento nuo visų savivaldybės tarybos narių deklaruotų išlaidų.
   Ataskaitoje minėta, kad audito metu penki savivaldybės tarybos nariai priėmė sprendimą grąžinti nepagrįstomis ir/ar netinkamomis pripažintų 2019–2021, 2023 m. tarybos nariams kompensuotų išlaidų ir Druskininkų savivaldybės administracijai iki 2023 m. gruodžio 28 d. sugrąžino 1 tūkst. 351 Eur vietoje nustatytos 1 tūkst. 201 Eur permokos, arba 149 Eur daugiau, nei priklausė grąžinti.

Kiek kortelių naudojo kiekvienas narys?

   „Tarnybos veikla yra vieša. Todėl Tarnybos tinklalapyje buvo nuolat skelbiami metiniai veiklos planai, atliktų auditų ataskaitos ir auditų išvados bei kita, skaitytoją dominanti informacija“, - skambiai rašoma savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitoje. Tačiau šie žodžiai apie viešumą, siekiant informuoti visuomenę, kaip panaudojami mūsų visų, mokesčių mokėtojų pinigai, opozicijos nariams sukėlė greičiau juoką.
   „Reikėtų kalbėti faktų kalba apie kontrolės tarnybos veiklą, o neapsiriboti bendromis frazėmis, kaip čia dabar skamba iš tribūnos, - S.Valentukevičiaus pranešimą apie praėjusių metų veiklą sukritikavo savivaldybės tarybos narys, opozicijos atstovas Antanas Balkė. - Kalbant apie tarybos narių išmokų auditą, išryškėjo, kad buvo elgiamasi truputį šališkai. Paaiškėjo, kad nebuvo tikrintos tarybos narių kuro išlaidos šiuo aspektu – kiek kortelių naudojo kiekvienas tarybos narys, o tai yra esminis faktorius, žiūrint į sąžiningumo reikalus. Kontrolės ir audito tarnyba neatliko šito audito pilna apimtimi, prisidengdama tuo, esą „to nereikalavo prokuratūra“. Bet mes matome, kad informacijos pateikimas viešojoje erdvėje taip pat yra ribojamas. Ir ta ataskaita, kuri yra internete, - dviejų priedų nėra, paminėta, kad penki savivaldybės tarybos nariai kažką tai susimokėjo, bet faktas, ko gero, tas, kad buvo padaryta tiems tarybos nariams tam tikra...“. Šioje vietoje net sakinio nespėjusį užbaigti A.Balkę be skrupulų nutraukė R.Malinauskas su tradiciniu „ačiū, ar bus dar norinčių pasisakyt?“. 
   „Dėl S.Valentukevičiaus vadovaujamos tarnybos atlikto audito, susijusio su tarybos narių išmokomis, kyla daug klausimų. Kokiomis kortelėmis ir kokiu jų kiekiu 2019-2023 metais naudojosi pats R.Malinauskas ir visi kiti savivaldybės tarybos nariai, sočiai pylęsi degalus „darbui su rinkėjais“? Kodėl visuomenei neprieinama ši informacija?“ - stebėjosi opozicijos narys A.Balkė.

„Druskonio“ inf.

 


Paieška