Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Kultūra
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija


Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Druskininkai yra mūsų!


VIEŠAS PAREIŠKIMAS
2018-10-07, Druskininkai


Bendrą pareiškimą pasirašo (iš kairės): Liberalų sąjūdžio skyriaus vadovas Juozas Šarkus, TS-LKD Druskininkų skyriaus pirmininkas Konstantinas Rečkovas ir Žaliųjų partijos Druskininkų skyriaus pirmininkas Laurynas Okockis

   Mes, Lietuvos Respublikos politinių organizacijų Druskininkų skyrių atstovai, negalėdami būti abejingi mūsų savivaldybėje vykstantiems pavojingiems politiniams procesams, atliepdami Druskininkų savivaldybės žmonių lūkesčius, atstovaudami demokratijos, teisės viršenybės, skaidrumo ir aukštos politinės kultūros principams savivaldoje, skelbiame šį viešą pareiškimą:
   Mero Ričardo Malinausko vadovavimas savivaldybei seniai nebeatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų demokratinio valstybės valdymo principų. Per 18 vienvaldystės metų Druskininkuose įsigalėjo ydingi, nedemokratinių Rytų valstybių praktikas primenantys autoritarinio valdymo metodai, suskaldę bendruomenę į savus – lojaliuosius merui bei jo aplinkai ir svetimus – drįstančius matyti kitokią Druskininkų viziją ir atvirai apie tai kalbėti. 
   Išnaudodama administracinį aparatą prieš kitaip mąstančius, vietos valdžia skleidžia baimę, neapykantą ir diskriminaciją, riboja vietinių žmonių galimybes jaustis pilnaverčiais savivaldybės gyventojais. Norintys ir galintys dirbti Druskininkų bendruomenei politikos, verslo, kultūros žmonės yra diskriminuojami ir stumiami iš savivaldybės viešojo gyvenimo. Tokie veiksmai aiškiai peržengia elementaraus padorumo ribas. Absoliučia ir nekvestionuojama mero valdžia, vienpusiška propaganda, neskaidriu sprendimų priėmimu paremtas vadovavimas negali būti priimtinas civilizuotai, vakarietiškai, demokratines vertybes pripažįstančiai bendruomenei. 
  Jokie pasiekimai negali pateisinti įsigalėjusį autoritarizmą Druskininkuose. Nuveikti darbai nesuteikia teisės uzurpuoti savivaldybę, nepaisyti valstybės įstatymų, įtvirtinti vietinę diktatūrą. R. Malinausko ginami privatūs interesai akivaizdžiai prieštarauja viešiesiems, o piktnaudžiavimas valdžia, savivaldybėje klestintys nepotizmas, siaurų grupinių interesų tenkinimas, pasitelkiant administracinį resursą ir išnaudojant viešuosius finansus kenkia mūsų bendruomenei, Druskininkams ir Lietuvos valstybei. 
   Šio valdymo pasekmės aiškiai matomos savivaldybės padėtį atspindinčiuose rodikliuose: per 18 R. Malinausko ir jo komandos valdymo metų. Druskininkų savivaldybės gyventojų skaičius sumažėjo nuo 27 iki 20 tūkstančių, nedarbo lydis išlieka aukštesnis už Lietuvos vidurkį, o atlyginimai yra vieni mažiausių Lietuvoje. Šie faktai nelabai dera su vietinės valdžios skelbiamu klestinčio kurorto įvaizdžiu, tačiau jie rodo svarbiausias socialines problemas. Su faktais prasilenkiančios informacijos skelbimas, savivaldybės problemų nutylėjimas rodo sąžiningo viešųjų reikalų tvarkymo, privalomo civilizuotiems valdžios ir bendruomenės santykiams, stoką ir mero bei jo vadovaujamos daugumos negebėjimą spręsti Druskininkų bendruomenei aktualių problemų. 
