Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Kultūra
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija
Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Valdžiai – dar vienas teisinis antausis: už neteisėtą
  sprendimą susimokėjo mokesčių mokėtojai

Karolis Kaklys

   Opozicijos atstovas Karolis Kaklys teisme laimėjo bylą prieš praėjusios kadencijos savivaldybės tarybos narės Nadieždos Oleinik vadovautą Etikos komisiją. Ši buvo pripažinusi K.Kaklį pažeidus politiko elgesio kodeksą, motyvuojant tuo, kad jis pernai gegužę vykusiame savivaldybės tarybos posėdyje esą įžeidinėjo valdžios viešųjų ryšių specialistes: pastarosios pasiskundė, kad joms su fotoaparatais einant link K.Kaklio, šios neva išgirdo jų adresu mestą repliką „ateina kalės ant lenciūgų“. Druskininkų valdžiai oponuojantis savivaldybės tarybos narys iškart pareiškė, kad tokių žodžių posėdyje niekam nesakė ir nesitaikstys su tokiais „politiniais persekiojimais“. K.Kaklys Druskininkų savivaldybės etikos komisijos sprendimą apskundė Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams, kuris K.Kaklio skundą tenkino pilna apimtimi: K.Kaklį nubaudusios vietinės Etikos komisijos sprendimas buvo panaikintas, o tai reiškia, kad opozicijos narys visiškai išteisintas. Druskininkų valdžia savo dykai dalijamoje propagandoje, aišku, nepasigyrė, kad, pralaimėjus opozicijos nariui, jam teko biudžeto pinigais atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas – 500 eurų. 

Teismas baigėsi opozicijos nario pergale

   Savivaldybės tarybos narys, teisininkas Karolis Kaklys švenčia pergalę prieš praėjusios kadencijos savivaldybės Etikos komisiją, kuriai vadovavo tuometinė savivaldybės tarybos narė N. Oleinik. Šįmet vykusiuose rinkimuose į savivaldybės tarybą ji nebedalyvavo. Komisijos nariais praėjusioje kadencijoje buvo daugumos atstovai A.Bolys, J.Matulevičius, V.Krisiuvienė, A.Šiaučiulis bei seniūnaičiai Ž.Krivonienė, A.Vailionis, A.Kišonas ir K.Valenta. 
   Teisme K.Kaklys įrodė, kad buvo neteisėtai pripažintas pažeidęs valstybės politiko elgesio kodeksą. 
   Istorija su „kalėmis ant lenciūgų“ – dar vienas teisinis antausis Druskininkų valdžiai: savivaldybės administracija bylą laimėjusiam opozicijos nariui jau pervedė priteistas bylinėjimosi išlaidas - 500 eurų, tačiau teismo procesas mokesčių mokėtojams kainavo gerokai daugiau, kadangi kovai teisme savivaldybė samdė ir advokatų kontorą, kurios paslaugos, suprantama, turėjo kainuoti papildomai. 
   „Pagrindinis tikslas - eilinis mėginimas mane pažeminti ir sukompromituoti visuomenės akyse, ypatingai prieš vykusius savivaldos rinkimus, pasiektas. Deja, dėl ilgai besitęsiančių teisminių procesų sprendimai priimami ne taip greitai, kaip norėtųsi, todėl dabar galima tik morališkai pasidžiaugti įgyvendintu teisingumu,“ - po Regionų apygardos administracinio teismo sprendimo nuomonę išsakė K.Kaklys. – Ši istorija susijusi su sisteminiu savivaldybės tarybos opozicijos narių persekiojimu: pasinaudojant įstatymų netobulumu, pasitelkiant savivaldybės administracinius bei propagandinius resursus, nuolatos siekiama menkinti visuomenės akyse ir kitus opozicijos kolegas, pavyzdžiui, Juozą Šarkų ar Antaną Balkę“. 
   „Nors Vietos savivaldos įstatyme ir yra numatyta etikos komisijos pirmininko skyrimo tvarka, pagal kurią komisijos pirmininku turėtų būti siūlomas opozicijos atstovas, akivaizdu, kad tokia mūsų teisė iki šiol nėra realizuojama, todėl siūlau nesistebėti ir kritiškai vertinti, jeigu ateityje bus priiminėjami panašūs spendimai, nukreipti prieš opozicijos narius, - komentavo K.Kaklys. - Paprasčiausiai turime iškreiptą ir priešingą teisei situaciją, kuomet Etikos komisija naudojama politiniam susidorojimui su opozicija“.

