Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Kultūra
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija
Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Ar tikslinga dar viena mūsų savivaldybės mokyklų tinklo
  pertvarkos reforma?
   Kreipiamės į Jus, norėdami pateikti savo nuomonę dėl Druskininkų savivaldybės Mokyklų tinklo plano 2021-2025 m. Ir tikimės, kad ši nuomonė bus paviešinta Jūsų savaitraštyje. 
   Žinome, jog vyksta susitikimai su mokyklų vadovais, pavaduotojais, mokytojais, kurių metu diskutuojama dėl Mokyklų tinklo plano 2021-2025 m. Druskininkuose kūrimo. Žinome ir tai, kad kai kurie švietimo bendruomenės atstovai apie užmačias iš esmės reformuoti mieste esančių mokyklų tinklą buvo informuoti tik prieš pat susirinkimą, tad natūralu, jog diskusijai su Švietimo skyriaus atstovais pasirengti nespėjo – gaila, nes tėveliams išplatintame dokumente teigiama, kad „norima kurti pasitikėjimu grįstą aplinką, kurioje mokytojas jaučiasi saugus ir gerbiamas“. Vaizdo susitikime dalyvavusių mokytojų bendruomenė liko nustebinta tokiu tinklo pertvarkos sumanymu, pagrįstumu, reikalingumu – juolab, kad ir argumentai, kuriuos išgirdo susirinkimo metu, neįtikino. 
   Mums malonu, kad į diskusiją įsitraukė ir „Druskonio“ redakcija, savaitraščio š.m. 1-ame numeryje patalpindama straipsnį „Aistros dėl švietimo įstaigų pertvarkos...“ Tęsiant diskusijas, pateikiame savo požiūrį dėl siūlomos pertvarkos.

Nuolatinė kaita vargina 

   Akivaizdu, jog tokio mokyklų tinklo plano efektyvumas kelia daug abejonių: pertvarkos pagrįstumas neparemtas konkrečių priemonių planu, vėliau nei diskusijos bus vertinama turima mokymo bazė, neatsižvelgiama į mokinio emocinio saugumo, adaptacijos poreikius, galop mums, tėvams, aktualus ir ne mažiau svarbus yra mokinių pavėžėjimo, saugaus kelio į mokyklą, kuri bus toliau nuo gyvenamosios vietos, klausimas. 
Pirmiausia svarbu pabrėžti tai, kad tvarumas, veiklos nuoseklumas, kryptingas ugdymo programų ir planų įgyvendinimas yra švietimo pagrindas, esminė ir kertinė kokybiško mokinių ugdymo paradigma, prielaida. Pripažinkime, nuolatinė kaita, pokyčiai ir reformos vargina, sunkina adaptaciją ir augančios, besiformuojančios asmenybės brandą – juk tokių reformų įkaitais tampa pagrindiniai paslaugų gavėjai – mūsų vaikai. Tad kyla svarbus klausimas, ar tikslinga dar viena mokyklų tinklo pertvarkos reforma, jeigu tokia reforma jau įvykdyta - visoje Druskininkų savivaldybėje mokyklų tinklas yra optimizuotas: mokyklos užpildytos, mokinių skaičius, tenkantis vienam mokytojui, yra didelis, nešvaistomos savivaldybės lėšos tuščioms patalpoms šildyti ir pan. Be to, ankstesnė reforma, nors ir buvo skausminga, leido sureguliuoti ne tik mokinių srautus mokyklose, bet ir mokytojų darbo krūvio klausimą. 

