Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Kultūra
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija


Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Ką plukdo gyvybės upė Nemunas? 

Studijų bendraminčiai Mindaugas Lapelė ir Gediminas Grigelis


Dzūkijos nacionalinio parko darbuotojai Mindaugas Lapelė (kairėje) ir Eugenijus Drobelis prie Uciekos šaltinio 
                                              Algimanto Černiausko nuotrauka


Nusekęs Nemunas Druskininkuose, žemiau Ratnyčios žiočių, 2015 m. 
                                                                      M. Lapelės nuotr.


Nuskendęs žvejų luotas prie Pukštančio rėvos, žemiau Maksimonių

Izabelė ŪSIENĖ

   Lapkričio 16-ąją dieną gausūs Druskininkų trečiojo amžiaus universiteto (TAU) žmonių būreliai skubėjo į savo įprastą susibūrimų erdvę – Druskininkų švietimo centrą. Žinojome, kad čia Mindaugas Lapelė „atiduos skolą“ – skaitys paskaitą apie Nemuną – gyvybės upę. Dar pavasarį jiedu su Gediminu Grigeliu tai pažadėjo. Jiedu yra bendraminčiai dar nuo studijų laikų. Gediminas juokaudamas sako: ,,Nuo tada - jo pavaldinys, nes Mindaugas buvo grupės seniūnas. Taip ir likome draugai.“
   Mums šis lektorius itin laukiamas ir svarbus: jo paskaitos labai turiningos, gausybė pasirinktos temos faktų perteikiama gyvai. Nežiūrima į planą, užrašinę ar kitus dalykus, ką įprasta matyti kitų lektorių rankose. Žinių perteikimo stilius gausus faktų ir vaizdingos kalbos, kuri neretai pasodrinama kaimiečių posakiais, pastebėjimais, kartais nepiktais juokeliais. Mindaugas tiesiog gyvena savo perteikiamomis žiniomis, paįvairina jas ekrane matomais vaizdais – skaidrėmis. Atverdamas tokius klodus, kokių viename kontekste, ko gero, nesame regėję ir suvokę. Šį kartą jo tema - ,,Nemunas – gyvybės kelias“. Ką plukdo ši didžioji upė, kaip joje tarsi veidrodyje skleidžiasi Lietuvos istorija, kaip krantai atsiveria archeologinėmis gelmėmis. Kaip ir kas juo plaukė įvairiais istoriniais laikotarpiais, kokie tiltai – realūs ir neregimi – jungė žmones ir jų skirtingas politines nuostatas. Nejučiomis Nemuną palyginau su labai mišria klausytojų auditorija. Kiekvienas turbūt savaip ieškojome savęs praeityje. Mokytojai, gydytojai, valdininkai, kūno ir sielos ugdytojai, literatai ir kalbininkai, inžinieriai ir istorikai. Artimiausioje istorijos praeityje – sovietų valdomoje - ir visai čia pat ir dabar. Lygindami senąjį tiltą su naujuoju Parko tiltu, sujungiančiu senamiestį su Snow arena.   Besidairantį į Druskininkus iš ,,gondolų“ prabangos. 
   Beklausant paskaitos, vėrėsi kontekstai: istorija, gamtos slėpiniai, kurių nematome pro namų, biurų, viešbučių ar kitų uždarų erdvių langus. Potvyniai, atoslūgiai, savaip keitę žmonių gyvenseną. Kaip ir valdžios su savomis deklaracijomis, šūkiais ir idėjomis. Tai, ką pasakoja ir ką rodo Mindaugas, pasiremdamas savo, Algimanto Černiausko ir Vaido Vyšniausko nuotraukomis, nuskaidrina kasdienybę, sužadina prisiminimus, leidžia išsiskleisti vaizduotės sparnams ir pažvelgti į Nemuną – jungtį tarp ,,buvo“ ir ,,yra“, tarp ,,arti“ ir ,,toli“. Kai kurias nuotraukas iš aukštai mums perteikia šiuolaikinės technologijos – vadinamieji ,,dronai“. Lietuviškai tariant, skraidyklės su fotoaparatais. Kai žiūri, matai, klausai ir mąstai, nejučiomis gėriesi šio žmogaus stulbinama atminties galia. Pamažu supranti, kad Nemunas, kuris čia visai šalia, – ir mūsų gyvybės kelias. Kai buvo sausros, kartu laukėme šykštaus lietaus lašo. Kai sukruto nepaliaujami lietūs, meldžiame saulės kaip panacėjos, trokštame, kad ji išjudintų prisnūdusias dvasines galias, atvėsintų žemės ir žemdirbių ašaras. Veriasi vingiai, salelės, šlaitų klodai, medžių, laukų ir laukymių vitražai, gyvūnų, paukščių, roplių ir skruzdžių viešpatijos. Visko tiesiog neišvardysi. Betgi kokia puiki terapija ramus lektoriaus balsas, kuris atveria motulės gamtos kantrybę, kenčiant žmonių veiklos invazijas. 
