Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Kultūra
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija
Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Opozicija: „Visiškai nepriimtina, kad į R.Malinausko
  „gelbėjimo operaciją“ įtrauktos net mokyklos“
   „Druskonis“ jau rašė, kad R.Malinauskui pareiškus įtarimus prekyba poveikiu ir papirkimu, jo bičiuliai ir politiniai bendražygiai šoko rinkti parašus, kad Seime būtų sudaryta speciali komisija „Druskininkų puolimo klausimams“ išsiaiškinti. Peticiją Seimui ruošiantiems išsiųsti R.Malinausko gerbėjams mero kritikai atkerta, jog įžūlu dangstytis druskininkiečių vardu, o R.Malinauskas „su teisėsaugos prispausta korupcine įtarimų uodega turi tvarkytis pats ir už savo pinigus“. „Visiškai nepriimtina, kad į R.Malinausko „gelbėjimo operaciją“ įtrauktos net mokyklos“, - sako savivaldybės tarybos narys Konstantinas Rečkovas, šią savaitę kreipęsis į „Saulės“ pagrindinę mokyklą ir „Ryto“ gimnaziją, prašydamas atsakyti, kieno iniciatyva per TAMO elektroninį dienyną buvo platinta žinutė, kuria raginta pasirašyti minėtą peticiją.

Kvietimas pasirašyti – savivaldybės puslapyje

   Kaip žinia, Ričardui Malinauskui ir jo patarėjui Aivarui Kadziauskui vasario 21 d. teisėsauga pareiškė įtarimus prekyba poveikiu ir papirkimu. STT vadovas Žydrūnas Bartkus teigė, jog yra duomenų, kad buvo mokėti kyšiai vadinamojo Vijūnėlės dvaro byloje. Abiejų įtariamųjų namuose buvo atliktos kratos.   R.Malinauskas savo ruožtu apkaltino kelis politikus ir prokurorus organizuojant susidorojimą ir pareiškė, kad prezidentės D.Grybauskaitės patarėja esą spaudė teisėjus. Prezidentūra tai pavadino melu. „Druskininkų meras ir jo patarėjas įtariami prekyba poveikiu ir papirkimu, veikiant organizuotoje grupėje“, – rašoma STT pranešime spaudai. A.Kadziauskas yra sulaikytas. R. Malinauskui skirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir nebendrauti su tam tikrais asmenimis.
  Po šių įvykių R.Malinausko gerbėjai griebėsi gelbėjimo operacijos „Druskininkai pavojuje“: nuspręsta rinkti parašus ir kreiptis į Seimą, kad būtų sudaryta speciali komisija „Druskininkų puolimo klausimams“ išsiaiškinti.
   Oficialiai nurodoma peticijos iniciatorė – R.Malinausko bičiulius bei politinius bendražygius vienijanti asociacija Druskininkų klubas, kurio valdybos nariu 2012-2017 m. buvo ir pats R.Malinauskas.   „Mes, žemiau pasirašiusieji, prašome sudaryti Seimo specialiąją tyrimo komisiją pasitelkiant nepriklausomus ekspertus, kuri ištirtų aukštas pareigas užimančių politikų ir kitų asmenų daromą poveikį teisėsaugos institucijoms ir teismams, dėl ko eilę metų buvo inicijuojami ikiteisminiai tyrimai, vykdomi teisminiai procesai, kaip pavyzdžiui, Druskininkų vandens parko ikiteisminis tyrimas, ,,Vijūnėlės dvaro“ byla ir kt. Prašome ištirti ,,Vijūnėlės dvaro” statybos teisėtumą bei bylos eigą,” - dėsto peticijos iniciatoriai, besipiktinantys “išpuoliais prieš Druskininkų savivaldybę, viešojoje erdvėje nuolat skleidžiama informacija, kuria siekiama menkinti Druskininkų ir mero vardą“. 
   Gelbėjimo planas netrukus buvo patalpintas oficialiame savivaldybės tinklapyje, nurodant, kad peticiją pasirašyti galima ne tik internete, bet ir „seniūnijose, bendruomenių namuose, miesto įstaigose ir organizacijose“. 
   „Druskonis“ praėjusią savaitę uždavė klausimus R.Malinauskui: „Kodėl, bandydamas gintis jus asmeniškai liečiančiose bylose, dangstotės Druskininkų gyventojų ir savivaldybės vardu? Kodėl, bandydamas paveikti teisėsaugos tyrimus, susijusius konkrečiai su jūsų asmeniu, naudojatės tarnybine padėtimi ir viešaisiais resursais?“. Atsakymo redakcija taip ir nesulaukė.