Pasisakė dėl procedūrinių pažeidimų

   Kaip matyti iš K.Kaklio pergale pasibaigusio Regionų apygardos administracinio teismo sprendimo, N.Oleinik vadovauta savivaldybės Etikos komisija pernai liepą pripažino, jog „opozicijos narys pažeidė valstybės politikų elgesio principus“, jam „rekomendavo suderinti savo elgesį ir veiklą su kodekse nustatytais valstybės politikų elgesio reikalavimais bei viešai atsiprašyti Druskininkų savivaldybės administracijos darbuotojų“. Toks verdiktas buvo priimtas, aiškinant, jog „K.Kaklys pernai gegužės 28 d.vykusiame Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje neva įžeidinėjo savo tarnybines funkcijas atlikusias Dokumentų ir informacijos skyriaus vyriausiąją specialistę D. Sinkevičiūtę ir viešųjų ryšių specialistę G. Varnelienę, t. y. šioms darbuotojoms einant link K.Kaklio, pastarasis neva replikavo „ateina kalės ant lenciūgų“. Remiantis savivaldybės interneto puslapyje skelbiama informacija, G.Varnelienės administracijos darbuotojų sąraše jau nebėra, t.y. šiuo metu čia ji jau nebedirba.
  „Teismo posėdžio metu apklausta Etikos komisijos pirmininkė N.Oleinik negalėjo paaiškinti Etikos komisijoje gaunamų dokumentų registracijos ir judėjimo tvarkos. Druskininkų savivaldybės administracijos darbuotojos kreipėsi į Druskininkų savivaldybės administraciją, o ne į Etikos komisiją. Dėl šios priežasties darytina išvada, jog ginčo atveju nebuvo skundo, adresuoto Etikos komisijai, atitinkamai 2018-06-06 Etikos komisijos posėdyje be teisėto pagrindo buvo pradėtas tyrimas dėl valstybės politiko K. Kaklio galimai padarytų Kodekse nustatytų valstybės politikų elgesio principų pažeidimų“, - nurodoma Regionų apygardos administracinio teismo sprendime.
   „Iš Etikos komisijos 2018-06-06 posėdžio protokolo matyti, jog Komisijai nusprendžiant pradėti tyrimą nebuvo nurodyta, kokių Kodekso nuostatų pažeidimu yra kaltinamas K.Kaklys. Todėl akivaizdu, jog jis nuo pat tyrimo pradžios nežinojo, dėl ko yra pradėtas tyrimas, kuo konkrečiai jis yra kaltinamas ir dėl ko jis galėtų pateikti Etikos komisijai paaiškinimus, teikti prašymus ar įrodymus. Tokias aplinkybes K.Kaklys ir pažymėjo savo 2018-06-15 siųstame elektroniniame laiške: „Visų pirma pažymiu, kad (...) tarnybiniame pranešime nurodytos aplinkybės neatitinka tikrovės. 2018-05-28 d. vykusiame Druskininkų savivaldybės tarybos posėdyje savivaldybės administracijos specialisčių (Dianos Sinkevičiūtės, Gintarės Varnelienės) atžvilgiu jokių replikų ar pasisakymų nesakiau. Taip pat pažymiu, kad man nėra suprantama, kokiu konkrečiu pagrindu ir dėl ko mano atžvilgiu Druskininkų savivaldybės etikos komisija atlieka tyrimą“, - nurodoma Regionų apygardos administracinio teismo sprendime.

