Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Kultūra
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija
Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Teismas grąžino prokurorams atgal tirti R.Malinausko ir
  L.Urmanavičiaus vaidmenį Vijūnėlės dvaro istorijoje


   Kauno apygardos teismas balandžio mėn. pripažino, kad ikiteisminis tyrimas dėl R.Malinausko ir jo pavaduotojo L.Urmanavičiaus atsakomybės Vijūnėlės dvaro istorijoje buvo atliktas neišsamiai, nutarimas nutraukti tyrimą buvo priimtas nepagrįstai, todėl prokurorams nurodė tyrimą vykdyti toliau. Tikėtina, kad ateityje atsiskleis gerokai daugiau Vijūnėlės dvaro paslapčių, ne tik šokiruojanti detalė apie „nieko neprisimenantį“ pirmąįį namo statytoją. 

Teismas pripažino padarytas tyrėjų klaidas


   Tuo metu, kai Aukščiausiasis Teismas priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį griauti centriniame Druskininkų parke, ant tvenkinio kranto, neteisėtai išdygusį privatų namą, pramintą Vijūnėlės dvaru, Generalinė prokuratūra gavo savivaldybės tarybos opozicijos narių pareiškimą dėl savivaldybės mero R.Malinausko ir jo pavaduotojo L.Urmanavičiaus atsakomybės. Tyrėjams prireikė vienerių metų, aiškinantis šios skandalingos statybos istoriją – kokiomis aplinkybėmis šiam objektui buvo išduoti statybos leidimai, kaip buvo rengiamas ir derinamas sklypo detalusis planas, kokį vaidmenį joje atliko vietos valdininkai.   Tyrimo medžiaga atskleidė juoką keliančių detalių, jog statyti Vijūnėlės dvarą ėmęsis eilinis apsaugininkas iš Alytaus šiuo klausimu... yra tiesiog praradęs atmintį. Tik ar druskininkiečiai tuo labai stebisi, sekdami Vijūnėlės dvaro istoriją ir matydami, kaip viešojoje erdvėje dėl jo „draskosi“ R.Malinauskas su savo bendražygiais, tarsi šis privatus rūmas būtų pirmos svarbos Druskininkų objektas? Tyrėjams neužkliuvo nei Vijūnėlės dvarą statyti pradėjusio apsaugininko „atminties sutrikimai“, nei kiti pareiškime minimi faktai: buvo priimtas nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą. Tačiau opozicijos nariai nenusileido – pasinaudojo įstatymo teise apskųsti minėtą sprendimą palikusį galioti vyr.prokuroro nutarimą. Kauno apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja taip pat nieko tokio neįžvelgė: esą „nėra duomenų, jog būtų padarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių“. Tačiau Kauno apygardos teismas balandžio mėn. pripažino, jog ikiteisminis tyrimas buvo atliktas neišsamiai, vertinant tik dalį duomenų, nepašalinus visų prieštaravimų bei neišnaudojant visų galimų procesinių priemonių. „Sprendimas dėl galimos nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo turi būti priimtas tik po visų aplinkybių, patvirtinančių ar paneigiančių kitų asmenų kaltę, visapusiško ištyrimo ir įvertinimo, kas nagrinėjamu atveju nebuvo padaryta, - pažymėjo Kauno apylinkės teismas. – Todėl tyrimas turi būti vykdomas toliau, išsprendžiant visus nurodytus probleminius aspektus“.