Opozicijos narys kreipėsi į mokyklų vadovus

   „Parašai po peticija yra renkami pasitelkiant ne itin sąžiningus būdus. Naudojamas administracinis resursas - parašai renkami savivaldybės įmonėse, įstaigose, seniūnijose, galimai darant spaudimą darbuotojams, - komentavo savivaldybės tarybos narys K.Rečkovas. - Vienas ryškiausių pavyzdžių: jos platinimas per “Saulės” mokyklos elektroninį dienyną mokytojams ir mokinių tėvams. Taip pat gavome informaciją apie R.Malinausko bendražygio, mokytojo Juozo Dailydės paskelbtą parašų rinkimo „akciją“ „Ryto“ gimnazijoje. Tai yra atvejai, kuriuos aiškinsimės artimiausiu metu“. 
   Šios savaitės pradžioje opozicijos narys K.Rečkovas kreipėsi į „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorę Ramutę Siliūnienę ir „Ryto“ gimnazijos direktorę Egidiją Vilkienę, nurodydamas, jog „socialiniuose tinkluose pasirodė informacija, kad „Saulės“ pagrindinėje mokykloje, naudojantis elektroninio dienyno TAMO sistema, buvo platinama žinutė, kurioje raginta pasirašyti peticiją „Dėl Seimo specialiosios tyrimo komisijos sudarymo galimam neteisėtam poveikiui teisėsaugai Druskininkų rezonansinėse bylose ištirti“. K.Rečkovas paprašė pateikti informaciją, ar tokia žinutė buvo platinama per elektroninį dienyną, kieno iniciatyva ir kam buvo platinama žinutė, ar žinutė buvo platinama darbo metu, ar elektroninio dienyno naudojimas tokios informacijos sklaidai atitinka elektroninio dienyno naudojimo paskirtį ir taisykles?
   „Ryto“ gimnazijos TAMO el. dienyne vasario 28 d. buvo išplatinta štai tokia sisteminio naudotojo J.Dailydės informacija: “Laba diena, kreipimąsi į Seimą galima pasirašyti pas mane 315 kabinete (kas dar nepasirašė). J.Dailydė“. „Ryto“ gimnazijos mokytojas J.Dailydė yra R.Malinausko vadovaujamo judėjimo narys. „Druskonis“ šį trečiadienį klausimus dėl peticijos išsiuntė „Ryto“ gimnazijos direktorei E.Vilkienei, tačiau atsakymų kol kas nesulaukė. 

