Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Kultūra
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija
Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Dviračio žinios. Suvalkiečių ūkininkai Druskininkuose: 
  čia ne kurortas, o paprasčiausias miškas!

Humoro laidos „Dviračio žinios“ kadrai

   Humoro laida „Dviračio žinios“ praėjusią savaitę žiūrovams vėl pasakojo apie Druskininkus. Peliukai Mauzeris ir Sūrskis šįkart tautai patiekė naujieną apie Vyriausybės dalijamus milijonus ir kilusį kai kurių Lietuvos savivaldybių nepasitenkinimą, kodėl Druskininkams buvo atriekta tiek pat, kiek Vilniui ir Kaunui, o kitos tegavo tik „špygą taukuotą“.
   „Mauzeri, aš manau, kad jau laikas Lietuvoje statyti paminklą“, - atsukęs ūsą, į kolegą mąsliai žiūri peliukas Sūrskis. „Smetonai?“ - bando spėti Mauzeris. „Trinkelei!“ - tvirtai lyg kirviu nukerta Sūrskis. „Kokiai dar trinkelei?“ – „kampo niekaip nepagauna“ jo kolega. „Betono trinkelei, - Mauzeriui akis prieš šiandienos realijas bando atverti Sūrskis. - Informuoju jus, kad stingstanti Lietuvos ekonomika bus gaivinama miestų skverų atnaujinimui, kas reiškia išklojimas jų betoninėmis plytelėmis. Vyriausybė jau skirsto milijonus“. 
   „Vėl? Bet palaukit, ar buvo dar kažkokių tai miestelių su senom trinkelėm? Tai vėlgi visuose miesteliuose bus viskas išrausta, perrausta?“ - niekaip nesupranta betoninės milijonų įsisavinimo prasmės Mauzeris, savo peliškoje galvoje prašuoliuodamas per visus gražiai sutvarkytus Lietuvos miestus ir miestelius.
   „Ne visuose. Ne visi gavo. Druskininkai gaus 13 milijonų, a vat, Marijampolė, pavyzdžiui, negaus nei kiek“, - į ūsą paslaptingai šypsosi Sūrskis.
   „Dviračio žinių“ reportaže ošia paprastas dzūkiškas miškas. Prie apsamanojusio keliuko su gėlių sodinukais trepsi „Malinauskas“ - sodina narcizus. „Čia, o vat tu čia“, - kiša žemėn savo mylimuosius narcizus. „Nu va – kitas reikalas!“ - grožisi pageltonavusia pamiške.
   O tuo metu miško tankmėje sužiba svetimos šakės – pro dzūkiškas pušis bando prasibrauti du bajavo stoto atėjūnai – suvalkiečiai Klemensas ir Leonardas. 
   „Nu, aš tau pasakysiu, Leonardai, pas mus, Suvalkijoje, viskas daug paprasčiau – aplinkui laukai, gražūs arimai visur, kur tik tavo dioptrijos leidžia pamatyti, o čia? Net tos suomiškos lazdos nepadeda!“ – irdamasis per Druskininkų mišką senom šakėm ir didžiule lazda, net sustena išvargęs Klemensas. 
   „Aš tai sakau – ainam teen“, - šluostydamas aprasojusius akinius, baugiai į šonus žvalgosi Leonardas. 
   Matosi, kad prie miško tankybių nepratusiems suvalkiečiams susisuko galvos – nebežino abu, ar teisingu keliu beeiną. „A kodėl ten?“ - dar sudvejoja Klemensas, bet vis dėlto paklauso bičiulio. „Nu gerai, įtikinai“, - atsidūsta ir šakes suka Leonardo pusėn.
„Ainam ten. Vis tiek sužinosim, kodėl mūsų savivaldybė nė cento negavo“, - atstatęs pilvą, per šakas aulinius batus kilnoja Klemensas. 
   „Tai gal Marijampolėje nieko nereikėjo tvarkyti? Tai gal todėl ir nedavė nieko Vyriausybė?“ - kepurę pasitaiso Leonardas. „Nu tu nušneki kaip nugrajini. Koks skirtumas – reikėjo tvarkyti, nereikėjo. Pinigus tai vis tiek reikia pasiimt!“ - bičiulį gyventi moko Klemensas. 
   „Reikia – sutinku. Žinai, Klemensai, aš tau labai noriu pasakyti jau kuris laikas vieną labai nemalonų dalyką“, - į jį nepatikliai įsistebeilija Leonardas.