   Demokratiniais principais ir pagarba pagrįstiems bendruomenės ir valdžios santykiams nepriimtinas principas: „vienas vadas – viena tiesa“. Druskininkų valdžios išlaikomo iš esmės neteisėto leidinio „Mano Druskininkai“ tikrieji tikslai yra ne visuomenės informavimas, tačiau sovietmetį primenantis žmonių mulkinimas, besiremiantis manipuliacijomis ir cinišku melu. Propagandinė “tiesa” tapo pagrindiniu persekiojimo įrankiu – nelojalūs Druskininkų žmonės yra išjuokiami, skelbiami kenkėjais ar net Druskininkų priešais. 
Mes nesutinkame su tokiais valdymo metodais, pavertusiais mūsų savivaldybę vieno žmogaus įkaite. 
   Mes sakome, kad Druskininkai yra mūsų visų.
   Esame įsitikinę, kad būtina atstatyti sąžiningą, pagarbų valdžios santykį su visais Druskininkų savivaldybės bendruomenės žmonėmis. Savivaldybė turi telkti, o ne priešinti bendruomenę, siekti kurti savivaldybės ateities viziją, paremtą ne asmeninėmis ambicijomis, o viešąjį interesą atspindinčią, racionalia strategija.   Mūsų esminiai siekiai yra pagarba bendruomenei, jos įvairovei, gyventojų žmogiškajam orumui, demokratijos principams, gebėjimas įsipareigoti ir vykdyti įsipareigojimus atsakingai bei skaidriai.
Aiškiai sakome, kad Druskininkų valdžiai yra privalomas sąžiningas ir pagarbus požiūris į visus bendruomenės narius. Būtina užbaigti žeminantį žmonių orumą ir savigarbą valdžios elgesį, grąžinti mums visiems galimybę laisvai ir be baimės reikšti savo nuomonę, ginti savo teisėtus interesus, užsiimti politine ar visuomenine veikla, vystyti verslą ir puoselėti kultūrą. 
   Siekiame grąžinti savivaldybės tarybai – demokratiškai išrinktiems žmonių atstovams – Vietos savivaldos įstatymo ir Europos savivaldos chartijos numatytą pilnavertį bendruomenės atstovavimą. Dabartinės daugumos pastangomis taryba paversta neveiksnia, statistine valdžios dalimi, atribota nuo esminių sprendimų priėmimo ir kontrolės funkcijų. Teigiame, kad taryba privalo sąžiningai kontroliuoti mero ir administracijos darbą, savivaldybės biudžeto administravimą ir savivaldybei priklausančio turto naudojimą, inicijuoti sprendimų projektus, atstovaujant bendruomenės viešajam interesui. 
   Nepaisant politinių idėjų skirtumų, telkiamės pokyčiams. Kviečiame visus Druskininkų savivaldybės ir Lietuvos gyventojus, siekiančius demokratinės, skaidrios, atsakingos ir kultūringos savivaldos, drąsiai stoti viešojo intereso pusėje. Esame atviri kiekvienam žmogui, pritariančiam įvardytiems siekiams, jo idėjoms ir pasiūlymams. Mes visi galime prisidėti siekiant bendro tikslo – valdžios, sąžiningai tarnaujančios Druskininkų bendruomenei. 
   Šie pokyčiai yra mūsų visų teisėtas interesas, kurį galime realizuoti. Istorinis Sąjūdžio pavyzdys rodo, kad kartu galime daugiau, nei įsivaizduojame. 
  Mes kviečiame kiekvieną Druskininkų bendruomenės narį kartu kurti mūsų visų Druskininkų savivaldybės ateitį.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Druskininkų skyriaus 
pirmininkas Juozas Šarkus

Lietuvos žaliųjų partijos 
Druskininkų skyriaus pirmininkas Laurynas Okockis

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų 
Druskininkų skyriaus pirmininkas Konstantinas Rečkovas

 

  Druskininkų opozicija bandys klibinti R. Malinausko sostą
  drauge 
Romas SADAUSKAS-KVIETKEVIČIUS, LRT.lt

   Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, Liberalų sąjūdžio ir Lietuvos žaliųjų partijos Druskininkų skyriai pasirašė bendrą pareiškimą ir suvienys jėgas savivaldos rinkimuose prieš 18 metų trunkančią kurorto mero Ričardo Malinausko vienvaldystę. 
Opozicijos atstovai įsitikinę, kad jokie pasiekimai negali pateisinti Druskininkuose įsigalėjusį autoritarizmą. Pareiškimą pasirašė TS-LKD Druskininkų skyriaus pirmininkas Konstantinas Rečkovas, Liberalų sąjūdžio skyriaus vadovas Juozas Šarkus ir Žaliųjų partijos Druskininkų skyriaus pirmininkas Laurynas Okockis.
   „Nuveikti darbai nesuteikia teisės uzurpuoti savivaldybę, nepaisyti valstybės įstatymų, įtvirtinti vietinę diktatūrą. R. Malinausko ginami privatūs interesai akivaizdžiai prieštarauja viešiesiems, o piktnaudžiavimas valdžia, savivaldybėje klestintys nepotizmas, siaurų grupinių interesų tenkinimas, pasitelkiant administracinį resursą ir išnaudojant viešuosius finansus kenkia mūsų bendruomenei, Druskininkams ir Lietuvos valstybei“, – teigiama pareiškime.
   Opozicija atkreipia dėmesį, kad nelojalūs valdžiai Druskininkų žmonės „yra išjuokiami, skelbiami kenkėjais ar net Druskininkų priešais“. Jos teigimu, per 18 R. Malinausko ir jo komandos valdymo metų Druskininkų savivaldybės gyventojų skaičius sumažėjo nuo 27 iki 20 tūkst., nedarbo lydis išlieka aukštesnis už Lietuvos vidurkį, o atlyginimai yra vieni mažiausių Lietuvoje.
„Nepaisant politinių idėjų skirtumų, telkiamės pokyčiams“, – skelbia opozicijos atstovai.
   Tai reiškia, kad artėjančiuose savivaldos rinkimuose 3 politinės jėgos, sulaukę savo partijų vadovybės pritarimo, Druskininkuose ketina dalyvauti bendru koaliciniu sąrašu.
   Pasirašyti pareiškimą buvo siūloma ir Lietuvos socialdemokratų partijos Druskininkų skyriui, bet jam vadovaujanti buvusi Seimo Socialinių reikalų komiteto pirmininkė Kristina Miškinienė tokios galimybės atsisakė.
   2015 m. savivaldos rinkimus Druskininkuose laimėjo R. Malinausko vadovaujami socialdemokratai, gavę 18 iš 25 tarybos narių mandatų, bet 2016 m. balandį, įsiplieskus „Vijūnėlės dvaro“ skandalui, kurorto meras pasitraukė iš LSDP, išsivesdamas beveik visą vietinį partijos skyrių, ir sukūrė nepartinį judėjimą „Už Druskininkus“. Opozicinei TS-LKD 2015 m. pavyko iškovoti 3, o liberalams – 4 vietas Druskininkų savivaldybės taryboje.

 