„Pasirašyti galima lapuose pas mokyklos budėtoją“

   „Druskonio“ redakcijai persiųstoje informacijoje su nuotraukomis matyti, kokio turinio laiškas buvo išplatintas „Saulės“ pagrindinės mokyklos TAMO el.dienyne. Siuntimo data: 2019-02-26. 
   Siuntėjas: Sisteminis naudotojas R.Siliūnienė. Kreipimesi į „mielus bendradarbius, mokytojus, tėvelius“, nurodoma, jog „Šiuo metu, prieš artėjančius rinkimus, viešojoje erdvėje paskleista informacija menkina ir Druskininkų, ir mero, kuris žmonių pripažinimą užsitarnavo atliktais darbais, vardą, žemina ir mus visus. Mes, Druskininkų savivaldybės gyventojai, turime žinoti tiesą. Jeigu tam pritariate, galite patvirtinti tai savo parašu Druskininkų gyventojų kreipimesi į Seimą dėl specialiosios tyrimo komisijos sudarymo pasitelkiant nepriklausomus ekspertus, kuri ištirtų ir pateiktų išvadas dėl eilę metų skleidžiamų kaltinimų ir įtarimų savivaldybei ir merui. Pasirašyti galima lapuose pas mokyklos budėtoją. Kreipimosi tekstas susipažinimui pridedamas prie laiško“. 
   „Druskonis“ pateikė klausimus direktorei R.Siliūnienei, kieno iniciatyva mokykloje buvo vykdoma R.Malinausko „gynimo akcija“? Ar tokį nurodymą ji yra gavusi iš savivaldybės administracijos ir kieno konkrečiai? Ar elektroninio dienyno naudojimas politiniams tikslams atitinka dienyno paskirtį ir taisykles? 
  „Informuoju, kad savo, kaip mokyklos bendruomenės narės, pranešime mokyklos darbuotojams ir mokinių tėvams Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos el. dienyne TAMO 2019 m. vasario 26 d. pateikiau informaciją apie Druskininkų bendruomenės - Asociacijos Druskininkų klubas – iniciatyvą ir renkamus parašus dėl Seimo specialiosios tyrimo komisijos sudarymo. Informacinio pranešimo tekste nebuvo nei kvietimo, nei raginimo pasirašyti, nei nurodymo atlikti kokius nors kitus privalomus veiksmus“, - atsakyme redakcijai nurodė R.Siliūnienė. 
   Pasak jos, „tokio pobūdžio mokyklos bendruomenės narių informavimas apie pilietines iniciatyvas atitinka mokyklos tikslus, ir tai yra aiškiai reglamentuota mokyklos veiklos nuostatuose - „skatinti pilietinės visuomenės plėtrą, vykdyti visuomenės informavimą ir švietimą apie visuomenės įvykius ir politinius procesus, konstitucinių vertybių propagavimą ir žinių apie žmogaus teises sklaidą“.
   „Pabrėžiu, kad elektroniniame dienyne TAMO pateikta informacija apie vykstančią pilietinę akciją, nėra politinė agitacija, nes pranešimu bendruomenės nariai buvo informuoti apie visuomeninę iniciatyvą“, - aiškino „Saulės“ pagrindinės mokyklos vadovė. 
   „Būdama aktyvia Druskininkų ir mokyklos bendruomenės nare, savo kreipimusi prisidėjau prie Druskininkų bendruomenės iniciatyvos, skatindama pilietiškumą ir gerbdama kiekvieno bendruomenės nario asmeninį pasirinkimą, pabrėždama laisvanorišką šios pilietinės akcijos palaikymą, - nurodė R.Siliūnienė. - Atsakydama į pateiktus klausimus, informuoju, kad Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas nenustato specialių reikalavimų mokyklos bendruomenės narių pranešimų turiniui. Mokyklos el. dienynas yra ir informacinė sistema, turinti pranešimų modulį, kuris suteikia galimybę bendruomenės nariams bendrauti ir informuoti vieniems kitus“. 

Ministerijos komentaras

   Skaitytojams, be abejo, įdomu sužinoti, kokios pozicijos dėl minėtos akcijos Druskininkų mokyklų el.dienynuose laikosi Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, nuolat deklaruojanti siekį, kad švietimo įstaigų erdvės nebūtų naudojamos vienos kurios nors politinės partijos reklamai. „Kokios ministerija laikosi pozicijos dėl bandymų švietimo įstaigas paversti propagandos židiniais?“ - „Druskonis“ paklausė ministerijos. „Švietimo, mokslo ir sporto ministerija aiškinosi situaciją su miesto švietimo skyriumi, mokykla. Už dienynų tvarkymą atsakingi mokyklų vadovai. Ministerija mano, kad informacija, skelbiama elektoriniuose dienynuose, turi būti atidžiai patikrinama ir įvertinama, kad nesukeltų mokyklos bendruomenės nariams abejonių dėl jos dviprasmiškumo ir neturėtų politinės agitacijos požymių. Dienynai skirti skelbti su ugdymu, mokinių pasiekimais, mokyklos bendruomenės veikla susijusią informaciją“, - štai taip Druskininkų mokyklų „iniciatyvą“ įvertino Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. 
   „Kaip sakoma STT pranešime spaudai, „Druskininkų meras ir jo patarėjas įtariami prekyba poveikiu ir papirkimu, veikiant organizuotoje grupėje“. Tai prie ko čia mero garbintojų grupės organizuojama peticija, kurioje tokie teisėsaugos veiksmai įvardijami kaip Druskininkų vardo žeminimas? Juk R. Malinauskas įtariamas padaręs nusikaltimą, ir nėra čia ko tai tapatinti su visais Druskininkais. Sunku suprasti, kaip galima nusiristi iki tokio Druskininkų bendruomenės kvailinimo? – nuomonę išsakė savivaldybės tarybos narys dr.Juozas Šarkus. - Dar keisčiau, kad į tokios peticijos parašų rinkimo akciją, kaip matosi iš Druskininkų savivaldybės internetinėje svetainėje talpinamos informacijos, yra aktyviai įsijungusi ir Druskininkų savivaldybės administracija. Čia jau kvepia visai negerais dalykais. Tačiau pastaruoju metu gaunama vis daugiau informacijos, kad į parašų rinkimo akciją ginti įtariamą prekyba poveikiu ir papirkimu R. Malinauską įtraukiami ir mokyklų mokytojai bei mokiniai. Tai, mano nuomone, tokio lygio skandalas, kai reikia skambinti visais varpais visoje Lietuvoje. Tokiais veiksmais Druskininkai panašėja į Čečėniją. Kaip tik tokie veiksmai ir yra tikrasis Druskininkų vardo žeminimas“. 

