Pirmas

NAUJIENA!


NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Renginiai
Skelbimai

Druskininkai

Organizacijos
Sanatorijos
Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija


Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Baigėsi atranka į centro „Dainava“ vadovo pareigas

Vesta Janeikienė
   Centro „Dainava“ direktoriui Zenonui Streikui praėjusį rudenį tapus Seimo nariu, buvo paskelbtas konkursas į atsilaisvinusią šios įstaigos vadovo kėdę. Svarios pareigos, redakcijos žiniomis, domino nemažai žinomų pavardžių Druskininkuose. Praėjusią savaitę įvykus kandidatų atrankai, kurorte netrukus pasipylė kalbos, kad centro „Dainava“ vairas bus patikėtas ne vienerius metus šioje įstaigoje dirbančiai mokymo dalies vadovei Vestai Janeikienei. 

Paskelbė vadovo konkursą


   Po pernai rudenį įvykusių Seimo rinkimų paaiškėjo, kad prie valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ vairo stos naujas žmogus. Daugiau kaip dvidešimt metų šiai įstaigai vadovavęs Z.Streikus tapo Seimo nariu, todėl Vidaus reikalų ministerija, kuriai pavaldi minėta įstaiga, skelbė naujo direktoriaus konkursą. 
   Į klausimą, kam po Seimo rinkimų atiduos centro „Dainava“ vairą, „Druskonio“ kalbintas Z.Streikus sakė, jog vyks konkursas, o laikinai jį pavaduos viena iš centro darbuotojų. 
   Vidaus reikalų ministerijai priklausantis centras „Dainava“ Druskininkuose (buvusi „Dainavos“ sanatorija), galima sakyti, tapo Seimo narių kalve. 1999-2000 metais Z.Streikaus pavaduotoja „Dainavoje“ dirbo Kristina Miškinienė, kuri buvo išrinkta į praėjusios kadencijos Seimą. Pernai rudenį į Seimą pateko ją rinkimų kovoje įveikęs Z.Streikus. Jo ir pavaduotoja „Dainavoje“ kažkada dirbusios K.Miškinienės šeimos draugauja nuo senų laikų. 
   „Kaip dabar čia išeina – nuėjot į rinkimus ir atėmėt iš seimūnės darbo vietą?“ - pernai rudenį paklaustas Z.Streikus atsakė, kad Seimas - tai ne darbo vieta, tik priemonė daryti gerus darbus. „Kada tapatinam Seimą su darbo vieta, čia ir prasideda visos problemos“, - pridūrė jis. Į klausimą, jog K.Miškinienė galės kandidatuoti dabar vietoj jo – į centro „Dainava“ vadovo pareigas, nes savivaldybėje visos šiltos vietos užimtos, Z.Streikus atsakė, kad keliai į jo buvusias pareigas atviri visiems, taip pat ir buvusiai Seimo narei. “Be abejonės. Bet kas gali kandidatuoti, kai bus paskelbtas konkursas centro „Dainava“ direktoriaus pareigoms užimti. Steigėjas spręs, ir komisija kažkokia bus. Aš tame procese nebedalyvausiu. „Dainava“ turi savo vardą, daug čia dirba žmonių, norisi, kad jiems visiems būtų viskas gerai“, - aiškino jis.
   Pernai gruodžio 22 d. paskelbtame konkurse centro „Dainava“ direktoriaus pareigoms buvo nurodyta, jog pretendentai užimti šią poziciją privalo turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą, taip pat ne mažesnę kaip trijų metų vadovaujamojo darbo patirtį. Be visos eilės nurodymų, iš kandidatų taip pat reikalauta kompiuterinio raštingumo bei užsienio kalbų žinių.   Kandidatai komisijai taip pat turėjo pateikti informacinių technologijų išmanymą bei užsienio kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus, ne tik gyvenimo aprašymą, bet ir savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes, taip pat savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą. 

Atrankoje dalyvavo 5 pretendentai

   „Druskonio“ žiniomis, centro „Dainava“ direktoriaus pareigos domino daug žinomų pavardžių Druskininkuose. Žmonės kalba, kad tarp kandidatų galėjo būti į Seimą neišrinkta K.Miškinienė, buvęs „Eglės“ sanatorijos direktorius R.Domarkas, Valkininkų sanatorijoje „Pušelė“ dirbantis A.Šiaučiulis, buvęs Druskininkų gydyklų vadovas V.Taletavičius, „Lietuvos“ sanatorijoje dirbusi V.Žibūdienė ir kiti. Redakcijos duomenimis, konkursą centro „Dainava“ direktoriaus pareigoms užimti laimėjo ne vienerius metus šioje įstaigoje dirbanti mokymo dalies vadovė V.Janeikienė. 
Kalbama, kad šia kandidatūra labiausiai patenkintas „Dainavos“ kolektyvas.
   Į „Druskonio“ klausimą, kada baigėsi konkursas centro “Dainava” direktoriaus pareigoms užimti, Vidaus reikalų ministerija atsakė, jog atranka viešosios įstaigos Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro „Dainava“ direktoriaus pareigoms užimti įvyko kovo 7 d. Atrankoje dalyvavo penki pretendentai.
   „Redakcijos žiniomis, konkursą centro “Dainava” direktoriaus pareigoms užimti laimėjo laikinai jam vadovavusi šios įstaigos mokymo dalies vadovė Vesta Janeikienė. Kada bus patvirtinta jos kandidatūra ir kada ji oficialiai pradės eiti centro “Dainava” direktorės pareigas?“, - „Druskonis“ paklausė Vidaus reikalų ministerijos atstovų. Pasak jų, atrankos metu išrinktas laimėtojas, kuris šiuo metu į pareigas dar nepaskirtas, nes, vadovaujantis LR korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsniu, šiuo metu kreiptasi į specialiųjų tyrimų tarnybą, siekiant gauti apie jį informaciją. „Kai bus gautas atsakymas, bus sprendžiamas klausimas dėl laimėtojo paskyrimo į atrankoje laimėtas pareigas“, – nurodoma VRM atsakyme. 
   „Druskoniui“ susisiekus su V.Janeikiene bei ją pasveikinus su naujomis pareigomis, padėkojusi moteris nuo išsamesnių komentarų susilaikė, kol dar nesibaigusios visos procedūros ir nepatvirtinta galutinai.