Mokyklos turi savitą vertybių sistemą 

   Pabrėžtina ir tai, jog po pertvarkos ir mokyklų reformos išsigrynino likusių mokyklų veiklos gairės, kryptys – visos miesto mokyklos yra unikalios, savitos, turi susikurtą vertybių sistemą, aiškiai grindžia jomis savo veiklą. Mokyklos puoselėja vertybes, yra besikeičiančios, geba prisitaikyti prie šiandieninių ugdymosi iššūkių, teikia kokybišką išsilavinimą, be to, užtikrina mokinių saugumą, užimtumą po pamokų. Švietimo skyriaus atstovų išplatintame rašte mums, tėvams, minimi dalykai, kurie tarsi nevyksta arba nekokybiškai įgyvendinami mokyklose: pvz. minimos sporto programos, M.K.Čiurlionio meno mokykla, ankstyvasis užsienio kalbų mokymasis, gamtos mokslų efektyvesnį mokymąsi užtikrinančios laboratorinės priemonės, biblioteka kartu su skaitykla... Tačiau visa tai mūsų vaikai turi, yra aprūpinti, gali rinktis jų pomėgius ir poreikius atitinkančius užsiėmimus! „Saulės“ pagrindinėje mokykloje veikia dešimtys neformaliojo švietimo būrelių, atliepiančių mūsų vaikų poreikius, pomėgius, individualumą; veikia prailgintos dienos grupė, kur mokiniai gali mokytis, ilsėtis, žaisti po pamokų, kol galės saugiai grįžti po tėvelių darbo į namus. Mokyklos bendruomenė nuosekliai ir kokybiškai įgyvendina pasirinktą ugdymo veiklos kryptį – tai gamtamokslinis ugdymas: jis integruojamas į dalykų mokymąsi. 

Abejonės dėl argumentų teisingumo

   Antra, mums atsiųstame rašte yra siūlomi keli mokyklų variantai, pateikiami argumentai. Tačiau mums, tėvams, kyla pagrįstų abejonių dėl rašte išdėstytų argumentų teisingumo arba interpretacijos. Greičiausiai dažną tėtį ar mamą gali išgąsdinti teiginys rašte, jog neįvykus tinklo pertvarkai, tėvai jau nebegalės pasirinkti jiems patogesnės mokyklos, pvz. , kai važiuodami į darbą galėdavo užvežti vaikus. Tačiau tėvų bendruomenė yra įsitikinusi, jo toks sprendimas būtų neteisėtas, prieštaraujantis Lietuvos Respublikos švietimą reglamentuojantiems įstatymams – teisiškai mes „galime pasirinkti ugdymo įstaigą ir tikėtis patekti į ją, jeigu toje ugdymo įstaigoje yra laisvų vietų“ (A.Aldakauskas, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentas). 
   Be abejo, sutinkame, kad šiuo metu priimtas savivaldybės sprendimas dėl mokinių paskirstymo į mokyklas pagal gyvenamąją vietovę yra tikslingas, nes tai leido užpildyti abi miesto mokyklas, sureguliuoti mokinių srautus. Tačiau pripažinkime ir tai, kad ne visuomet sėkmingai susiklosto mokinio ir mokyklos bendruomenės santykiai ir tokiu atveju tenka keisti mokyklą. Tad jeigu mieste liks tik po vieną skirtingo tipo mokyklą (pradinis, pagrindinis, vidurinis išsilavinimas), ką tokiu atveju turėsime daryti mes, tėvai? Vežti į mokyklą, kuri yra Leipalingyje ar Viečiūnuose? O jeigu tokių galimybių neturėsime? Šioje vietoje paminėtina ir tai, jo šiuo metu esame patenkinti sukurta susisiekimo infrastruktūra mieste ir už jo ribų, tačiau naujasis Mokyklų tinklo pertvarkos projektas tikrai sujauks, netgi sugriaus tokią sistemą: perpildyti autobusai, kai nežinia, kada bus ta tikroji pandemijos pabaiga, sausakimšos, automobiliais užgrūstos gatvės, nesaugi vaiko kelionė mišku arba palei mišką – pripažinkime, vienam šeimos ūkiui paskirstyti vaikus po skirtingas mokyklas – nepatogu, atims daug laiko ir materialinių sąnaudų. 

Ar naujoji sistema užtikrins mokinių emocinį saugumą? 