„Druskonio“ inf.

 

  Bylą dėl Vijūnėlės „dvaro“ nagrinės septynių LAT teisėjų
  kolegija

                                       Romo Sadausko – Kvietkevičiaus nuotr. 

Austėja MASIOKAITĖ, BNS 

   Trečiadienį byloje dėl vadinamojo Vijūnėlės dvaro griovimo posėdžiavusi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisėjų (LAT) kolegija nusprendė bylą perduoti nagrinėti septynių teisėjų kolegijai. 

  
Kaip BNS sakė teismo atstovė Dovilė Bružaitė, sprendimas bylą perduoti nagrinėti išplėstinei kolegijai priimamas tuomet, kai manoma, jog problemai spręsti reikia daugiau laiko ir išgirsti daugiau nuomonių.
   „Tai reiškia, kad dar bus vienas posėdis ir septynių teisėjų kolegija spręs, ar jau bus galima paskelbti sprendimą, ar dar reikės nagrinėti bylą toliau“, – sakė ji. Konkreti teisėjų kolegija ir ateinančio posėdžio data byloje kol kas nėra paskirta, BNS informavo teismo Civilinių bylų raštinėje.
   LAT nagrinėja skundą dėl sprendimo neleisti vadinamojo Vijūnėlės dvaro savininkams jo perstatyti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 metų birželio 22-ąją paskelbė neskundžiamą sprendimą, kad Vijūnėlės pastatas turi būti nugriautas. Teismas konstatavo, kad pastačius gyvenamosios paskirties pastatą kurorto apsaugos zonos antrojoje juostoje buvo pažeisti Lietuvos įstatymai. Tačiau pastatas nėra nugriautas iki šiol. „Vijūnėlės dvaro“ savininkai bei Druskininkų savivaldybės administracija šiuo metu bylinėjasi dėl galimybės pastatą ne griauti, o rekonstruoti. Vilniaus apygardos teismas tokį prašymą pernai lapkritį atmetė, o šis sprendimas buvo apskųstas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. 
   „Vijūnėlės dvaro“ savininkui Žilvinui Poviloniui, Druskininkų merui Ričardui Malinauskui ir jo patarėjui Aivarui Kadziauskui įtarimai yra pareikšti teisėjų korupcijos byloje. Anksčiau Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas Žydrūnas Bartkus yra sakęs, kad yra duomenų apie vadinamojo Vijūnėlės dvaro byloje mokėtus kyšius. Galimo teisėjų kyšininkavimo byloje iš viso yra 45 įtariamieji, tarp jų – aštuoni teisėjai ir šeši advokatai.

 

  Iš rinkimų komisijos nario pareigų atleista M.Klybienė


  R.Malinausko sąrašo narius savo feisbuko puslapyje reklamavusi  Druskininkų rinkimų komisijos narė Milda Klybienė pripažinta pažeidusi LR savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą. Vyriausioji rinkimų komisija kovo 8 d. sprendimu M.Klybienę, pasiūlytą Partijos Tvarka ir teisingumas, atleido iš Druskininkų savivaldybės Nr.7 rinkimų komisijos nario pareigų. Tai reiškia, kad ji trejus metus negalės dirbti jokiose rinkimų komisijose. 