  Seime – vėl mūšis dėl V.Semeškos: zadaniją įvykdę
  „valstiečiai“ verčia druskininkietį apsispręsti
   Seimo dauguma 76 balsais už, kurių didžiąją daugumą sudarė „valstiečiai“, rugsėjo 25 d. pritarė Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) įstatymo pataisai, neleisiančiai VRK nariais būti savivaldybės tarybų nariams. Opozicija neabejoja, kad ši pataisa buvo sukurpta Seimo „valstiečiams“ neįtinkančiam konservatorių atstovui VRK - druskininkiečiui Viliui Semeškai. Seimo daugumai įvykdžius zadaniją, V.Semeška priverstas apsispręsti – likti VRK ar Druskininkų savivaldybės tarybos nariu.
   Minėto įstatymo pataisa šiuo metu tiesiogiai liečia vienintelį VRK narį – į šią komisiją konservatorių deleguotą druskininkietį V.Semešką. Pastarasis dabar priverstas apsispręsti, likti VRK ar Druskininkų savivaldybės tarybos nariu. „Sveikinu valdančiuosius susidorojus su opozicine partija. Tik priminsiu, kad įstatymas buvo užregistruotas praėjus mėnesiui po to, kai V. Semeška buvo paskirtas į VRK“, - Seime sakė TS-LKD frakcijos atstovė Gintarė Skaistė. 
   Rugsėjo 20 d. Seimui neužteko balsų priimti įstatymo pataisoms, kurios neleistų VRK nariu tapti savivaldybės tarybos nariams. Opozicija piktinasi, kad tokia įstatymo pataisa pritaikyta vienam asmeniui - TS-LKD atstovui VRK V.Semeškai, kuris yra Druskininkų savivaldybės tarybos opozicinių konservatorių atstovas. Pataisų autoriai - socdemas J.Sabatauskas, „socialdarbietis“ A. Palionis ir LŽVS frakcijos lyderis R. Karbauskis argumentavo neva VRK nariu išrinktas politikas būti negali, nes tai esą nedera su rinkimus prižiūrinčios institucijos veikla. 
   „Manau, kad šioje kadencijoje išryškėjo gana pavojingos valdančiųjų veikimo tendencijos, kai yra priimami įstatymai, tikslingai nukreipti į opozicinių partijų atstovus, kurie yra aktyvūs. Tai yra ar partijų vadovai, ar yra aktyvūs kitose pozicijose, kaip šiuo atveju V. Semeška, kuris yra aktyvus tiek Druskininkų savivaldybės taryboje, veikdamas opozicijoje, tiek kaip Vyriausiosios rinkimų komisijos narys“, - rugsėjo 20 d. Seimo posėdyje minėjo parlamentaras, konservatorius Jurgis Razma. „Aš stebiuosi, girdėdamas iš P. Urbšio – ar čia jums sunku patraukti vieną žmogų? Vieno žmogaus teisės yra nesvarbios. Vienas žmogus turi tokias pat teises kaip ir visi kiti žmonės, tik tiek, kad jis yra aktyvus, jis sugeba pastebėti ir dirbti, kai kiti miega, snaudžia, nieko neveikia. O per tą savo darbštumą yra nemalonus daug kam. Druskininkų merui R. Malinauskui atsistojo skersai gerklę, matyt, ir jums. Norint ką nors machinuoti ar dar ką nors, jis būtų labai neparankus. Jums reikia kažko tokio, kas būtų jums paranku. Bet mūsų partija nesuinteresuota pasiųsti jums parankų žmogų, ji suinteresuota pasiųsti žmogų, kuris dirbtų, ir štai toks žmogus yra, - Seimo posėdyje V.Semešką stojo ginti parlamentaras, konservatorius Kęstutis Masiulis. - Dabar jūs kuriate įstatymų pakeitimus vieną po kito, taikydami tam konkrečiam žmogui. Nieko sau požiūris į demokratijos procesą! Čia iš tikrųjų yra labai pavojinga tendencija“. 