   „Nu? – kažin ko prisigalvojęs Klemensas iškelia į viršų šakes su lazda. – Sakyk!“. „Nesisklaidyk čia tais pagaliais ir tom šakėm! - ramindamas bičiulį, rankomis sumosikuoja Leonardas, duodamas suprasti, kad nenugvelbė iš šio nei cento, nei žmonos. – Noriu pasakyt, tokią išvadą padariau, kad mes – pasiklydom“.
   Iš čia staiga kaip iš po žemių netoliese pasigirsta balsas: „O! Talka!“. 
   „Mes ne talka, šita“, – paniurusiais veidais atšauna suvalkiečiai, kad svetimiems ir dar už ačiū tai tikrai nedirbs. 
   „O tai kam įrankis tada?“ - nustemba narcizų sodintojas. „Nu...mes iš Suvalkijos, nu“, - save pristato Klemensas su Leonardu. „Nelabai atsako į mano klausimą, bet tiek to, - nužvelgęs atėjūnus, prie narcizų vėl tupia sodintojas. - Smagios viešnagės Druskininkų kurorte“.
   „Pala pala! Tai čia yra Druskininkų kurortas? – susiėmęs už pilvo, nusikvatoja Leonardas. – Čia -paprasčiausias miškas!“. 
„Paprašyčiau! Čia yra paprasčiausias parkas. Bet greitai jis neatrodys nei taip prastai, nei paprastai. Gavom 13 milijonų, tvarkomės va“, - nukritusią ant tako šaką koja šonan paspiria narcizų sodintojas.
   „O mes kaip tik ir atėjom dėl šitų milijonų, - į sąmanas įbedęs šakes, prie jo palinksta Klemensas. -Ar tamsta kartais nebūsi šitas – Druskininkų meras?“.
   „Būsiu. Buvau, esu ir būsiu Druskininkų meras! – suskanduoja „Malinauskas“. – Tai ką jūs apie tuos milijonus sakėt?“. 
   „Šitą – mes atėjom pasikonsultuot, - kelionės priežastį    „Malinauskui“ rėžia Leonardas. – Tai kaip čia buvo, kad tiek daug milijonų gavot, a?“.
   „Kur jau ten daug, - nepatenkintas numykia „Malinauskas“. – Aš būčiau ir dvigubai, ir trigubai daugiau paėmęs. Druskininkuose yra ką tvarkyt. Va, pažiūrėkit – šitas parkas. Matot, koks netvarkytas? Bet aš turiu projektą“. 
   „Kokį?“ – dairydamasis aplink pušis, nepagauna minties Klemensas.
   „Sutvarkyti parką. Buvo mieste pieva, sutvarkiau. Dabar ten – narcizų pieva. Čia bus narcizų miškas, - suvalkiečiams savo vizijas ima kloti „Malinauskas“, - Na, projektas nepigus. Vienas narcizas – šimtas eurų“.
   „Kiek?“ - užsikrenkščia abu ir vos nepaspringsta, išgirdę tokius įkainius.
   „Vienas du trys keturi penki šeši“, – „Malinauskas“ rimtu veidu suskaičiuoja šešis narcizus, kuriuos laiko rankoje. - Šeši šimtai. Na, toks projektas“. 
   „Gerbiamas „Malinauskai“, mes norėjom su jumis pasikonsultuoti“, - užuodę tokį gerą „pinigų derlių“, Klemensas su Leonardu ima net spirgėti iš džiaugsmo. 
   „Skaitosi, kodėl Druskininkai gavo tiek pat, kiek Vilnius ir Kaunas, o Marijampolė, atsiprašau už šitą žodį, nieko negavo, blie“, - vyrų kalba prie reikalo eina Klemensas.
   „Kaip tai? Visai nieko negavo?“, - nustemba „Malinauskas“. „Ši...baronkos skylę. Be baronkos“, - pasiguodžia Leonardas. „Keista“, - nustemba „Malinauskas. „Kas keista?“ – nusistebi suvalkiečiai iš Marijampolės. „Tai pas jus valstiečių yra?“ - klausia „Malinauskas“. „Kas čia per klausimas? – šakėm per samanas trukteli Klemensas. - Mes gi valstiečiai. Pas mus visokių rūšių valstiečių yra. Nuo šitų, nu, ūkininkų, iki fermerių, iki kolūkiečių“.
„Keista, - toliau mąsto „Malinauskas“. – Paprastai Vyriausybei to užtenka. Yra valstiečių ir viskas“. „Tai gal pas jus valdžioj konservatoriai?“ - pasilenkęs sušnabžda.
   „Nu ne, pas mus konservatoriai – opozicijoj“, - sukrenkščia Klemensas.