Daugiausiai pajamų – iš gydymo veiklos

   Centro „Dainava“ tinklalapyje kol kas viešai pateikiamos tik 2015 m. įmonės finansinės ir veiklos ataskaitos. 2015 m. centre „Dainava“ dirbo 85 darbuotojai, metų pabaigoje – 80 darbuotojų. 
Nurodoma, jog 2015 m. patirtos centro sąnaudos valdymo išlaidoms buvo 75 tūkst. 176 eur, iš kurių didžiausią dalį sudarė vadovaujantiems darbuotojams (direktoriui ir vyriausiajam buhalteriui) priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 58 tūkst. 75 eur.
   Centrui „Dainava“ nuo 1996 m. vasario 15 d. vadovavo Z.Streikus. 2015 m. priskaičiuotas vadovo darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos buvo 33 tūkst. 836 eur, iš jų: darbo užmokestis – 25 tūkst. 815 eur (arba 2 tūkst.151 eur per mėnesį), socialinio draudimo įmokos – 8 tūkst.21 eur. Kitų išmokų įstaigos vadovui 2015 m. nebuvo. 
   Centro „Dainava“ savininkė yra Lietuvos valstybė, kuriai atstovauja Vidaus reikalų ministerija. 2015 m. centro pajamos siekė 1 mln. 399 tūkst. 543 eur (iš mokymo veiklos - 370 tūkst. 163 eur, gydymo veiklos - 865 tūkst. 838 eur, iš kitų veiklų - 151 tūkst. 813 eur, pajamos iš vykdomų projektų - 11 tūkst. 729 eur). 
Nurodoma, kad įstaiga turi turto už 558 tūkst. 138 eur, iš jų: ilgalaikio turto - 17 tūkst. 209 eur, trumpalaikio turto - 540 tūkst. 929 eur. 
   2015 m. centro „Dainava“ gydymo dalyje gydėsi 625 valstybinių ligonių kasų pacientai (10 tūkst. 718 lovadienių) ir pacientai, kurie už gydymo paslaugas mokėjo patys arba už juos mokėjo firmos. 2015 m. tokių pacientų buvo 2 tūkst. 42 (8 tūkst. 541 lovadieniai), iš jų - 497 užsienio piliečiai (2 tūkst. 140 lovadienių). 
   Centro „Dainava“ veiklos rezultatas 2015 m. pabaigoje prieš apmokestinimą buvo 5 tūkst. 379 eur pelnas. 2016 m. įmonė planavo gauti 1 mln. 300 tūkst. -1 mln. 500 tūkst. eur pajamų.
   Druskininkuose jau senokai sklando gandai apie ketinimus privatizuoti šią mokymo ir gydymo paslaugas kurorte teikiančią įstaigą. Neva tai ir buvo viena iš priežasčių, kodėl dokumentus iš „Dainavos“ direktoriaus konkurso galėjo atsiimti kelios gerai Druskininkuose žinomos ir tam tikros informacijos esą turėjusios pavardės. Į klausimą, ar Vidaus reikalų ministerija nesvarsto planų privatizuoti mokymo ir sveikatinimo paslaugas teikiančios įstaigos Druskininkuose, VRM „Druskoniui“ atsakė, jog ministerijos vadovybė peržiūri visą Vidaus reikalų sistemos struktūrą, tačiau sprendimų dėl konkrečių objektų dar nėra.

„Druskonio“ inf.  Gavo partiečių pasitikėjimą

TS-LKD partijos suvažiavime (iš kairės): Konstantinas Rečkovas, Vilius Semeška bei Adomas Semeška.               M. Mikulėno nuotr.

   Kovo 4 d. vykęs Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) suvažiavimas patvirtino organizacijos vicepirmininkus, tarybą, prezidiumą, Politikos ir Priežiūros komitetus.”Balsuojant dėl partijos tarybos sudėties, sąraše buvo aukštai išreitinguoti Druskininkų atstovai. TS-LKD Druskininkų skyriaus pirmininkas Vilius Semeška užėmė 14 vietą, šio skyriaus tarybos narys Konstantinas Rečkovas - 34-ą.

