Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Kultūra
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija
Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Pričiupta statybinių medžiagų parduotuvės darbuotoja
  skundėsi sunkia materialine padėtimi 
   Druskininkų teismas neseniai išnagrinė-jo baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai sukčiavimu ir doku mentų klastojimu buvo pareikšti vienos Druskininkų statybinių medžiagų parduotuvės darbuotojai - informacijos centro ir kasų vadovei. Pasirašydama už tariamus pirkėjus, neva grąžinusius prekes parduotuvei, moteris iš parduotuvės kasos apgaule išsiėmė daugiau kaip 600 eurų. 

Prekių grąžinimo tvarka


   Į kaltinamųjų suolą sėdusi moteris vienoje Druskininkų statybinių medžiagų parduotuvėje dirbo penkerius metus – buvo informacijos centro ir kasų vadovė bei direktoriaus padėjėja. Ji buvo atsakinga už kasininkų, informacijos centro darbą, prekių grąžinimus, taip pat aptarnaudavo pirkėjus. 
   Parduotuvėje buvo nustatyta įprasta prekių grąžinimo tvarka: pirkėjui atnešus norimą grąžinti prekę, ji turėdavo būti apžiūrėta, ir nustačius, kad nebrokuota, iš kasos paimti pinigai turėdavo būti atiduodami pirkėjui, išrašytas prekės grąžinimo aktas, kuriame turėdavo pasirašyti pirkėjas, o prekė grąžinama į parduotuvę. Tačiau praktikoje šioje parduotuvėje būdavo ne visaip taip. Kaip teisme pasakojo pričiupta druskininkietė, buvo atvejų, kuomet prekių grąžinimai buvo atliekami ne pagal nustatytą tvarką, kadangi dėl didelio darbo krūvio laiku padaryti prekių grąžinimų nespėdavo. Tokiais atvejais, pirkėjui atnešus grąžinamą prekę, ją apžiūrėdavo, prekę paimdavo, grąžindavo pinigus pirkėjui, pasilikdavo prekių įgijimo kvitą, o prekių grąžinimo dokumentus sutvarkydavo vėliau, atsilaisvinus po visų darbų. Užpildžius prekių grąžinimo dokumentus, ant jų pasirašydavo skyriaus vadovai, kurie patvirtindavo, kad prekės į parduotuvę yra grąžintos, tačiau pastarieji ant dokumentų pasirašydavo realiai nepatikrinę, ar „sugrįžusios“ prekės iš tiesų buvo parduotuvėje. 
   Moteris buvo buvo materialiai atsakinga už prekių trūkumus, kas tris mėnesius darydavo cigarečių bei loterijos bilietų patikrinimus, o rastus trūkumus turėjo padengti savo lėšomis, taip pat turėdavo sumokėti pinigus už iš prekybos neišimtas prekes, kurių galiojimo terminai būdavo pasibaigę. 