   Seimo „valstiečiams“ vis užkliūnantis V. Semeška VRK aktyviai kritikuoja valdančiuosius ir komisijos pirmininkę, deleguotą valdančiųjų - Laurą Matjošaitytę. Politikas taip pat buvo vienas iš trijų VRK narių, siekęs, kad VRK pripažintų, jog serialas „Naisių vasara“ yra R.Karbauskio ir LŽVS tęstinis projektas, kuriuo vykdyta politinė kampanija. 
   Rugsėjo 25 d. Seimo daugumai po ilgų ginčų vis dėlto pritarus VRK įstatymo pataisai, neleisiančiai VRK nariais būti savivaldybės tarybų nariams, V.Semeška teigė po pasitarimo su jį į pareigas delegavusiu TS-LKD pirmininku G. Landsbergiu priimsiąs sprendimą– palikti Druskininkų savivaldybės tarybos ar Vyriausiosios rinkimų komisijos nario pareigas. „Manau, kad įstatymo, skirto vienam asmeniui, priėmimas prieštarauja Konstitucijos dvasiai, tai yra joje įtvirtintų normų visumai. Todėl jausmas nei geras, nei malonus. Kas sekantis? Panašu, kad „zadanija“, atkeliavusi iki valdančiųjų dar 2017 m. birželį, įgyvendinta. Su tuo ir „sveikinu“ mūsų jauną demokratiją“, – teigė V. Semeška. Jis minėjo, kad toks veikimas jam tik suteikia dar daugiau energijos. „Todėl joks bandymas eliminuoti, priimant įstatymus vienam asmeniui, nesugriaus noro stiprinti mūsų valstybę ir dirbti Tėvynės labui“, – teigė V. Semeška. 
Šią savaitę VRK narys, Druskininkų savivaldybės tarybos opozicijos lyderis V.Semeška sakė dar nepriėmęs galutinio sprendimo.
   „Negaliu priimti jokio sprendimo, kadangi taip ir lieka neaišku, ar jau paskirtam valstybės pareigūnui, einančiam pareigas, galioja šis apsunkinimas ir ribojimas, kurio anksčiau nebuvo, kai buvau skiriamas į pareigas“, – minėjo V.Semeška.
   Jis patvirtino rugsėjo 27 d. elektroniniu paštu išsiuntęs Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui ir Seimo Teisės departamentui užklausą, ar rugsėjo 25 dieną priimta VRK įstatymo pataisa galios tik naujiems komisijos nariams, ar ir anksčiau paskirtiems. V. Semeška teigė nė vieno atsakymo nesulaukęs.
   „Kodėl tai svarbu? Todėl, kad valstybėje nebūtų priiminėjami įstatymai, skirti vienam asmeniui ar tikslinei asmenų grupei, kurie paskirti ir vykdo tam tikras pareigas, tačiau galbūt ne visuomet taip, kaip norėtų valdančioji dauguma, todėl siekiama juos įvairiais būdais eliminuoti“, – teigė jis.
   Parlamento vadovas V. Pranckietis antradienį BNS teigė nematęs jokio V. Semeškos laiško.
   „Nemačiau, pažiūrėsiu, koks ten yra kreipimasis, tada jam pakomentuosiu“, – sakė jis.
   Tuo pačiu V.Pranckietis pareiškė savo nuomonę, kad naujas VRK nario veiklos ribojimas galioja ir jau paskirtiems komisijos nariams. 
   Iki tol įstatymas numatė, kad VRK nario pareigos nesuderinamos su kandidato į Seimo narius, prezidentus, taip pat ir savivaldos tarybos narius statusu, tačiau draudimo turint savivaldos mandatą tapti VRK nariu nebuvo.
   Valdantieji „valstiečiai“ anksčiau siekė atstatydinti aštriai oponuojantį V. Semešką iš VRK, pareikšdami jam nepasitikėjimą, tačiau tuomet konservatorius balsavimą atlaikė.