Kreipėsi į prokuratūrą

   Priminsime, jog generalinė prokuratūra 2017 m. gruodį gavo savivaldybės tarybos narių dr.Juozo Šarkaus, Antano Balkės, Karolio Kaklio bei tuometinių tarybos narių Viliaus Semeškos ir Romualdo Domarko pareiškimą „Dėl Druskininkų savivaldybės vadovų – mero Ričardo Malinausko ir vicemero Lino Urmanavičiaus atsakomybės“. Opozicijos nariai tyrėjų prašė išsiaiškinti ir įvertinti šių dviejų valdininkų vaidmenį per visą Lietuvą nuskambėjusioje Vijūnėlės dvaro istorijoje. Beveik po metų iš Kauno apygardos prokuratūros atskriejo nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą, motyvuojant, kad „nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių“. 
   Nesutikdami su nutarimu, savivaldybės tarybos nariai kreipėsi į vyriausiąjį prokurorą, pateikdami papildomus argmentus.
   Opozicijos nariai savo pareiškime vyr.prokurorui dėmesį atkreipė į Vijūnėlės dvarą statyti pradėjusio apsaugininko iš Alytaus duotus parodymus tyrėjams. „R. Baranausko apklausos aprašymas užima vieną puslapį, jame 23 kartus parašytas žodis „nepamena“. R. Baranausko „amnezija“ dar labiau sustiprina manymą, kad jis nebuvo tikrasis „Vijūnėlės“ dvaro statytojas ir detalaus plano rengimo dalyvis, kad jo vardu naudojosi tikrasis „Vijūnėlės“ dvaro reikalų tvarkytojas, kuris piktnaudžiavo valdžia, disponavo visais svertais ir galimybėmis įgyvendinti savo asmeninį planą – išskirtinėje parko vietoje, 0,28 ha valstybės žemėje (negąsdino žemės nuoma iki 2028 m.) neteisėtai pasistatyti prabangų 600 kv. namą ant tvenkinio kranto, - savo rašte akcentavo savivaldybės tarybos nariai. - Labai keista, kad tyrimas visai nekomentuoja R. Baranausko parodymų, tarsi jo dalyvavimas būtų visai bereikšmis. Jo akivaizdus vengimas duoti parodymus tyrimui nesukėlė įtarimų, kad ne jis buvo neteisėtų statybų iniciatorius. Juk jo labui už biudžeto lėšas savivaldybės administracijos direktorius rengė ir patvirtino detalųjį planą, padidino žemės sklypą, netgi atvedė parko rekonstrukcijos metu visas reikalingas komunikacijas iki jo dar tada sudegusio valčių nuomos punkto pastato, o jis nieko neprisimena. Vargu ar prisimena, kas projektavo pastatą, kokius samdė statytojus, iš kur gavo solidžias statybai reikalingas lėšas (kažkodėl tyrimui korupcijos požiūriu tai irgi nesvarbu)“.