   Opoziciją savo nuomonėse mėgstanti kritikuoti ir palankumo vietos valdžiai neslepianti druskininkietė M.Klybienė, kurią valdžialaikraštis neseniai pristatinėjo kaip „ilgametę rinkimų komisijos narę“, kurį laiką turės pamiršti savo visuomenines pareigas. Už dalinimąsi R.Malinausko sąrašo kandidatų nuotraukomis savo feisbuko paskyroje M.Klybienė atleista iš Druskininkų savivaldybės Nr.7 rinkimų komisijos nario pareigų. 
   Rinkimų į savivaldybių tarybas dieną, kovo 3-ąją, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) gavo skundą su Print Screen būdu padarytomis nuotraukomis. Skunde buvo nurodyta: „Informuoju Jus, kad Druskininkų rinkimų apygardos Rinkimų komisijos pavaduotoja – Milda Klybienė reklamuoja tam tikrus kandidatus – tai rinkimų pažeidimas“.
   VRK tą pačią dieną kreipėsi į komisijos narę M.Klybienę, pareikalavusi pateikti paaiškinimus. „Patikrinau savo paskyrą socialiniame tinkle ir visas minėtas nuotraukas radau. Nuotraukas pašalinau tuoj pat. Net nepamenu, kad būčiau dalinusis sąrašo kandidatų nuotraukomis, bet atsiprašau už žioplumą, matyt, kaltas nuovargis“, - tokį atsakymą M.Klybienė kovo 5 d. elektroniniu paštu nusiuntė rinkimų prievaizdams.
   Kovo 8 d. VRK pirmininkės Lauros Matjošaitytės pasirašytame sprendime cituojamas LR savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas, jog: „Rinkimų komisijos nariui ar pirmininkui, davusiam rašytinį pasižadėjimą, draudžiama bet kokios formos rinkimų agitacija ar kiti bandymai paveikti rinkėjų valią. Asmuo, pažeidęs šį reikalavimą ar rinkimų komisijos nario rašytinį pasižadėjimą, turi būti atleistas iš rinkimų komisijos ir gali būti patrauktas atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka“.
   Remiantis tuo, VRK pripažino, kad Druskininkų savivaldybės Nr. 7 rinkimų komisijos narė M. Klybienė pažeidė LR savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 18 straipsnio 3 dalies nuostatas. Minėtu sprendimu M.Klybienė, pasiūlyta Partijos Tvarka ir teisingumas, buvo atleista iš Druskininkų savivaldybės Nr. 7 rinkimų komisijos nario pareigų. Tai reiškia, kad ji trejus metus negalės dirbti jokiose rinkimų komisijose. 

„Druskonio“ inf. 

 

  SPA VILNIUS išsirinko geriausius

Iš kairės: Tautvydas Žėkas, Nerijus Malijonis, Vaiva Skripkaitė, Kimberley Sounders, Laurynas Zurza, Vaida Saulėnaitė, Sandra Baranauskienė
Masažuojas Laurynas Zurza


Kosmetikė Sandra Baranauskienė

   Kovo 4 dieną SPA VILNIUS Druskininkuose pirmąkart įvyko unikalus renginys – vidinis masažuotojų čempionatas, kuriame susikovė geriausi SPA meistrai iš SPA VILNIUS centrų Druskininkuose, Anykščiuose ir Vilniuje.