   „Šį kartą visi 237 kandidatai į partijos tarybą buvo išdėstyti pagal pavardes, tad nebuvo “startinių pozicijų”, o kiekvieno kandidato reitingas priklausė nuo to, kiek už jį balsavo partijos narių“, – „Druskoniui“ sakė K.Rečkovas. „Ketverių metų tarybos kadencijai numatyta 50 narių, kuriuos išrenka suvažiavimas, tad mes abu su Viliumi patenkam į suvažiavimo išrinktųjų sąrašą“, - pridūrė jis. „Kokios priežastys lėmė tokį aukštą kolegų įvertinimą?“ – “Druskonis” paklausė K.Rečkovo.
   „Pirmiausia, manau, kad tai yra mūsų veiklos Druskininkuose įvertinimas pačioje politinėje organizacijoje: TS-LKD pirmininkas Gabrielius Landsbergis nė kartą lankėsi Druskininkuose, daugeliui mūsų Seimo narių dar praėjusioje kadencijoje (pirmiausia, dirbantiems Antikorupcijos komisijoje) teko susipažinti su situacija mūsų savivaldybėje ir pamatyti, kaip iš tiesų atrodo iš esmės autokratinis mero Malinausko ir jo daugumos valdymas.    Neskaidrumas, nepotizmas, įsigalėjęs savivaldybėje, kurio ryškiausiu simboliu tapo Vijūnėlės dvaro istorija, dar prieš pusantrų metų yra konkrečiai įvardyti TS-LKD rezoliucijoje “Dėl kovos su korupcija ir viešo intereso stiprinimo”, - sako K.Rečkovas. - Jaučiame išties didelį bendražygių palaikymą. Ypač stiprus jis regionuose, kur mūsų skyriams tenka dirbti opozicijoje ir susidurti su analogiškomis problemomis - politinių oponentų persekiojimu, melu, pasitelkiant kišeninius leidinius, opozicijos teikiamų pasiūlymų ignoravimu ir t.t. Tačiau nepaisant šių sunkumų, “laikom frontą” čia, Druskininkuose - turime stiprų skyrių, o Vilius Semeška yra vienas aktyviausių TS-LKD savivaldybininkų, kuris savo pavyzdžiu įkvepia daugelį kitų veikti ir nepasiduoti. Mūsų bendražygiai mus palaiko, nepaisant visų pastangų sumenkinti ar nuslopinti opozicijos veiklą. Tai skatina dirbti čia - siekti skaidrios ir demokratinės savivaldos. O savo asmeninį rezultatą laikau ir kaip tam tikro pasitikėjimo avansu ženklą - laukia ketveri rimti darbo TS-LKD taryboje metai, per kuriuos ypatingą dėmesį planuoju skirti regioninei politikai“. 

„Druskonio“ inf.

 