„Kada pradėjo statyti namą, nepamena“

   Skaitytojams pateikiame Kauno apygardos prokuratūros 2018-11-29 nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą cituojamus Vijūnėlės dvarą pradėjusio statyti alytiškio R.Baranausko paaiškinimus: „Liudytojo apklausos metu Romas Baranauskas parodė, kad 2009 m. spalio mėn. nusipirko pastatą – valčių nuomos punktą ir kitus statinius, esančius Turistų g. 13, Druskininkuose. Planavo valčių nuomos punktą rekonstruoti ir perparduoti. Šis statinys buvo valstybinės žemės sklype, kurio ploto nepamena. Taip pat nepamena, kokia buvo šios sklypo paskirtis, naudojimo būdas, specialiosios naudojimo sąlygos. Nepamena, ar buvo susipažinęs su ankstesne šio sklypo nuomos sutartimi. 2010-2011 m. pradėjo domėtis, kokiu būdu galima išsinuomoti žemės sklypą, todėl kreipėsi į Druskininkų žemėtvarkos skyrių, pas kokius konkrečiai darbuotojus, nepamena. Nepamena, kokius dokumentus prašė pateikti NŽT darbuotojai. Pagal nurodytų dokumentų sąrašą pateikė dokumentus. 2010 m., laikotarpio tikslaus nepamena, su Druskininkų žemėtvarkos skyriumi pasirašė papildomą susitarimą prie ankstesnės valstybinės žemės nuomos sutarties, kuriuo pakeitus valstybinės nuomos sutartį, valstybinės žemės nuomotoju tapo jis ir išsinuomojo apie 0,21 ha valstybinės žemės sklypą. Sklypo dydis buvo truputėlį pamažėjęs pagal patikslintus kadastrinius matavimus. Nepamena, kokios buvo numatytos žemės naudojimo sąlygos, ar buvo kalba dėl žemės sklypo pobūdžio ir paskirties keitimo. Druskininkų skyriaus darbuotojams, rengusiems papildomą susitarimą, jis sakė, kad ketina tik rekonstruoti valčių nuomos punktą. Nepamena, ar buvo kalba apie galimybę keisti žemės sklypo pagrindinę žemės paskirtį, naudojimo būdą, pobūdį. Nepamena, kokiam laikotarpiui buvo sudarytas papildomas susitarimas. Kartą metuose mokėjo už žemės nuomą pats asmeniškai, tačiau tikslios sumos, kokiu būdu ir kam atliko mokėjimus, nepamena. Šį susitarimą pagal pateiktus dokumentus įregistravo Registrų centre. Kokie tai buvo dokumentai, nepamena. 2010 m., tikslaus laikotarpio nepamena, sudegė valčių nuomos punktas. Kadangi šiame pastate rinkdavosi asocialūs asmenys, buvo įtariamas tyčinis padegimas, tačiau kalti asmenys nenustatyti. Į Druskininkų savivaldybės administracijos Urbanistikos skyrių raštu pateikė prašymą dėl leidimo pašalinti gaisro padarinius. Raštu gavo atsakymą (iš kokio konkrečiai darbuotojo, nepamena), kad galima išvalyti sklypą nuo gaisro padarinių. Tačiau sklype liko valčių nuomos punkto betono plokštės. Nepamena, ar dėl kilusio gaisro kreipėsi į Registrų centrą tikslu išregistruoti statinį. Vietoj sudegusio pastato ketino statyti naują statinį – gyvenamąjį namą, kurį planavo parduoti. Kreipėsi į Druskininkų savivaldybę dėl statybos leidimo išdavimo ir dėl detaliojo plano rengimo gyvenamojo namo statybai. Tačiau į kokius konkrečiai asmenis kreipėsi, nepamena. Visas reikiamas procedūras atlikinėjo savo iniciatyva be jokių valstybės tarnautojų ar kitų asmenų pagalbos, tačiau nepamena tikslių veiksmų, kuriuos atliko detaliojo plano rengimo procedūrose. Nepamena, kam ir už kokius konkrečiai detaliojo plano rengimo darbus mokėjo pinigus. Neatsimena, ar parengus detalų planą pagal naujai sudarytą nuomos sutartį, pasikeitė sujungto žemės sklypo dalis, jo naudojimo būdas, paskirtis. Nepamena naujos 2012 m. žemės nuomos sutarties sudarymo aplinkybių. Kokių dokumentų reikalavo NŽT darbuotojai, tuos jiems ir pateikė. Nepamena, kokiais laikotarpiais ir kiek statybos leidimų jam buvo išduota. Dėl jų išdavimo kreipėsi į Druskininkų savivaldybės administraciją, į kokius konkrečiai atsakingus asmenis, nepamena. Kada pradėjo statyti gyvenamąjį namą, nepamena. Taip pat nepamena namo statybos aplinkybių bei su statybomis susijusių dokumentų tvarkymo aplinkybių. Kadangi ketino parduoti statomą namą, įdėjo skelbimą į laikraštį „Alytaus naujienos“, ir atsiradus pirkėjui, pardavė nebaigtą statyti namą, tačiau pardavimo aplinkybių nepamena. Aplinkybių, susijusių su detaliojo plano rengimu, apmokėjimu, gyvenamojo namo statybos leidimų išdavimu, nepamena. Nežino, ar yra išlikę kokie nors dokumentai, patvirtinantys mokestį už valstybinės žemės nuomą ar detaliojo plano rengimą“.