„Druskonio“ inf.

 

  Dygsta didžiulis namas, kuris gali palikti poilsiautojus be
  ežero

Ponia Nijolė nerimauja dėl priėjimo prie ežero
                                                                TV3 laidos stop kadrai

   Prieš kelias savaites TV3 žurnalistės Gedos Kumžienės parengtame reportaže iš Druskininkų buvo atskleista dar viena gyventojus šokiravusi istorija apie mūsų savivaldybėje dygstančius „dvarus“ prie vandens telkinių. 
  
Artėjant vasarai, Dzūkijoje, vaizdingoje vietoje, poilsio namelius turintys žmonės susizgribo, kad gali likti be ežero pakrantės. Mat prie pat vandens didžiulį namą ėmė statytis turtingas verslininkas. Žmonės su siaubu stebi statybas: esą niekaip nesuprantama, kaip vietoje keliasdešimt kvadratinių metrų namelio gali išdygti kelių aukštų didžiulis namas.
    Netoli Druskininkų, Vileikių kaime, prie gražaus Giedavardžio ežero esančioje poilsiavietėje verda aistros. Namelius turintys žmonės sunerimo, kad didelį plotą čia turintis verslininkas iš Alytaus užtvers takus prie vandens. „Priėjimas prie ežero ir pagrindinis priėjimas prie pliažo. Kurį mes darėm patys, mes už tai mokėjom pinigus, mes lieptus čia renovuojam kiekvienais metais. Ir mes, daug namelių, jau netenkam priėjimo“, – pasakoja Nijolė. 
Žmonės sako, kad kalbos, jog didelę įmonę Alytuje turintis verslininkas kėsinasi į ežerą – ne iš piršto laužtos. Štai koks namas kyla Giedavardžio pakrantėje. Dar neseniai čia stovėjo keliasdešimt kvadratinių metrų ploto namelis, o štai dabar statoma kelių aukštų prabangi vila. 
   Verslininkas teigia, esą čia nuo darbų ir rutinos ilsėsis įmonės darbuotojai. Jų maždaug šimtas. „Kadangi įmonė plečiasi, žmonių daugėja, tai nusprendėm, kad tą poilsiavietę reikia padaryti didesnę ir kad žmonės galėtų poilsiauti“, – teigia verslininkas Petras Čyžius. 
   Verslininko kaimynystėje poilsio namelius turintys žmones sako apstulbę, kai pamatė, kad vyras užgrobė jau ir bendro naudojimo mašinų stovėjimo aikštelę. Čia pastatytas vagonėlis ir supilta didelė krūva žvyro. Be to, yra įtarimų, kad vila statoma nelegaliai. Daug metų čia poilsiaujantys žmonės mano, kad verslininkas apėjo įstatymą. Čia leidžiama tik rekonstruoti pastatus, nauja statyba – draudžiama. Žmonės kraupsta: negi naujos vilos statyba gali vadintis seno medinio namuko rekonstrukcija? “Mes žinome, ant kokių pamatų buvo, ir turim įrodymų, kad tie pamatai yra panaikinti, ten buvo mediniai stulpeliai, mediniai pamatai. Yra namo statybos projektai, ir dabar yra nukasta maždaug du metrai pakrantės ir įleisti betoniniai poliai“, - sako Nijolė.
   Verslininkas sako, kad daro viską pagal įstatymus ir taisykles. Esą šiai statybai leidimus turi. Anot jo, tai nėra naujas statinys, o namelio rekonstrukcija. „Nesupratom, dėl ko buvo atvažiavę kelios tarnybos - pažeidimų dėl statybų, dėl paties projekto vykdymo kol kas negavom“, - aiškina P.Čyžius. 
   Druskininkų savivaldybė stoja į verslininko pusę. Esą šios statybos pagal įstatymą gali vadintis rekonstrukcija. Todėl buvo išduotas leidimas darbams vykdyti. Kad čia rekonstrukcija, ne naujos vilos statyba, esą patvirtino visos atsakingos institucijos. „Per tam tikrą nustatytą laiką, institucijos patikrina, jeigu mes matom visų pritarimus, formuojamas leidimas ir jis išduodamas“, – teigia Aušra Auštikalnienė. Tačiau nei valdininkų, nei verslininko pasiteisinimai susirūpinusių žmonių neįtikina. Jie galvoja kreiptis į teisėsaugą, kad būtų tiksliai išsiaiškinta, ar statybos yra legalios ir ar jiems bus užtikrintas priėjimas prie ežero.

„Druskonio“ inf.

 


PaieškaKą esate labiau linkę rinktis?
nemokamai dalijamą valdžios propagandą
kompensaciją už "gyvatuko" mokestį
nei vieno iš jų


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

IŠNUOMOJA 160 kv. m KOMERCINES PATALPAS Krėvės g. 5, Druskininkuose.
Tinka parduotuvei ir kitokiai įvairiai komercinei veiklai.
Kreiptis tel. 861240856.


Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.