  STT sudomino Delfi medžiaga apie tai, kas vyko nuogalių
  atvaizdais puoštuose apartamentuose 
   Praėjusią savaitę naujienų portale www.delfi.lt publikuotą žurnalisto Romo Sadausko-Kvietkevičiaus straipsnį „Tik dabar paaiškėjo, kas iš tikrųjų vyko nuogalių atvaizdais papuoštuose apartamentuose“ įdėmiai perskaitė ne tik druskininkiečiai, sekantys naujienas apie vykdomą tyrimą savivaldybei priklausančiame vandens parke, bet ir šį tyrimą atliekantys specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai. Žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją išanalizavusi STT „Druskoniui“ praėjusią savaitę patvirtino, kad vieninteliam įtariamajam šiame tyrime - vandens parko direktoriui Edmundui Antanaičiui skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti - lieka nepakitusi.
   Praėjusią savaitę naujienų portale www.delfi.lt publikuotame žurnalisto Romo Sadausko-Kvietkevičiaus straipsnyje „Tik dabar paaiškėjo, kas iš tikrųjų vyko nuogalių atvaizdais papuoštuose apartamentuose“ rašoma, kad Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro „Aqua“, valdančio Druskininkų vandens parką, gydyklą ir viešbučius, direktoriaus pavaduotojas Vytas Chocha, apklausiamas kaip liudytojas civilinėje byloje, atskleidė, kas iš tikrųjų vyko išskirtinio žiniasklaidos dėmesio sulaukusiuose apartamentuose, padabintuose nuogalių atvaizdais. „Pasak V. Chochos, teismo sprendimu nušalintas nuo pareigų „Aqua“ direktorius Edmundas Antanaitis ten buvo įsirengęs savo slaptą vadavietę, iš kurios sprendė viešųjų pirkimų ir kitus įmonei svarbius klausimus, - minima šioje publikacijoje. - Tik dabar, daugiau kaip po pusantrų metų, paaiškėjo, kas iš tikrųjų tuomet vyko nuogalių atvaizdais papuoštuose apartamentuose. Ir tai ne ką mažiau sensacinga, negu nemokamos politikų nakvynės“. 
   „Kovo 1 d. Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centro „Aqua“, valdančio Druskininkų vandens parką, gydyklą ir viešbučius, direktoriaus pavaduotojas Vytas Chocha, apklausiamas kaip liudytojas civilinėje byloje, viešame teismo posėdyje atskleidė, kas iš tikrųjų vyko VIP apartamentuose. Padėjęs ranką ant Konstitucijos ir prisiekęs sakyti tiesą liudininkas pasakojo vadovavęs „Aqua“, kai šios bendrovės, kurios 100 procentų akcijų priklauso Druskininkų savivaldybei, direktorius Edmundas Antanaitis Kauno apygardos teismo sprendimu buvo nušalintas nuo pareigų. Nušalinimas baigėsi 2016 m. balandžio 14 d., kai Specialiųjų tyrimų tarnyba pranešė, jog visi procesiniai veiksmai, kuriems vadovaudamas „Aqua“ centrui galėjo sutrukdyti E. Antanaitis, jau yra atlikti, - rašoma minėtame Delfi straipsnyje, cituojant V.Chochos žodžius teismo posėdžio metu. - „Tuo metu buvo sunkus laikotarpis, kai direktorius buvo nušalintas, o mums reikėjo skubėti parengti viešbutį eksploatacijai. Įmonės vadovas tuo metu buvo nušalintas nuo pareigų ir teismo sprendimu jam buvo uždrausta lankytis pastate Vilniaus alėja 13, tai mes su juo susitikdavome apartamentų kambaryje Nr. 1. Aš pas jį ateidavau kaip pas įmonės vadovą. Buvo visokių klausimų, atnešdavau jam, pavyzdžiui, įmonės apyvartas, žmonių srautus ir visokią informaciją, kad jis žinotų, kas bendrovėje darosi. Nors aš buvau laikinuoju įmonės vadovu, vis tiek visi sprendimai buvo derinami su juo“, - pasakojo V. Chocha“. 
   Kaip toliau rašoma šioje Delfi publikacijoje, „Be Druskininkų vandens parko, kurio adresas Vilniaus al. 13, centrui „Aqua“ dar priklauso pastatai Vilniaus al. 11, kuriame veikia gydykla, ir Vilniaus al. 9, kuriame ir yra paslaptingieji VIP apartamentai, vėliau formaliai prijungti prie tam pačiam „Aqua“ priklausančio viešbučio „Flores“, oficialiai atidaryto 2015 m. lapkričio 27 d. Kol apartamentai dar nebuvo oficialiai priduoti, juose paslapčia veikė neoficialus nušalintojo direktoriaus biuras. Kadangi toks pogrindinis vadovavimas galėjo nelabai patikti „Aqua“ bylą tiriantiems STT pareigūnams ir E. Antanaitį nušalinusiam teismui, įmonės darbuotojai ne juokais išsigando, kai spalio 22 d. į apartamentus pateko Druskininkų savivaldybės tarybos nariai Juozas Šarkus ir Vilius Semeška, lydimi „LNK“ televizijos laidos „KK2“ filmavimo grupės. Ieškodami jokiuose oficialiuose paslaugų kainoraščiuose neminimų slaptųjų VIP apartamentų, apie kuriuos kurorte jau porą metų sklandė gandai, jie nė neįtarė, kad aptiko slaptą nušalintojo direktoriaus vadavietę. „Jis vykdydavo apklausas dėl pirkimų. Perkant patalynę ar dar kažką. Viskas buvo derinama su juo. Ten buvo direktoriaus kaip ir darbo kabinetas laikinai. Mačiau, kad ten kompiuteris buvo ir antspaudai. Ten buvo tokia vieta, kur su įmonės vadovu susitikdavome pasišnekėti“, - sakė V. Chocha.    Paklaustas ar tikrai, būdamas laikinuoju vadovu, derino savo sprendimus su nušalintuoju „Aqua“ direktoriumi E. Antanaičiu, buvęs laikinasis bendrovės vadovas atsakė: „Taip“. Druskininkų savivaldybei priklausančio sveikatinimo ir poilsio centro „Aqua“ direktorius Edmundas Antanaitis 2015 m. spalio 12 d. buvo sulaikytas Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos pareigūnų įtariant piktnaudžiavimu. Atlikdami ikiteisminį tyrimą, pareigūnai tuomet bendrovės ir Druskininkų savivaldybės patalpose atliko kratas ir paėmė tyrimui reikšmingus daiktus ir dokumentus. Byla tebetiriama iki šiol“. 
   „Druskonis“ domėjosi, kaip į šią Delfi informaciją reagavo tyrimą atliekantys STT pareigūnai, perskaitę V.Chochos paaiškinimus teisme, jog tuo metu, kai vandens parko direktoriui E.Antanaičiui teismo nutartimi buvo skirta procesinė prievartos priemonė – nušalinimas nuo pareigų, su juo buvo derinami įvairūs bendrovės klausimai. „Kokių priemonių ketinama imtis E.Antanaičio atžvilgiu? Ar įtariamojo statusą turinčiam E.Antanaičiui, paaiškėjus šioms aplinkybėms, bus taikoma griežtesnė kardomoji priemonė?“ – buvo paklausti STT pareigūnai.
   Patvirtinusi, kad vienintelis įtariamasis šioje byloje - bendrovės direktorius E. Antanaitis, STT informavo „Druskonį“, jog STT Kauno valdybos pareigūnai įvertino viešai pasirodžiusią informaciją dėl nušalinto bendrovės direktoriaus galimai vykdytos darbinės veiklos. „Pareigūnų nuomone, duomenys dėl E. Antanaičio vykdytos darbinės veiklos nepasitvirtino, o įtariamajam nėra pakeista kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, į griežtesnę“, - buvo gautas štai toks atsakymas iš STT.
   Gavus tokį atsakymą, „Druskonis“ paprašė STT patikslinti atsakymo teiginį, jog “pareigūnų nuomone, duomenys dėl E. Antanaičio vykdytos darbinės veiklos nepasitvirtino”. „Ar tokia formuluotė reiškia, kad teisme liudydamas V.Chocha galimai melavo, jog su nušalintu nuo pareigų E.Antanaičiu jam skirtose patalpose tuo metu buvo derinami su bendrove susiję reikalai, ar E.Antanaičio veikla nušalinimo metu (kaip teismo metu liudijo V.Chocha, “atnešdavau jam, pavyzdžiui, įmonės apyvartas, žmonių srautus ir visokią informaciją, kad jis žinotų, kas bendrovėje darosi. Nors aš buvau laikinuoju įmonės vadovu, vis tiek visi sprendimai buvo derinami su juo” ir t.t.), STT pareigūnų nuomone, tai nėra darbinė veikla, ir nuo pareigų tuo metu nušalintas E.Antanaitis, STT požiūriu, nepažeidė šio įpareigojimo?“, - buvo paklausta STT pareigūnų.
   Paprašius išsamiau pakomentuoti šią situaciją, STT tepakartojo tą patį atsakymą, jog, „pareigūnų nuomone, duomenys dėl E. Antanaičio vykdytos darbinės veiklos, kurie buvo skelbti Delfi straipsnyje, nepasitvirtino“.
   Kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti - E.Antanaičiui buvo skirta, prasidėjus tyrimui dėl Druskininkų vandens parko, ir ši kardomoji priemonė jam galioja šiuo metu.
Generalinė prokuratūra „Druskonį“ informavo, jog STT atliekamas tyrimas, susijęs su UAB “Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras Aqua”, kurį kontroliuoja Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai, šiuo metu tebevyksta. „Ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio prokuroro nurodymu yra atliekami būtini veiksmai, paskirtos reikalingos tyrimui ekspertizės ir laukiamos specialistų išvados“, - nurodė Generalinė prokuratūra. 