   Pagaliau koks džiaugsmas, klausant M. Lapelės, tiesiog pajusti, kaip tavo mokinys praaugo tave keliomis galvomis savo išsimokslinimu, žinojimu ir pažinimu. Menu jį nuo mokyklos laikų, kai Mindaugas mokėsi Druskininkų I vidurinėje mokykloje. Gerai prisimenu, kad buvo ir mokytojų, ir bendramokslių mylimas ir trokštama su juo bendrauti. Kad literatūros ir kalbos pamokos jam nebuvo našta ar prievolė išmokti atmintinai eilėraštį, sklandžiai reikšti mintį ar aiškinti daugybę lietuvių kalbos taisyklių, kurios sudera ,,protingame sakinyje“ – kaip išmintingai valdomoje valstybėje. Man asmeniškai ši paskaita buvo kaip menų ir mokslų atvėrimas visiems, kurie moka matyti, girdėti ir jausti. Kaip Nemunas plukdo mūsų gyvenimo smiltis – daug ką paskandindamas dumbluose, bet neleisdamas išnykti. Džiugiai pakalbinau Mindaugą.
   - Su malonumu klausiau, mačiau ir gėrėjausi – paskaita buvo išties labai integrali. Betgi norėčiau paklausti, ko tavyje daugiau – mokslininko, gamtosaugininko, istoriko, archeologo ar jau palinkusio į filosofiją?
   - Esu tiktai smalsiukas, mėgstantis ieškoti faktų ir nevengiantis jais dalintis. Nesu išimtis, nemažai gamtininkų yra gana universalūs ir neužsidaro vien savo specialybės rėmuose. Gal todėl atsisakiau akademinės karjeros, nes norint moksle daugiau pasiekti, reikia gilintis į savo specialybę, o man patinka ir geografija, ir istorija, ir etnografija.
   - Per kiek laiko sukurta ši dėlionė – paskaita? Čia viskas labai tikra, gilu ir gyva?
   - Gal nuo tada, kai tėvai jau nebijodavo išleisti mane prie Nemuno žvejoti kilbukų (gružlių) ar eržgių (pūgžlių). Dirbant Botanikos institute taip pat teko pasivaikščioti Nemuno krantais nuo Raigardo iki pat žiočių, o nuo 1995 m., kai pradėjau dirbti Dzūkijos nacionaliniame parke, Nemunas priartėjo dar labiau. O daugiausiai gilintis į Nemuno svarbą teko 2003 – 2004 m., kai vyko kova prieš hidroelektrinės statybą aukščiau Alytaus.
   - Kodėl pasirinkai Nemuno įvaizdį?
   - Nemunas yra tarsi gija, suverianti ir sujungianti skirtingus kraštovaizdžius, kartu tai ir europinės reikšmės augalų ir gyvūnų rūšių migracijos kelias. O apie šios upės reikšmę žmonėms geriau už geografą Rimvydą Kunską nepasakysi - „Nemunas – didysis rytų Pabaltijo tautų kelias, kurio vaidmuo jų materialinės ir dvasinės kultūros istorijoje be galo svarbus.“
   - Kas tave labiau traukia – mokslinė veikla, gamtos pažinimas gyvai ar lektoriaus galimybės atskleisti žmonėms, kas, kodėl ir kaip sudera gamtoje? 
   - Mokslinė veikla jau gilioje praeityje, o daugiausiai emocijų darbe, nors retai pavyksta atitrūkti nuo įprastinių kasdieninių reikalų, suteikia atradimo džiaugsmas – tai gali būti ir kažkokios rūšies atradimas, gyvūnų stebėjimas gamtoje, susitikimai ir bendravimai su naujais žmonėmis, o kartais tiesiog pamatytas gražus vaizdas. O pasakoti apie gamtą, ją aiškinti – tai daugiau pomėgis, bet neretai iš klausytojų gauni daug daugiau minčių ir emocijų, nei jiems duodi.
   - Klausydama paskaitos, maloniai jaučiau tavo dėmesį vaikystės ir jaunystės miestui – Druskininkams. Kas paskatino tai išryškinti kaip ypatingą Nemuno stabtelėjimą ties Druskininkais?