Stebėjosi, kodėl apklausti tik „iešmininkai“

  Pabrėždami tyrimo svarbą išsiaiškinti Druskininkų savivaldybės vadovų – R. Malinausko ir L.Urmanavičiaus atsakomybę šių statybų istorijoje, opozicijos nariai motyvavo tuo, kad „būtent savivaldybės vadovai nusprendžia, kodėl reikia rengti ar nerengti tokio rango detalųjį planą, skirti ar neskirti tam biudžeto lėšas“. 
   Kreipimesi į Kauno apygardos teismą, prašant panaikinti nutrauktą ikiteisminį tyrimą „palaiminusią“ Kauno apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos 2019 m. vasario 21 d. nutartį, opozicijos nariai akcentavo, kad „žinant visą Druskininkų valdymo specifiką, yra pagrindas teigti, kad neteisėto detaliojo plano, patvirtinto Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V35-632, rengime ir sprendiniuose Druskininkų savivaldybės vadovų vaidmuo yra esminis, todėl privalu nustatyti ir jų atsakomybę“. „Meras ir administracijos direktorius priėmė sprendimą organizuoti, rengti, skirti biudžeto lėšas 28,2 arų ploto sklypo detaliajam planui įteisinti gyvenamąją paskirtį tik dėl jiems žinomų priežasčių, nes Vilniaus apygardos teismas aiškiai konstatavo, kad visiškai akivaizdu, jog sklypų sujungimo ir detalaus plano patvirtinimo tikslas nebuvo susijęs su Druskininkų savivaldybės interesais ir/ar visuomenės interesu, - rašte nurodė opozicijos nariai. – Patvirtintas detalusis planas atvėrė kelią privataus 600 kv. metrų gyvenamojo namo statybai parko rekreacinėje teritorijoje valstybės žemėje. Statybos leidimų išdavimas jau buvo tik pasekmė, nors leidimai ir buvo išduoti pažeidžiant aplinkosaugos normas“. 
   „Ikiteisminio tyrimo metu nei R.Malinausko, nei L.Urmanavičiaus vaidmuo dėl detaliojo plano rengimo tikslo, reikalingo tik Vijūnėlės dvaro statytojui, netirtas, prokurorų nutarimuose dėl jų atsakomybės nepasisakyta, nors akivaizdu, jog šių asmenų tiksliniai veiksmai, naudingi tik privačiam interesui, ir motyvai turėjo būti ikiteisminio tyrimo centre, jeigu būtų siekiama įvardinti pagrindinius neteisėto detalaus plano ir statybų sumanytojus bei kaltininkus, - skunde Kauno apygardos teismui pažymėjo opozicijos atstovai. – Tyrimas be šių asmenų galimo piktnaudžiavimo veikų nustatymo ir apklausų apskritai neturėjo prasmės, iš esmės buvo formalus ir dėl to nutrauktas. L.Urmanavičius privalėjo paaiškinti, kodėl organizavo, vykdė, kas įtakojo išimtinai privataus intereso tenkinimą už savivaldybės biudžeto lėšas. R.Malinauskas privalėjo paaiškinti, kokia jo įtaka priimant detalaus planavimo sprendimus (jo kabinete svarstomi visi planuojami rengti detalieji planai), kokie jo motyvai aktyviai atstovauti bei proteguoti privatų, galimai savo, interesą, bei tam naudoti jam pavaldų administracinį resursą, daryti poveikį valstybės institucijų vadovams, siekiant įgyvendinti ir išsaugoti objektą“. 

Išsišnekėjo spaudos konferencijoje

   Skunde Kauno apygardos teismui opozicijos nariai atkreipė dėmesį ir į tai, kad „šiuo metu R.Malinauskui ir jo patarėjui A.Kadziauskui pareikšti įtarimai korupcine veika, susijusia su Vijūnėlės dvaro byla“. „Viešame pasisakyme (2019 m. vasario 21 d. spaudos konferencijoje BNS biure) R.Malinauskas nedviprasmiškai deklaravo savo veiksmus ir interesą organizuojant ir dalyvaujant Vijūnėlės dvaro įgyvendinimo planą“, - akcentavo opozicijos atstovai.
   Priminsime, kad kilus teisėjų korupcijos skandalui, vasario 21 d. spaudos konferenciją Vilniuje surengęs R.Malinauskas, kaip jį publikacijoje citavo naujienų portalas www.15min.lt, apie Vijūnėlę pareiškė aiškiai: „Geriau būčiau viską daręs savo vardu“ . „Aš daug ką atiduočiau gyvenime, jei šiandien aš galėčiau būti buvęs tos sodybos, to namo savininkas. Man būtų lengviau ir paprasčiau. Nes šiandien aš esu savotiškai kaltas prieš tą žmogų, kuriam pasiūliau kaip verslo planą, su garantija, kad aš, kaip gretimai gyvenantis, padėsiu jam įrenginėti ir tarpininkausiu, ir atstovausiu, ir taip toliau, ir jei niekas nenupirks brangiau, tai nupirksiu aš. (...) Geriau aš būčiau daręs viską savo vardu“, – pareiškė R.Malinauskas“, - www.15min.lt straipsnyje „Korupcijos byloje minimas R.Malinauskas mano, kad su juo norima susidoroti“ buvo cituotas Druskininkų meras. - Teisėsauga įtaria, kad R.Malinauskas galėjo susitarti dėl kyšio perdavimo Vijūnėlės dvaro byloje. „Byloje kaip ir priimtas sprendimas, kad dvaras turi būti nugriautas, bet žinome, kad dvaras iki šiol stovi ir nematomoje gyvenimo pusėje vyksta korupciniai susitarimai, kad sprendimas būtų pakeistas, kad būtų rasti kiti sprendimai, ir suinteresuoti asmenys pasiektų savo tikslą“, – žurnalistams sakė STT vadovas Žydrūnas Bartkus“.
   „Tiek prokurorų, tiek ikiteisminio tyrimo teisėjos išvados, kad šiuo atveju nebuvo padaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, yra neįtikinama. Ikiteisminis tyrimas atliktas neišsamiai, apklausti tik eiliniai tarnautojai, nesiekiant išsiaiškinti, kodėl ir kaip buvo vykdomas ir proteguojamas privataus intereso realizavimo planas, - akcentavo opozicijos atstovai. – Neatkreiptas dėmesys į R.Baranausko parodymus, į tai, kad pastarasis neprisimena svarbiausių savo vykdytų statybų aplinkybių, vengė atsakyti į svarbius klausimus, kas leidžia pagrįstai manyti, jog jis tebuvo fiktyvus Vijūnėlės dvaro statytojas, detalaus plano rengimo dalyvis, kad jo vardu naudojosi tikrasis Vijūnėlės dvaro reikalų tvarkytojas, kuris piktnaudžiavo valdžia, disponavo visais svertais ir galimybėmis įgyvendinti savo asmeninį planą – išskirtinėje parko vietoje, 0,28 ha valstybės žemėje neteisėtai pasistatyti prabangų 600 kv.m namą ant tvenkinio kranto“. 
   Kauno apygardos teismas, patenkinęs opozicijos atstovų skundą, balandžio mėn. panaikino Kauno apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjos 2019 m. vasario 21 d. nutartį ir priėmė naują sprendimą, kuriuo prokurorams grąžinta atgal tirti R.Malinausko ir L.Urmanavičiaus vaidmenis Vijūnėlės dvaro istorijoje, nutartyje nurodant konkrečius probleminius aspektus. 