„Druskonio“ inf.

 

  Baltašiškės gyventojams rūpi kaimynystė 


   Baltašiškės gatvės Nr. 53, 55, 57, 59 gyventojų vardu „Druskonis“ kreipėsi į Druskininkų savivaldybės administraciją, prašydamas paaiškinti pastarojo kvartalo gyventojams parūpusius klausimus. 

   Tarp šių sodybų ir gatvės kelio buvo suformuoti valstybinės žemės sklypai po 6 arus. Pasak gyventojų, kurių sodybos ribojasi su šiais sklypais, jie nebuvo kviečiami dalyvauti, kai buvo atliekami šių sklypų po 6 arus kadastriniai matavimai. Gyventojams kilo klausimų, ar šiuos palyginti neseniai suformuotus valstybinės žemės 6 a sklypus, kurie yra tarp gatvės kelio ir jų sodybų, ketinama parduoti gyvenamajai statybai, ar kitokios užmačios? Ką savivaldybė planuoja kitoje kelio pusėje, šalia jų namų, nes ten berods valdiškomis lėšomis sparčiai keičiasi kraštovaizdis? Apskritai, kokia šio Baltašiškės privačių gyvenamųjų namų kvartalo ateitis? 
   Gavome Druskininkų savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos skyriaus vedėjos Dovilės Ciūnienės paaiškinimą, kuriuo informuojama, „kad žemės sklypai tarp išvardintų namų valdų žemės sklypų ir Baltašiškės gatvės buvo suformuoti vykdant Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo reikalavimus. Visi minėti žemės sklypai yra kitos paskirties skirti gyvenamajai statybai ir grąžinti natūra buvusiems savininkams ar jų paveldėtojams. Kaip žinia, už žemės reformos vykdymą atsako Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, todėl visi sprendimai dėl minėtų žemės sklypų buvo priimti minėtos tarnybos Druskininkų skyriaus“.

 

  Seimas patenkino VTEK vadovo R. Valentukevičiaus
  atsistatydinimą
BNS 

   Seimas antradienį iš pareigų atleido Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) vadovą Romą Valentukevičių. 

  
Už tai balsavo 99 parlamentarai, nė vienas nebuvo prieš, vienas susilaikė. „Komisija nustojome tikėti. Manau, permainos ir komisijos sudėtyje, ir komisijos darbuotojų sudėtyje turėtų būti įgyvendintos artimiausioje ateityje“, – pristatydamas Seimo nutarimo projektą dėl atleidimo, sakė Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. 
   Pagal nutarimą R.Valentukevičius atleidžiamas nuo kovo 20 dienos. V.Pranckietis tvirtino naujo kandidato į VTEK vadovus neturintis, laikinai komisijai vadovaus vienas iš dabartinių komisijos narių. Seimo pirmininkas dar sausį paragino VTEK vadovą trauktis, tačiau atsistatydinimo prašymą jis įteikė praėjusią savaitę. Seimo vadovo kritikos R.Valentukevičius sulaukė, kai vienasmeniškai išaiškino, kad tuometinė Seimo narė Greta Kildišienė neprivalėjo deklaruoti, jog naudojasi mamos iš „Agrokoncerno“ nuomojamu automobiliu. Šį klausimą iš naujo nagrinėjusi VTEK praėjusią savaitę pareiškė, kad nedeklaruodama, jog naudojasi partijos pirmininko Ramūno Karbauskio valdomo koncerno automobiliu, G.Kildišienė pažeidė įstatymą. 
   R.Valentukevičius jau anksčiau buvo sulaukęs priekaištų dėl institucijos politizavimo, jis kritikuotas, kai neįžvelgus pažeidimų nebuvo pradėtas tyrimas dėl vadinamojo Vijūnėlės skandalo Druskininkuose, kai iš komisijos nuskambėjo siūlymas įteisinti gyventojų pinigines dovanas medikams. 
   R.Valentukevičius VTEK vadovu paskirtas 2014 metais tuometinės parlamento vadovės Loretos Graužinienės siūlymu, pagal parlamentinių frakcijų rekomendacijas. Anksčiau R.Valentukevičius yra dirbęs Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Priimamojo skyriaus vedėju, 1999–2013 metais ėjo Seimo kontrolieriaus pareigas, dvi kadencijas vadovavo šiai įstaigai. Pagal įstatymą VTEK pirmininką iš šios komisijos narių Seimo pirmininko teikimu skiria Seimas. VTEK sudaro penki nariai, skiriami penkerių metų kadencijai.