Padarė 78 „grąžinimus“

   Žinodama, jog pagal parduotuvėje nusistovėjusią tvarką niekas netikrina, ar realiai prekės yra grąžinamos į parduotuvę, o pirkėjai dažniausiai prekių įsigijimo kvitus palikdavo, druskininkietė sugalvojo daryti tariamus prekių grąžinimus, o už neva grąžintas prekes pinigus panaudoti susidariusių prekių trūkumams padengti bei sumokėti už iš prekybos su pasibaigusiu galiojimu neišimtas prekes. Kaip teisme pasakojo moteris, 2018 m. sausį ji pirmą kartą atliko fiktyvų prekių grąžinimą, kuomet pagal pirkėjo paliktą kvitą, realiai prekės negrąžinus, užpildė prekių grąžinimo prašymą, kuriame nurodė išgalvotus pirkėjo duomenis, pasirašė už pirkėją ir iš kasos paėmė pinigus. Visas tuomet pavyko, todėl ji ir toliau iki 2018 m. liepos mėnesio atlikinėjo fiktyvius prekių grąžinimus: suskaičiuota, jog tokių „grąžinimų“ ji padarė 78 kartus. 
   Teisme moteris prisipažino, kad visais 78 atvejais prekės realiai į parduotuvę grąžinamos nebuvo, t. y. ji pasilikdavo pirkėjų paliktus kvitus, o vėliau, turėdama laiko, sutvarkydavo likusius dokumentus. Iš kasos išimtus pinigus už fiktyviai grąžintas prekes ji dėdavo į stalčiuje laikomą dėžutę, iš kurios vėliau pinigus panaudodavo susidariusiems prekių trūkumams padengti, sumokėti už iš prekybos neišimtas prekes su pasibaigusiu galiojimu arba išleisdavo pietums. 
   Užpildytus prekių grąžinimo prašymus su prie jų prisegtais prekių įsigijimo, prekių grąžinimo bei pinigų išmokėjimo kvitais moteris padėdavo informacijos centre į atskirą lentynėlę: po kurio laiko ant šių prašymų, netikrindami, ar prekės yra grąžintos, pasirašydavo skyriaus vadovai. Pasak moters, buvo keletas atvejų, kuomet šiuose prašymuose už vieną skyriaus vadovą ji pasirašė išgalvotu parašu. Druskininkietė teisme prisipažino, kad per pusmetį iš parduotuvės kasos tokiu būdu išsiėmė 620,60 Eur. 

Gailėjosi dėl savo elgesio

   Kaip rašoma teismo nuosprendyje, moteris nuoširdžiai gailisi padariusi nusikalstamas veikas: ji taip pasielgė, nes jos atlyginimas buvo nedidelis, vyras yra neįgalus, šeimos materialinė padėtis sunki, dėl ko iš asmeninių lėšų negalėjo padengti parduotuvėje susidariusių nuostolių, o parduotuvei padarytą žalą jai padėjo atlyginti sesuo.
   Be moters prisipažinimo, jos kaltę suklastojus dokumentus ir apgaule įgijus svetimą turtą, patvirtino ir kiti byloje esantys įrodymai.
   Druskininkietė priėjo liepto galą, pateikus vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuoti jos daryti fiktyvūs prekių grąžinimai. Tuomet jai neliko nieko kito, tik prisipažinti, kad darydavo prekių fiktyvius grąžinimus nedidelėms sumomis, o pinigus pasiimdavo sau.   Pričiupta moteris dievagojosi, kad jai labai gėda, jog ji gailisi padariusi gyvenime klaidą ir pasižadėjo atlyginti parduotuvei padarytą žalą. Pastaroji patyrė 624,71 eurų turtinę žalą, dalis žalos – 179,40 eurų buvo išskaičiuota iš moters darbo užmokesčio, todėl bendrovė teismui pateikė civilinį ieškinį - 445,31 eurus.
   Parduotuvės prevencijos skyriaus darbuotojai, atlikę prekių grąžinimų patikrinimą, pastebėjo, kad ši darbuotoja atlieka prekių grąžinimo operacijas, nesant prekes grąžinančių klientų bei grąžinamų prekių, iš kasos pinigų stalčiaus išima grynus pinigus, kuriuos padeda savo darbo vietoje tarp dokumentų, daiktų.     Pradėję detaliai analizuoti įtartinus prekių grąžinimus, jie išsiaiškino, kad būdavo daroma štai tokia schema: klientui palikus kvitą ant stalo, darbuotoja kvitus pasiimdavo, jų neglamžydavo, neplėšydavo, neišmesdavo į šiukšlių dėžę, o pasidėdavo darbo vietoje tarp dokumentų, vėliau tą pačią dieną, praėjus kelioms valandoms, arba kitą dieną atlikdavo fiktyvų prekių grąžinimą, nesant grąžinamų prekių bei prekių grąžinančio žmogaus, atspausdindavo prekių grąžinimo prašymą ir jį pati pasirašydavo. Pasirašiusi prašymą prie šio prašymo prisegdavo paliktą kvitą, kuriam buvo padarytas grąžinimas, prekės grąžinimo kvitą ir šiuos dokumentus padėdavo į šalia darbo vietos esančią dokumentų lentynėlę. 