„Druskonio“ inf.

 

  Druskininkiečių mėnuo
   BALANDIS 
   Susituokė 6 poros.
Vyriausiam susituokusiam buvo 58 metai, vyriausiajai nuotakai – 48 m. Jauniausiam jaunikiui – 25 m., jauniausiai nuotakai – 20 m. 1-ąjį kartą susituokė 3 vyrai ir 5 moterys, antrąsyk – 2 vyrai, 3-ąjį kartą – po vieną moterį ir vyrą. 
Išsituokė 6 poros. Vyriausiajam išsiskyrusiam buvo 75 metai, vyriausiai išsituokusiai – 61-eri. Jauniausiam nutraukusiam santuoką buvo 36 metai, jauniausiai moteriai – 28 m. 2 šeimos turėjo po vieną nepilnametį vaiką. Ilgiausiai santuoka truko 31-erius metus, trumpiausiai – 7 metus.
   Gimė 17 vaikų: 8 berniukai ir 9 mergaitės. Vyriausiam tėvui buvo 70 m., vyriausiai motinai – 39 m., jauniausiam tėvui – 28 m., jauniausiai motinai – 23-eji. Berniukams suteikti Igno, Dominyko, Gabrieliaus, Adrijaus, Jorio, Domo, Tado, Sigito vardai. Mergaičių vardai – Dileta, Luka, Patricija, Vestina, Skaistė, Amira, Smiltė, Amanda, Ieva.
   Mirė 18 žmonių: 8 vyrai ir 10 moterų. Vyriausiajai moteriai buvo 86 m., vyriausiam vyrui - 90 m.; jauniausiam vyrui - 62 m., jauniausiai moteriai – 44 m. 6 mirę vyrai ir 8 moterys gyveno Druskininkų mieste, 1 vyras – Viečiūnų seniūnijoje, 1 vyras ir 2 moterys – Leipalingio seniūnijoje.

Paruošta pagal Druskininkų savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus duomenis

 