 

  Moteris sveikino vyrų „Gulbių ežeras“  


   Tarptautinei Moters dienai šiemet - jau 100 metų. Nors Lietuvoje ne kartą keitėsi šios šventės tradicijos, tačiau pati šventė vis dėlto išliko. Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenėje jau antrus metus iš eilės organizuojamas renginys, skirtas šiai dienai paminėti.

   Štai ir šiais metais, kovo 12 d., bendruomenės vyrai sukvietė moteris į renginį „Tu- moteris“, kurio aprangos kodas – mėlynas akcentas. Šventės pradžioje visas susirinkusias moteris pasveikino bendruomenės pirmininkas. Jis priminė, jog daugelis pašaipiai žvelgia į šią gražią pavasario, moterų pagerbimo šventę, nes ją lydi tarybinis šleifas, tačiau nereikia pamiršti, jog šios dienos ištakos siekia net antiką, senovės Graikijos ir Romos laikus. O bendruomenės vyrai labai myli, gerbia ir didžiuojasi, jog jie turi kūrybingas, veržlias, nuoširdžias moteris. Tad suorganizuoti šventę ir jas pagerbti jiems yra pats didžiausias džiaugsmas. Spalva renginiui buvo pasirinkta mėlyna, nes viskas, kas siejasi su šia diena, asocijuojasi su dangaus, jūros, žibutės mėlynumu.
   Renginio vedėjas Pilypukas iš Marcinkonių kartu su vyrais moterims paruošė įdomią, humoro nestokojančią programą. Visoms susirinkusioms moterims buvo deklamuojamos eilės, dainuojamos dainos ir įteikta simbolinė gėlė - tulpės žiedas. Moterys už aktyvią visuomeninę veiklą buvo apdovanotos padėkos raštais. Moterų pasveikinti atvyko „Laimutis Purvinis“, „Stasas Michailovas“, „Vitalija Katunskytė“. Šventės kulminacija – vyrų šokis „Gulbių ežeras“. Na, o ką tik šiai progai susikūrusi moterų šokių grupė „Rugiagėlė“, atsidėkodama vyrams už puikią programą, sušoko smagų šokį.
   Prie vaišių stalo bendravome, juokavome ir labai didžiavomės, jog mūsų bendruomenės namai yra pirmieji, kuriuose moterų pagerbti atvyko tiek „žvaigždžių“. Vėliau šventę tęsė kapelos „Malūnėlis“ liaudiška muzika, dainos, žaidimai, šokiai.

Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenės inf. 

 

 Po sveikinimo su Kovo 8-ąja - Z.Streikaus parodija humoro
 laidoje „Dviračio šou“ 

Seimo narys Z. Streikus sveikina su Kovo 8-ąja


“Dviračio šou” laidos stop kadras


“Sveikina moteris su vyrų diena”
                                               “Dviračio šou” laidos stop kadras


   Neseniai Seimo nariu tapęs druskininkietis Zenonas Streikus praėjusią savaitę tapo interneto sensacija. Socialinių tinklų vartotojus iki ašarų prajuokinęs įrašas su Z.Streikaus sveikinimu tarptautinės moterų solidarumo dienos proga neliko nepastebėtas ir Lietuvos humoristų. „Šitą reikia pamatyti. Be moters gyvenimas būtų pliokščias,“ – pasidalijęs nuoroda į Z.Streikaus sveikinimą, feisbuke pridūrė humoro laidos „Dviračio šou“ kūrėjas Haroldas Mackevičius. Po kelių dienų „Dviračio šou“ Seimo narį parodijavo reportažu „Seimo narys Zenonas Streikus sveikina moteris su vyrų diena“.