  
„Matome, kad užaugo nauja profesionali masažuotojų karta – norėjome išsiaiškinti, kurie iš jų yra patys geriausi. Be to, čempionatas ir pasirengimas jam paskatino vidinį dalinimąsi žiniomis, asmeninį dalyvių kūrybingumą, „sveiką“ konkurenciją“, – sako Eglė Kavaraciejienė, SPA VILNIUS Druskininkai SPA centro direktorė.
   Nors SPA VILNIUS meistrai dažnai vyksta ir tampa laureatais nacionalinių ar tarptautinių masažuotojų konkursų, tai buvo pirmasis kartas, kai jie varžėsi tarpusavyje – su kolegomis. SPA VILNIUS klientų atsiliepimai rodo, kad masažuotojai turi išties „auksines” rankas, o čempionatas suteikė jiems galimybę parodyti, ką jie moka geriausiai. 
   „Pirmasis toks čempionatas yra istorinis įvykis Lietuvos masažo čempionatų istorijoje ir – apskritai – Lietuvos SPA industrijoje”, – sako Rūta Stratkauskienė, viena iš čempionato teisėjų.
   Kosmetikių (veido priežiūros procedūrų ir masažų) rungtyje grūmėsi trys SPA grožio meistrai – po vieną iš Druskininkų, Anykščių ir Vilniaus.
   Dėl geriausio kūno masažuotojo vardo varžėsi devyni SPA VILNIUS masažo meistrai.
   Čempionatas vyko pagal klasikines tokių konkursų nuostatas. Pirmoji rungtis visiems dalyviams buvo vienoda (kad būtų galima objektyviai palyginti) – tai SPA VILNIUS klasikinis masažas. Rūta Stratkauskienė pastebi, kad ši rungtis itin sunki teisėjams: visi dalyviai atlieka masažą pagal lygiai tokią pat metodiką, todėl reikia įžvelgti smulkias detales, niuansus, pagal kuriuos ir renkami geriausieji.
   Be Rūtos Stratkauskienės, kuri yra patyrusi nacionalinių ir tarptautinių masažo konkursų teisėja, lektorė, masažo meistrė ir studijos „Holistinis aš“ įkūrėja, čempionatui teisėjavo platesnė tarptautinė komanda. Iš Didžiosios Britanijos – Kimberley Saunders, ESPA masažo trenerė. Iš Rusijos – Elena Gavrilash, tarptautinių kongresų lektorė, dermatokosmetologė. Dar iš Lietuvos – Asta Kasmauskienė, gydytoja kosmetologė, ir Rasa Malakauskienė, Utenos kolegijos lektorė, dėstanti medicinos kursą.
„Subūrėme patyrusią ir įvairią komisiją, nes norėjome, kad mūsų SPA meistrai jaustųsi kaip tikrame tarptautiniame SPA masažo čempionate. Taip skatiname jų tobulėjimą. SPA VILNIUS nuolat investuoja į masažo meistrų tobulėjimą ir nuolat skatina mokytis“, – sako Eglė Kvaraciejienė, SPA VILNIUS Druskininkai SPA centro direktorė.
   Antroji konkurso dalis buvo vadinamoji „laisvoji programa“, leidžianti per 40 minučių kiekvienam masažuotojui atskleisti savo meistrystę ir kūrybingumą – išsiskirti iš kitų.
   „Čia matėme ir švedišką, ir aromaterapinį, ir limfodrenažinį masažus: visą SPA VILNIUS repertuarą, – vardija teisėja Rūta Stratkauskienė. – Keli dalyviai netgi pristatė savo sukurtus autorinius masažus“.
   Smalsu, kaip tokiems čempionatams teisėjaujama? Kiekvienas dalyvis pirmiausia smulkiai aprašo savo masažo metodiką, ką juo nori pasiekti, o teisėjai stebi, kaip tai įgyvendinama praktiškai. Itin vertinamos naujovės, netikėti sprendimai, gebėjimas sukurti atpalaiduojančią SPA aplinką.
   Pirmąją vietą kosmetikių rungtyje laimėjo Sandra Baranauskienė iš SPA VILNIUS Druskininkai. Kūno masažo kategorijos nugalėtojas – Laurynas Zurza, antrąją vietą užėmė Vaida Saulėnaitė, o trečią – Nerijus Malijonis. Pirmos ir antros vietos nugalėtojai laimėjo išskirtinį prizą - galimybę savo žinias tobulinti Didžiojoje Britanijoje, prestižiniuose ESPA mokymuose. 
   Po čempionato vyko komisijos ir dalyvių apvalaus stalo diskusija, kurios metu apibendrinta dienos patirtis: kas gerai, kas blogai, kurlink tobulėti. Tiek dalyviai, tiek žiūrovai sutarė, kad tokie renginiai skatina stengtis, augti bei tobulėti. Taip pat labai svarbu, kad nuolatinis tobulėjimas įgalina SPA VILNIUS masažo meistrus pasiūlyti tik aukščiausios kokybės SPA paslaugas savo klientams. 
SPA VILNIUS komanda svarsto – gal renginys taps tradicinis?