   - Tiesiog duoklė klausytojams, alytiškiams parinkčiau kitus faktus. O dėl vaikystės ir jaunystės miesto, tai, kaip sako filosofai, negalima du kartus į tą pačią upę įbristi. Galėčiau tik pritarti Adelberto Nedzelskio minčiai, kad „Druskininkai buvo gražiausi, kai medžiai buvo didesni už namus“. Dabar Druskininkai - gražūs, bet kitokie, o ir dėl savo charakterio, ko gero, negalėčiau dabartiniuose Druskininkuose ką nors veikti.
   - Vis girdime liaudiškų pasakymų, kurie žmones pamalonina, sukuria jaukumo ir gerumo įspūdį, kartais per auditoriją perbėga šypsnys. Jis suartina žmones ir atveria mūsų bendrinės kalbos ir tarmių sąsajas. Gal pažertum bent kelis dzūkiškus posakius? Kaip juos išmokai ar gavai, o gal tiesiog jau patys išsitarė?
   - Patinka posakis „po viskam kožnas rozumnas“, skirtas visiems tiems, kurie mėgsta kartoti „o ar aš nesakiau, kad taip bus“. Dar kitas geras pasakymas – „ant gatavo tai ir varlė audėja“. Bet paskutiniu metu, girdėdamas įvairių kalbančių galvų, vis prisimenu Jaroslavo Hašeko Šveiką: „Mėgstu klausytis, kaip šneka žmonės, virtę dvigubais idiotais“.
   - Vadiname tave dzūkų žemės žinovu – papročių, gamtos, kalbos, gyvensenos tarp dzūkelių. Ar tau gera čia – pietiniame Lietuvos krašte?
   - Apie žinovą – tai jau Jūsų nuomonė, nelaikau savęs tokiu. Gyventi tėviškėje gera, ypač kai turi darbą, o jeigu tas darbas dar kažkiek ir su pomėgiais sutampa – visai gerai. Ko gero, pritapčiau ir Žemaitijoje, žmonos Jadvygos krašte. Tiesiog mažuose miesteliuose ar kaimuose žmonių santykiai - paprastesni ir tikresni, o ir daug gražių dalykų juose vyksta, nes provincijos sąvoka yra daugiau socialinė, o ne geografinė.
   - Esame senimas – ypatingi klausytojai. Ar jauti skirtumą, kalbėdamas pagyvenusiems žmonėms ir jaunimui? Juk tenka bendrauti su moksleiviais? Kuri žmonių grupė labiau vertina gamtą – atgaivos, estetikos, mokslo ir vartojimo sritį? Žinau, kad moki uždegti netgi paauglius, vaikus. 
   - Mėgstu sąvoką „įvairaus amžiaus jaunimas“. Čia apie tuos žmones, kurie iki grabo lentos išlieka smalsūs ir atviri pasauliui, biologinis amžius neturėtų būti priežastis užsidaryti savo prisiminimų ar nuomonių kiaute. Ko gero, tokie ir yra Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai. O sudominti gamta galima kiekvieną, tik dirbdamas su jaunimu labiau akcentuoji emocijas, potyrius. Vyresniesiems gi daugiau faktų reikia, gal kiek sunkiau grįžtamąjį ryšį užmegzti. Kuri grupė labiausiai vertina gamtą – turbūt darželinukai ir pradinukai. Mėgstu dirbti ir su motyvuotomis šeimomis. Vyresnieji gi dažnai jau turi kitas nuostatas, kuriose gamtos lieka nedaug.
   - Ko norėtum palinkėti savo klausytojams ir bendraminčiams?
   - Grįžtant prie Nemuno temos – supratimo, kad tai ne tik pro mūsų miestą ar kaimą tekanti upė, ne tik vanduo ir žuvys, bet ir visų mūsų istorija ir kultūra. O bendrąja prasme – suvokimo, kiek daug nuostabaus ir įdomaus galime rasti visai greta mūsų.

*   *   *

   Paskaita kiek užsitęsė, bet žmonės neskubėjo skirstytis. Tvyrojo bendrumo, gerumo nuotaika. Pagaliau susipratome palikti Mindaugą su ,,savo pavaldiniu“ Gediminu. Visi tapome kiek geresni paskaitos idėjų šviesoje.


PaieškaKą esate labiau linkę rinktis?
nemokamai dalijamą valdžios propagandą
kompensaciją už "gyvatuko" mokestį
nei vieno iš jų


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui
Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

IŠNUOMOJA 160 kv. m KOMERCINES PATALPAS Krėvės g. 5, Druskininkuose.
Tinka parduotuvei ir kitokiai įvairiai komercinei veiklai.
Kreiptis tel. 861240856.


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.