   „Įdomu, - kraipo galvą „Malinauskas“. - Paprastai to ir užtenka. Visose kitose savivaldybėse tik tiek ir tereikėjo parašyt – konservatoriai opozicijoj, valstiečių yra. Ir vyriausybė tvirtindavo planą. Gal, klausykit, konservatoriai Marijampolėje valdžiai trukdo dyrpt?“. „Koks ten trukdymas – sėdi prispausti ir laukia kitų rinkimų“, - sukrizena Klemensas. 
  „Va čia ir yra jūsų klaida, vyrai! - pirštą į dangų iškelia „Malinauskas“. – Paraiškoje yra būtina parašyti, kad konservatoriai trukdo dyrpt! Nes vyriausybėje konservatoriai irgi trukdo dyrpt, ir jie užjaučia ir supratanta, ir dėlto duoda pinigų“. 
   „Tai palaukit - jūs parašėt, kad, skaitosi, konservatoriai trukdo dyrpt Druskininkų valdžiai?“ - neįkerta „Malinausko“ pamokymų suvalkiečiai. 
   „Aišku. Parašiau, kad seniai būtume pabaigę parko tvarkymo projektą, jei ne konservatoriai. Bet jie čia ateina ir prigadina – va, prilaužo šakų, primėto kankorėžių, - „Malinauskas“ iškart surūgsta ir ima spardyti kažką po kojomis. - Ir ne tik konservatoriai. Visokie jiems prijaučiantys. Net tas žurnalistas Romas Sadauskas Kvietkevičius vaikšto čia su savo šuniu ir šika“.
   „Sadauskas?“ – nusistebi Klemensas. „Nu, šuo“, - atkerta šiam „Malinauskas“.
   „Aaaa, - „Malinausko“ pamokymus toliau į galvą kalasi Klemensas. - Tai viskas priklauso nuo konservatorių, net tada, kai konservatorių nėra?“. 
   „Malinauskas“ Klemensui su Leonardu pagaliau atveria valstybės milijonų sėmimo paslaptis: „Vyriukai, paraiškose reikia naudoti burtažodžius. Jie visada suveikia: Regionų plėtra. Infrastruktūros gerinimas. Turizmo srautų didinimas. Konservatoriai trukdo. Viskas. Tada finansavimas garantuotas. Pavyzdžiui, aš dar planuoju paprašyti poros milijonų“. 
   „Dar? Tai gi kam? Čia gi tiek narcizų netilps!“ - „Malinausko“ apetitu neatsistebi suvalkiečiai. „Apsaugai. Prašysiu infrastruktūros parko infrastruktūros apsaugai nuo žalingos konservatorių veiklos“, - biurokratinę abrakadarbą į miglas paleidžia „Malinauskas“. „Nu – sargą pasamdysiu“, - kad net suvalkiečiams būtų aišku į žmonių kalbą išverčia, kas slepiasi po naujuoju projektu. 
   „Sargą? Miške?“ – savo ausimis negali patikėti Leonardas. 
„Jeigu vyriausybė dalina milijonus, mano darbas – juos pasiimt!“ - rimtu veidu sutrimituoja „Malinauskas“. „Nu va – narcizai baigėsi, einu, pasiimsiu dar“, - praneša suvalkiečiams, leisdamas suprasti, kad konsultacijos baigtos.
   „Leonardai, mes su tavim turim elgtis kaip jis“, - apkvaitęs nuo tokių pamokymų, bičiuliui sako Klemensas. „Rašyt paraiškas prieš konservatorius?“ – nusistebi šis. „Nea, - rankomis suplasnoja Klemensas ir rodo „Malinausko“ pusėn. - Kitaip pasiklysim. Eiti ten“. „Ai, tiksliai!“ – sušunka Leonardas, ir abu suvalkiečiai nubindzena paskui „konsultantą“, kad rastų kelią į autobusų stotį namo - Marijampolėn.

„Druskonio“ inf.


PaieškaKą esate labiau linkę rinktis?
nemokamai dalijamą valdžios propagandą
kompensaciją už "gyvatuko" mokestį
nei vieno iš jų


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

T-shit
onita.lt

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

Ieškomi skrajučių platintojai Druskininkų mieste.
Darbo pobūdis: Reklaminės medžiagos (skrajučių, lankstinukų) platinimas į daugiabučių namų pašto dėžutes.
Darbas būtų papildomas, derinant prie pagrindinio darbo.
Darbo patirtis būtų privalumas.
Susisiekti galite
el. paštu:
personalas@avaneta.lt arba
tel.+370 694 09040
.


Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2020 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Aurimas A.