„Išankstinius vertinimus reiškė viso tyrimo metu“

   „Tyrimas dėl K.Kaklio buvo pradėtas 2018-06-06 vykusiame Etikos komisijos posėdyje. Kaip matyti iš posėdžio protokolo, Komisijos pirmininkei pristačius svarstyti klausimą dėl K.Kaklio elgesio, visi posėdyje dalyvaujantys Etikos komisijos nariai pasisakė, „kad pranešime nurodytos frazės iš tiesų yra nepagarbios, žeidžiančios, išsakytos specialistėms atliekant savo darbą“. Taigi Etikos komisijos nariai ne tik vertino K.Kaklio galimai išsakytą frazę, tačiau iš karto, dar net nepradėję tyrimo, neišklausę jo paaiškinimo, konstatavo, jog K.Kaklys tokią frazę 2018-05-28 vykusiame tarybos posėdyje pasakė“, - akcentavo teismas, atkreipęs dėmesį, jog Etikos komisijos nariai išankstinius vertinimus reiškė viso tyrimo metu, t.y. „iš anksto nusprendė dėl paties fakto (K. Kaklio išsakytos replikos) egzistavimo ir pareiškė išankstinį (preliminarų) vertinimą, nors tai imperatyviai draudžia tiek Kodeksas, tiek Etikos komisijos nuostatai“. Remiantis tuo, teisėjų kolegija padarė išvadą, jog Etikos komisijai priimant sprendimą, buvo pažeista K.Kaklio teisė būti išklausytam.

Aplink sėdėję tarybos nariai nieko negirdėjo

   Iš Druskininkų atkeliavusi istorija apie „kales ant lenciūgų“ teisme išsirutuliojo į rimtą procesą. Į Kauną keliavo visas būrys liudytojų, turėjusių prisiminti, ką kalbėjo K.Kaklys tame posėdyje. „Teismas, siekdamas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti bylą, teismo posėdžio metu išklausė visų tyrimo metu apklaustų liudytojų parodymus (išskyrus V. Taletavičių, kuris yra miręs). Teismo posėdyje apklausti visi asmenys, kurie galėjo girdėti išsakytą repliką, tačiau nė vienas iš apklaustų liudytojų nepatvirtino tarnybiniame pranešime nurodytų aplinkybių. G. Varnelienė teismo posėdžio metu teigė, jog, sakydamas jos nurodytą repliką, K.Kaklys buvo atsukęs nugarą, bei pažymėjo, jog, rašydama tarnybinį pranešimą, įvykius atsiminė geriau, nei apklausiama teismo posėdžio metu. Kyla pagrįstas klausimas, kaip G. Varnelienė išgirdo repliką, stovėdama atokiau nuo K.Kaklio, nei byloje apklausti liudytojai, K.Kakliui atsukus nugarą, ir suprasti, jog šią repliką sako būtent K.Kaklys“, - stebėjosi Regionų apygardos administracinis teismas, akcentavęs, jog nė vienas iš teisme apklaustų liudytojų nepatvirtino specialisčių tarnybiniame pranešime nurodytų aplinkybių, netgi šalia, už nugaros, šonuose aplink K.Kaklį sėdėję asmenys pažymėjo, jog negirdėjo nurodytos frazės. 