  Rinkėjai už jiems išduodamus biuletenius prašomi
  pasirašyti
   Vyriausioji rinkimų komisija informuoja, kad rinkimų dieną – 2019 m. gegužės 12 d. – rinkėjai, atvykę į rinkimų apylinkę, už kiekvieną išduodamą rinkimų ir referendumų biuletenį bus paprašyti pasirašyti.
   Kiekvienas rinkėjas turi teisę imti visus 3 (Respublikos Prezidento rinkimų, referendumo dėl Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo ir referendumo dėl Konstitucijos 55 straipsnio pakeitimo) biuletenius, ar imti tik dalį jų.
   Rinkėjai, kurie balsuos iš anksto, bus prašomi pasirašyti vieną kartą už jiems išduodamus biuletenius. Asmenys, pageidaujantys nedalyvauti rinkimuose ir (ar) referendumuose, turi teisę prie savo parašo apie tai pažymėti (parašant pastabą).
   Primename, kad rinkimų (referendumų) aktyvumas bus skaičiuojamas nuo biuletenių, rastų balsadėžėje, skaičiaus.
Kontaktams: tel.: (8 5) 239 6982, el. p.: komunikacija@vrk.lt  Gailisi nenufilmavę sveikinimo „Atėjo Ričardas visiems
  laikams“: „Būtų tikrai buvęs feisbukinis hitas“
   Balandžio 16 d. vykusiame pirmame naujos kadencijos savivaldybės tarybos posėdyje, kuriame priesaiką davė ką tik išrinkti savivaldybės tarybos nariai, netrūko ir komedijos vertų akibrokštų. Po iškilmingos dalies į prezidiumą išėjęs senolis netikėtai rėžė sveikinimą R.Malinauskui: „Ateina genijai ir vėl išnyksta. Atėjo Ričardas visiems laikams“. „Gaila, kad nespėjome nufilmuoti, tikrai būtų buvęs feisbukinis hitas“, - juokėsi savivaldybės tarybos narys, opozicijos atstovas Antanas Balkė, pasakodamas apie publikos reakciją, nuskambėjus aranžuotam bolševikų trubadūro V.Montvilos eilėraščiui apie Leniną.

   Balandžio 16 d. vykęs pirmasis naujos kadencijos savivaldybės tarybos posėdis neapsiėjo be komiškų elementų. Naujai išrinktiems savivaldybės tarybos nariams baigus duoti priesaiką, paskui gėlių glėbius tempusius sveikintojus prezidiumo link pajudėjo ir tarp žiūrovų sėdėjęs senolis. Atsistojęs netoli tribūnos žmogelis dėjo sveikinimo posmą R.Malinauskui: „Ateina genijai ir vėl išnyksta. Atėjo Ričardas visiems laikams“.
   „Gaila, kad nebuvo nufilmuota, - nusijuokė savivaldybės tarybos narys, konservatorius A. Balkė. - Kažkoks nepažįstamas diedukas vidury sveikinimo procedūros atsistojo, priėjo prie prezidiumo, atsistojo šalia stalo, už kurio sėdi R.Malinauskas, ir ėmė deklamuoti „perdirbtą“ proletarinio poeto V.Montvilos eilėraštį apie Leniną: “Ateina genijai ir vėl išnyksta. Atėjo Ričardas visiems laikams“. Štai taip ėmė ir padeklamavo. Prisimenat turbūt tą tarybinį eilėraštuką apie Leniną?“. 
   „Kokia buvo daugumos reakcija? Ogi audringa. Emė visi ploti, Malinauskas senoliui ranką paspaudė, - juokėsi A.Balkė. - Normalioj aplinkoj būtų apskritas liapsusas, o čia... Bet pas mus jau niekas nestebina“. 
   „Kaip tas diedulis su posmais ten atsirado, nežinom, bet toks juokingas epizodas posėdyje įvyko. Pasveikino kaip atėjusį visiems laikams, - juokavo A.Balkė. - Supratom, kad tas senolis yra kažkieno pažįstamas iš R.Malinausko rato. Viskas vyko taip netikėtai, niekas nesuspėjo net telefonų išsitraukti, nufilmuoti. Būtų tikrai buvęs feisbukinis hitas. Ir daugumos reakcija buvo pakili: plodami katutes, priėmė eilėraštį kaip už gryną pinigą. Toks įspūdis, kad viskas kaip tarybiniais laikais, kaip prie Lenino, taip ir prie Ričardo“.
   Bolševikų trubadūras, proletarinis poetas Vytautas Montvila, gyvenęs 1902 – 1941 m., labiausiai žinomas savo eilėraščio fraze “Ateina genijai ir vėl išnyksta, atėjo Leninas visiems laikams”. Okupaciją V.Montvila pasitiko rusų poeto V. Majakovskio fraze: “Mano revoliucija”, dėkojo Sovietų Sąjungai, padėjusiai “užversti juodžiausią mūsų istorijos lapą”.

„Druskonio“ inf.


PaieškaAr pritariate nuomonei: "Vagia, bet ir miestui duoda"
Pritariu
Nepritariu
Tai nusikaltimas


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

Ieškomi skrajučių platintojai Druskininkų mieste.
Darbo pobūdis: Reklaminės medžiagos (skrajučių, lankstinukų) platinimas į daugiabučių namų pašto dėžutes.
Darbas būtų papildomas, derinant prie pagrindinio darbo.
Darbo patirtis būtų privalumas.
Susisiekti galite
el. paštu:
personalas@avaneta.lt arba
tel.+370 694 09040
.


Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.