Be moterų vyrai netaptų žmonėmis


   Ko tik vardan reklamos nedaro valdžios vyrai ir moterys: vieni pas rinkėjus laksto su šakočiais, kiti – su krepšinio kamuoliais, treti bando į jų širdis prisibelsti sveikinimų koncertus primenančiais banaliais video posmais. 
   Pernai rudenį į Seimą išrinktas centro „Dainava“ direktorius, psichologas Zenonas Streikus netikėtai tapo socialinių tinklų sensacija. Praėjusią savaitę internete pasirodžius filmuotam įrašui su Z.Streikaus sveikinimu tarptautinės moterų solidarumo dienos proga, pasipylė lūžtančių iš juoko internautų komentarai. Daugeliui užkliuvo, kodėl tarp orchidėjų įsitaisęs Seimo narys Kovo 8-osios sveikinimą pradeda kreipimusi į vyrus. Z.Streikaus pasisakymą mačiusiems įstrigo ir sparnuotos Seimo nario frazės, kad be moterų vyrai taip ir netaptų žmonėmis, o be mylimųjų vyrijos gyvenimas būtų pliokščias. O kur dar moterims skirti poetiniai sugretinimai, kad šios turėtų būti žaismingos kaip pavasario lietus ir ištikimos kaip paukščiai.
   Kovo 8-osios sveikinimą į internetą patalpinęs ir jo nuorodą daugeliui išsiuntinėjęs Seimo narys Z.Streikus savo prakalbą pradeda štai tokiais žodžiais: „Gerbiami vyrai, visai nesvarbu, kas ir kodėl sugalvojo kovo 8-osios šventę, bet mes pasinaudokim bet kokia galimybe išreikšti savo dėmesį, pagarbą ir meilę moterims. Todėl, kad be moterų, be moters motinos mūsų pačių nebūtų ir nebūtų mūsų vaikų, be moters žmonos, draugės mes niekad netaptume žmonėmis, taip ir pasiliktumėme vyrais, be moters mylimosios mūsų gyvenimas būtų pliokščas, pilkas ir niūrus“. „Todėl išnaudokim galimybę šiandien pagerbti, pasveikinti savo mylimąsias, - toliau savo sveikinimą tęsia Z.Streikus. - Mielos moterys, su nuostabia pavasario švente. Jūs būkite kaip pavasario saulės, skleiskite savo artimiesiems ir mylimiesiems šilumą ir šviesą, kaip pavasario gėlės būkite žavios ir nepakartojamos, kaip pavasario lietus jūs būkite žaismingos ir nenuspėjamos, kaip pavasario upeliai mielos ir mylimos, kaip pavasario paukščiai linksmos ir ištikimos, kaip pavasario naktys paslaptingos. Ir noriu jus pasveikinti su šia švente ir palinkėti, kad visada būkite orios, mylimos ir mylinčios“.
   „O šventa karve!“ – į Seimo nario sveikinimą netrukus sureagavo vienas klausytojas. „Be moterų - taip ir pasiliktume vyrais, o ne žmonėmis“, - neištvėrė kitas. „Jis įmonėms Kalėdinius vakarus veda?“ – atskriejo dar vienas komentaras. Reaguodami į pauzes nekart dariusio Z.Streikaus sveikinimą, žmonės Seimo nariui siuntė net patarimus: „Kitą kartą išmokti žodžius reikėtų arba kalbėti bent tai, ką pats suvokia“.
   Z.Streikaus sveikinimą feisbuke įvertino ir gerai visiems žinomas žurnalistas Rimvydas Valatka: „Nulinkusios Tulpės - tarptautinės komunisčių, darbininkių ir valstiečių bei visų visaip visų proletarų reikalui prijaučiančiųjų diena kovo 8-oji. Ta proga paklausykite Druskininkų caro Malinausko į Seimą deleguoto “valstiečio” Streikaus trelių. Nieko ypatingo ir nieko baisaus - užtat visas kolchozo pirmininkų ir kaimiškų vestuvių dzendobristų banalybių rinkinys - iš vienų Seimo valstiečio lūpų.Toks pliokščias pliokščias tekstas, anot prelegento“.
   Iš Kovo 8-osios sveikintojų išsijuokė ir R.Valatkos pasisakymui pritarusi moteris: „Hahaha...kiek daug reikalavimų aš čia išgirdau... Pasirodo, aš turiu būti ir miela, ir ištikima, ir skleisti šilumą, šviesą, ir būti žaisminga, ir linksma, ir dar išlikti ori... ir moterim!!! Žinot ką? Nusispjaut man į jūsų apšiurusį tulpaną (jų galiu nusipirkti ir pati)... Užsimaniau būti žmogumi, ne tik moterimi“.