   Numatyta reforma mus skatina prisiminti ir dar vieną svarbų savivaldybės įstaigų, kuriančių kokybišką ir mokiniui prieinamą švietimo sistemą, įsipareigojimą – užtikrinti mokinių emocinį saugumą, darnios, kūrybingos asmenybės vystymąsi. Ne veltui 2019 m. Druskininkų švietimo kūrėjai, atitinkamos institucijos pasirašė specialų memorandumą, kuriuo įsipareigojo rūpintis/efektyvinti/stiprinti/sudaryti sąlygas mokinių emociniam saugumui, darnios asmenybės vystymuisi. Tad atsižvelgdami į tokius įsipareigojimus, keliame sau klausimą, ar naujoji sistema užtikrins minėtus dalykus – juk mūsų vaikai turės išmokti paskubomis adaptuotis prie nuolat besikeičiančių sąlygų? Mūsų manymu, adaptacija yra labai svarbi, ir nuolatinė kaita neužtikrins geresnių mokymosi pasiekimų – atvirkščiai, jie smuks. Norime pabrėžti, kad šiuo metu pradinį ugdymo etapą baigę mokiniai yra dažni svečiai pas savo pirmąsias mokytojas, nauji klasių auklėtojai dalykinėje sistemoje gali remtis žiniomis apie vaiką, kurias jiems suteikia buvusios auklėtojos – vyksta graži ir sėkminga bendradarbystė, užtikrinanti lengvesnį mokinių adaptacijos procesą. Be to, žinome, kad kaip viena iš reformos priežasčių buvo minimos patyčios mokykloje, teigiama, kad tokia pertvarka padės mažinti patyčių mastą. Tačiau mes žinome, kad kiekviena mokykla su šia visuomenės „yda“ kovoja, yra priėmusi atitinkamus aktus, įgyvendina pasirinktas patyčių prevencijos programas ir kasmet patyčių mastas mažėja! Tą rodo vykdomų apklausų rezultatai, ataskaitos. Ir atvirkščiai, jeigu po vienu stogu subursime skirtingų rajonų vaikus, turinčius skirtingus interesus, draugų ratą ir pan., neišvengsime papildomų grėsmių: padaugės ne tik patyčių, bet ir smurto atvejų ugdymo įstaigose. 
   Pagarbiai kalbėdami apie savo gimtąją „Saulės“ mokyklą, džiaugdamiesi jos gražiais pasiekimais, laimėjimais, kiekvieno vaiko „pamatymu“ ir jo asmenybės saviraiškos atskleidimu, ugdomomis mokinių pilietinėmis nuostatomis, norime tvirtai ir atsakingai įvardinti, jog šiuo metu ji teikia ne tik kokybišką, efektyvų, įtraukų ugdymą, bet ir sukuria palankias sąlygas mokykloje besimokantiems mokiniams jaustis gerai ir labai gerai – tai rodo 2019 m. žurnalo „Reitingai“ atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo patys mokiniai. Taip pat norime priminti ir kartu pasidžiaugti, jog visose Druskininkų savivaldybės mokyklose vyrauja panaši tendencija – pagal atliktus žurnalo „Reitingai“ tyrimus Druskininkų savivaldybės ugdymo įstaigos pirmauja Lietuvoje pagal šį rodiklį: mokiniai ir išmokomi gerai, ir jaučiasi mokykloje gerai (daugiau nei 55 proc.). 
   Taigi šiuo metu mes, tėvai, taip pat svajojame. Ne tik apie pandemijos pabaigą, galimybę dirbti ne iš namų, bet ir apie tai, kad mūsų vaikai galėtų kuo greičiau sugrįžti į savo gimtąsias mokyklas, kur galėtų tęsti darbus, mokymąsi, kur stiprėja draugystė, ugdomos gražiausios mūsų vaikų savybės ir auginami sparnai skrydžiui į gyvenimą. Mes pasisakome už kokybišką, tvarų švietimą, tikslingus ir prasmingus susitarimus dėl jo įgyvendinimo. 

„Saulės“ pagrindinės mokyklos Tėvų bendruomenė 


PaieškaKą esate labiau linkę rinktis?
nemokamai dalijamą valdžios propagandą
kompensaciją už "gyvatuko" mokestį
nei vieno iš jų


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

T-shit
onita.lt

Darbo skelbimai

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

Ieškomi skrajučių platintojai Druskininkų mieste.
Darbo pobūdis: Reklaminės medžiagos (skrajučių, lankstinukų) platinimas į daugiabučių namų pašto dėžutes.
Darbas būtų papildomas, derinant prie pagrindinio darbo.
Darbo patirtis būtų privalumas.
Susisiekti galite
el. paštu:
personalas@avaneta.lt arba
tel.+370 694 09040
.


Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2020 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Aurimas A.