 

  VMVT Druskininkų VMVT informuoja apie prievoles
  ūkininkams, ketinantiems įsigyti ar parduoti kiaules ar
  paršelius 
  Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau - VMVT) inspektoriai pastebi, kad vis dar pasitaiko pažeidimų, susijusių su kiaulių skaičiaus registravimu, ausų įsagais nepaženklintų paršelių įsigijimu ar kiaulių pardavimu, privalomų dokumentų pildymu. Atėjus pavasariui ir suintensyvėjus prekybai ūkiniais gyvūnais, VMVT primena apie prievoles ūkininkams, ketinantiems įsigyti, parduoti kiaules ar paršelius.
   Perkeliant (pvz., parduodant) kiaules ar paršelius į kitą laikymo vietą (bandą), privaloma laikytis šių reikalavimų:
   - paršeliai turi būti paženklinti į vieną ausį segamu įsagu su bandos numeriu,
   - paršelius įsigyjantis asmuo, prieš perkeliant gyvūnus, turi gauti gyvūnų sveikatos būklę patvirtinantį veterinarijos pažymėjimą, kurį išduoda tokį įvertinimą atlikęs veterinarijos gydytojas,
   - kiaules parduodantis ūkinių gyvūnų laikytojas privalo užpildyti ir paršelių pirkėjui pateikti nustatytos formos pranešimą apie ūkinių gyvūnų bandą (GŽ-2 formą) ir Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraštį, - duomenys apie išvežimą ir / ar atvežimą turi būti registruojami Ūkinių gyvūnų registre per 7 kalendorines dienas po įvykio (t. y. po kiaulių įsigijimo / išvežimo).
Derėtų nepamiršti ir to, kad visi kiaulių laikytojai kiekvieno einamųjų metų ketvirčio pirmąjį mėnesį Ūkinių gyvūnų registre privalo nurodyti laikomų kiaulių skaičių. Visus veiksmus Ūkinių gyvūnų registre turi teisę atlikti ūkinių gyvūnų laikytojas (jeigu jam suteikta prieiga prie Ūkinių gyvūnų registro), ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo paslaugas teikiantis privatus veterinarijos gydytojas arba VMVT teritorinių padalinių specialistai.
   „Atlikdami patikras ūkiuose pastebime, kad duomenys apie ūkyje laikomas kiaules, paršelių įsigijimą ir atsivežimą į ūkį, parduotas ar savo reikmėms paskerstas kiaules ne laiku registruojami Ūkinių gyvūnų registre. Dar blogiau, kuomet nusiperkami – ausų įsagais nepaženklinti paršeliai, kiaulių laikytojai neturi dokumentų, kuriuose būtų nurodytas paršelių kilmės ūkis ir informacija apie jų sveikatos būklę. Tai sukelia pavojų į ūkį atsivežti užsikrėtusį, sergantį gyvūną ir taip platinti afrikinį kiaulių marą arba kitas gyvūnų užkrečiamąsias ligas.
   Kilus abejonių dėl planuojamų įsigyti paršelių tinkamo suženklinimo ir sveikatos būklės įvertinimo, ūkinių gyvūnų laikytojas gali pasikonsultuoti su VMVT teritorinio padalinio specialistais“, – kalbėjo VMVT direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Paulauskas.
   VMVT primena, kad nesilaikant ūkinių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimų, ūkininkams gali grėsti įspėjimas, piniginė bauda. Be to, jei įsigytos neženklintos ausų įsagu ir gyvūnų sveikatos būklę patvirtinančio veterinarijos pažymėjimo neturinčios kiaulės, ūkiui gali būti pritaikyti apribojimai perkelti gyvūnus iš bandos, t. y. bus draudžiama išvežti gyvūnus iš jų laikymo vietos iki bus pašalinti nustatyti trūkumai, arba nurodyta per nustatytą terminą paskersti ar nugaišinti laikomas kiaules.

 


PaieškaAr pritariate nuomonei: "Vagia, bet ir miestui duoda"
Pritariu
Nepritariu
Tai nusikaltimas


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

Įstaiga išsinuomotų biuro patalpas ilgam terminui.
Pageidavimai: apie 12–15 kv. m,
1 aukštas, geras privažiavimas ir
prieinamumas, arčiau miesto centro.
Tel. (8-656) 12176.


IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

Ieškomi skrajučių platintojai Druskininkų mieste.
Darbo pobūdis: Reklaminės medžiagos (skrajučių, lankstinukų) platinimas į daugiabučių namų pašto dėžutes.
Darbas būtų papildomas, derinant prie pagrindinio darbo.
Darbo patirtis būtų privalumas.
Susisiekti galite
el. paštu:
personalas@avaneta.lt arba
tel.+370 694 09040
.


Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.