Sveikinimą parodijavo „Dviračio šou“

   Socialinių tinklų vartotojus prajuokinęs įrašas su Z.Streikaus sveikinimu neliko nepastebėtas ir Lietuvos humoristų. „Seimo narys Zenonas Streikus sveikina moteris su vyrų diena“ – pristatydamas Seimo nario parodiją humoro laidoje „Dviračio šou“, feisbuke pridūrė jos kūrėjas Haroldas Mackevičius. 
   Z.Streikų „Dviračio šou“ reportaže parodijuoja žinomas Lietuvos humoristas Artūras Orlauskas. „Laida „Tarp mūsų, mergaičių“. „Gerbiamasis Zenonai, - mano pirmasis klausimas būtų toks. Iš kur jūs radote tokių gražių žodžių moterims pasveikinti?” – šalia pasisodinusi „Seimo narį“, ima kamantinėti jį „žurnalistė“. „Laba diena. Iš dzūko širdies“, - į ūsą šypsosi šis. „O taip, širdis yra geriausia vieta žodžiams. Nu, žinoma, po žodyno. Iš karto matosi, kad žodžio ne kišenėje ieškote“, - pokalbį tęsia „žurnalistė“. „Žinote, aš, tiek dirbdamas Druskininkų savivaldybėje, tiek normaliam darbe, tiek būdamas socdemu, tiek būdamas valstiečiu, visur būdavau moterų kolektyve. Tai per tiek metų nušlifavau sveikinimo tekstą iki tobulybės“, - nesikuklina A.Orlausko parodijuojamas „Seimo narys“. „Visiškai pritariu. Ypač man patiko ta vieta, kur jūs sakote, kad be moterų vyrų gyvenimas būtų visiškai pliokščias“, - iš smagumo net liežuviu pliaukšteli „žurnalistė“. „Moters apvaliumai pataiso gyvenimo pliokštumą“, - toliau dėsto pašnekovas. „O ta vieta, kad be moterų vyrai taip ir netaptų žmonėmis, o taip ir liktų vyrais. Po šiais žodžiais, žinot, galėtų pasirašyti net pats Paulo Koeljo“, - lieja pagyras „žurnalistė“. „Nereikia. Aš pats pasirašysiu“, - surimtėja pašnekovas. „Gerai, bet, žinote, daugelis žmonių piktinasi, kad yra švenčiama kovo 8-oji diena. Sako, neva ši šventė yra primesta tarybinių laikų, ir senųjų nomenklatūrščikų niekaip nepamirštama šventė“, – provokacinį klausimą išmeta „žurnalistė“. „Nereikia savęs kaip tautos apgaudinėti. Na, kiek yra žmonių, galvojančių kaip Algis Ramanauskas-Greitai? Vienetai. Na, gal dvejetai. O kiek yra žmonių, einančių į „Ruki vverch“ koncertą? Tūkstančiai! Tai reiškia, kad ta, kaip sakoma, tarybinė kultūra mums nesvetima. Mes ir toliau mieliau švenčiame kovo 8-ąją, negu vasario 14-ąją, - įsivažiuoja pašnekovas. - Tai kam slėptis? Kažkada gėjai sakė – užtenka slėptis. Tai ir aš tikrus vyrus kviečiu – užtenka slėptis, išeikim ir pasakykim, kokie mes esam, kad mums malonu bendradarbėms kovo 8-ąją padovanoti gėlių puokštę, prapjauti tortuką, atkimšti šampano buteliuką, ir po to grįžti namo pas žmoną su nuostabių pavasarinių gėlių puokšte, su karštu bučiniu ir eilėraščio posmu“. „Anksčiau tai per teliką, oi, tai yra televiziją, rodydavo tokį prancūzišką filmą „Fan fan tiulpan“. Tai jeigu jau pas mane ateitų vyras su tiulpan, tai aš jam jau tikrai garantuočiau fan fan“, - sukrizena „žurnalistė“. „O jūs po manęs užeikit pas Kęstutį Pūką, gausit fan fan kiek širdis geidžia“, - jai pataria „Seimo narys“ ir vėl grįžta prie savo posmų. - Beje, aš buvau įrašęs sveikinimą ir vyrų dienos proga“. „Vyrų dienai?“ – net išrasoja „žurnalistės“ akiniai. „Taip, vasario 23-ajai. Tikrų vyrų dienai. Nu pasižiūrėkit“, - pašnekovas mikliai iš portfelio išsitraukia planšetinį kompiuterį ir spaudžia paleidimo mygtuką: „Mielos moterys. Visai nesvarbu, kas sugalvojo tarybinės armijos dieną, minimą kaip vyrų dieną. Bet jūs pasinaudokite proga išreikšti pagarbą, meilę ir atsidavimą savo vyrams. Juk be vyro tėvo nebūtų ir jūsų, be vyro vyro nebūtų ir jūsų vaikų, ir mėlynės po akim, be vyro jūs niekada netaptumėte moterimis, taip ir liktumėte mergaitėmis. Be mylimo vyro jūsų pilvas liktų pliokščias, todėl išnaudokime galimybę šiandien pasveikinti savo mylimuosius. Mieli vyrai, su nuostabia tikro vyro diena. Būkite tvirti kaip tarybinė armija, drąsūs kaip desantininkai, nenugalimi kaip tankas „Armata“, visada pasiruošę savo branduolines galvutes, ir visada mandagūs kaip žalieji žmogeliukai. Su jūsų diena!“. „Klausykit, jūs tikras talentas! Jūs galėtumėte būti profesionalus tosteris! Na, ta prasme, tostų sakytojas“, - „žurnalistę“ apima tikra euforija. „Žinokit, mano pašto dėžutė jau lūžta nuo prašymų įrašyti sveikinimus mamoms, močiutėms, uošvėms, jubiliatams, - kukliai pasigiria „Seimo narys“. - Netgi į porą laidotuvių pakvietė pasakyti kalbą. Galiu pasakyti, kad kvietimų būti piršliu jau net nebesuskaičiuoju. Galiu išduoti paslaptį – skambino net iš LRT, kvietė vesti sveikinimų koncertą. Ir jie net sutiktų, kad sveikinimo kalbas aš pasirašyčiau pats“. „Manau, kad nuo šių metų kovo 8-oji bus neįsivaizduojama ne tik be tulpių, bet ir be Zenono Streikaus sveikinimų“, - Seimo narį parodijuojantį reportažą užbaigia politinio satyrinio humoro laidos „Dviračio šou“ „žurnalistė“.
   Z.Streikus, pasirodo, video sveikinimus kepa nuo pat įžengimo į Seimą. YouTube galima rasti druskininkiečio linkėjimus ir Kalėdų proga, taip pat jo sveikinimus su Vasario 16-ąja bei Kovo 11-a. Tik pastarieji šitokio pasisekimo nesulaukė. Seimo nario sveikinimas su Kovo 8-ąja, susidomėjus humoristams ir pradėjus dalytis jo nuoroda socialiniuose tinkluose, buvo peržiūrėtas 15 tūkst. 649 kartus.

„Druskonio“ inf.


PaieškaKoks vietovardis Jums tinkamiausias ?
Vieciūnai
Viečiūnai


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.