„Tai yra tik suinteresuoto asmens nuomonė“

   „G. Varnelienės nuomone, šie žodžiai buvo adresuoti jai ir kitai administracijos specialistei D. Sinkevičiūtei, nes kitų asmenų šalia nebuvo“, ir tai yra vienintelis Etikos komisijos sprendimo motyvas, tačiau tai yra tik suinteresuoto asmens nuomonė, visiškai neparemta byloje surinkta medžiaga, o priimdama sprendimą, Etikos komisija (taip pat ir teismas) negali vadovautis prielaidomis, - pabrėžė Regionų apygardos administracinis teismas. - Beje, Etikos komisijos sprendime nenurodoma, kodėl gi netikima K.Kaklio žodžiais, kuris tvirtino, jog tokios frazės nėra sakęs. Faktiškai Etikos komisijos sprendimas priimtas remiantis tik vieno suinteresuoto asmens „nuomone“. 
   „Pažymėtina, jog Etikos komisija net nereikalavo posėdžio garso įrašo, kuris galėjo patvirtinti (arba paneigti) tarnybiniame pranešime nurodytas aplinkybes, nors visi apklausti liudytojai, taip pat ir šalys patvirtino, jog posėdis buvo įrašomas“, - nurodė opozicijos nario naudai sprendimą priėmęs teismas.
  Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, padarė išvadą, jog Etikos komisijos sprendimas K.Kaklio atžvilgiu buvo priimtas „nesilaikant tokiems sprendimams priimti taikytinos tvarkos, pažeidžiant imperatyvius teisės aktų nuostatų draudimus, o tokie pažeidimai yra esminiai, ir leidžia suabejoti priimto sprendimo objektyvumu“. Panaikinęs minėtą Druskininkų savivaldybės Etikos komisijos sprendimą, Regionų apygardos administracinis teismas K.Kaklio naudai priteisė 500 Eur bylinėjimosi išlaidų. 
   „Regionų apygardos administracinis teismas Kaune panaikino jūsų vadovautos Etikos komisijos sprendimą ir baigėsi tarybos nario K.Kaklio pergale. Koks būtų jūsų, kaip buvusios Etikos komisijos pirmininkės komentaras šiuo klausimu?“ – „Druskonis“ šią savaitę paklausė praėjusios kadencijos savivaldybės tarybos nare buvusios N.Oleinik. „Aš sprendimo pati nemačiau, buvau kviesta tik kaip liudininkė, viskas, daugiau nieko“, - teigė buvusios Etikos komsijos pirmininkė. „Bet rezultatą vis tiek žinot, kad sprendimas buvo pripažintas neteisėtu“. „Aš rezultato nemačiau ir neskaičiau. Ir negaliu atsakyti į šitą klausimą“, - pridūrė ji.

„Druskonio“ inf. 

 

  Policijos žinios 
MIRUSĮ ATPAŽINO BROLIS 
Liepos 5 d., po 16 val., Leipalingyje ant šaligatvio aptiktas 45 metų vyro kūnas. Apie tai, jog rado gulinčio mirusio nepažįstamo vyriškio kūną, policijai pranešė 54 metų vyriškis. Įvykio vietoje buvęs 56 metų vyras atpažino, kad mirusysis yra jo brolis. Lavonas tolimesniam tyrimui nukreiptas į Valstybinės teismo medicinos tarnybos Alytaus skyrių.

MUŠĖ IKI SĄMONĖS PRARADIMO 
Liepos 1 d., apie 05.30 val., Druskininkuose, Sodų gatvėje esančiame miško masyve, trys jaunuoliai – du 18-mečiai ir vienas 24-erių metų - sumušė 25-erių metų vyrą tiek, jog jis buvo praradęs sąmonę. 

ATSITRENKĖ NEBLAIVI 
Birželio 30 d., apie 20.20 val., M. K. Čiurlionio gatvėje neblaivi (2.58 prom. alkoholio) 47 metų moteris, vairuodama savo automobilį Audi A3, atsitrenkė į šaligatvio bortelį. Įtariamoji buvo uždaryta į areštinę.

SMURTAVO PRIEŠ SŪNŲ 
Liepos 1 d., apie 00.15 val., Savanorių kaime 60 metų vyras smurtavo prieš savo 38 metų sūnų. Įtariamasis uždarytas į areštinę.

 


PaieškaKoks vietovardis Jums tinkamiausias ?
Vieciūnai
Viečiūnai


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

Ieškomi skrajučių platintojai Druskininkų mieste.
Darbo pobūdis: Reklaminės medžiagos (skrajučių, lankstinukų) platinimas į daugiabučių namų pašto dėžutes.
Darbas būtų papildomas, derinant prie pagrindinio darbo.
Darbo patirtis būtų privalumas.
Susisiekti galite
el. paštu:
personalas@avaneta.lt arba
tel.+370 694 09040
.


Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.