Problema – prekių trūkumai

   Ikiteisminio tyrimo metu liudytojais buvo apklaustas visas būrys pirkėjų, kurie tariamai grąžino prekes parduotuvei. „Kvito už prekę nepasiėmė, galimai jį paliko parduotuvėje prie kasos. Nupirktas valiklis jam tiko, todėl valiklio į parduotuvę niekada negrąžino, pats prekių grąžinimo prašymo nerašė, ant jo nepasirašė, jokių pinigų už grąžinamas prekes negavo. Kas surašė jo pirktos prekės grąžinimo prašymą ir pasirašė, nežino“, - taip skamba vienas iš daugybės pirkėjų paaiškinimų, liudijusių, jog pirktos įvairiausios statybinės ir buities prekės (valikliai, klijai, ratukai, antgaliai ir t.t.) jiems tiko, todėl nieko jie negrąžino ir už prekes jokių pinigų negavo. Nemažai žmonių liudijo, kad šioje parduotuvėje tuo metu apskritai nesilankė ir nieko nepirko.
   Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad druskininkietė laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 26 d. iki 2018 m. liepos 12 d. pagal pirkėjų paliktus pirktų prekių kvitus atliko 78 prekių grąžinimus. Grąžinimai būdavo daromi mažomis sumomis – 2,90 eur, 5,99 eur, 6,61 eur, 9,90 eur ir pan.
   Teisme moteris pasakojo, kad parduotuvėje kas tris mėnesius darydavo cigarečių ir loterijos bilietų patikrinimus, visuomet būdavo randami prekių trūkumai, be to, nuolat būdavo randamos prekės (kramtomosios gumos) su pasibaigusiais galiojimo terminais, todėl ji, kaip vadovė, turėjo padengti parduotuvei susidariusius nuostolius dėl prekių trūkumo bei laiku nepakeistų prekių su pasibaigusiais galiojimo terminais. Tam, kad nuostolius nereiktų padengti iš savo asmeninių lėšų, sugalvojo atlikti tariamus prekių grąžinimus pagal pirkėjų parduotuvėje paliekamus kvitus ir iš kasos paimtus pinigus naudoti minėtiems nuostoliams padengti. Iš anksto negalvojo konkrečios sumos, tačiau, žinodama, jog parduotuvėje visuomet bus randami prekių trūkumai ar prekių su pasibaigusiais galiojimo terminais, prekių grąžinimus nusprendė daryti nuolat, kad visuomet būtų pinigų nuostoliams padengti ir šiuos veiksmus būtų tęsusi toliau, tačiau buvo pastebėta, jog užsiima neteisėta veikla. 

Atleido pagal laidavimą

   Teismo vertinimu, kaltinamoji, suklastodama tikrus dokumentus ir juos panaudodama, siekė turėti pinigų nuostoliams padengti. Moteris prisipažino padariusi nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai dėl jų gailėjosi, todėl teismas tai pripažino jos atsakomybę lengvinančia aplinkybe.
   Druskininkietė bei jos sesuo teismo posėdyje pateikė bendrą prašymą nutraukti baudžiamąją bylą, atleidžiant kaltinamąją nuo baudžiamosios atsakomybės perdavus ją pagal laidavimą. Moters sesuo teisme patvirtino, kad sesuo labai gailisi dėl savo veiksmų, kreipėsi į ją prašydama pagalbos, jai padedant atlygino bendrovei padarytą žalą. „Kaip matyti iš bylos medžiagos, kaltinamoji yra ištekėjusi, gyvena su vyru, kuris yra neįgalus, turintis 20 procentų darbingumo lygį, ji vienintelė šeimoje dirba, kartu rūpinasi savo neįgalaus vyro asmeniniu bei socialiniu gyvenimu, buvusios darbovietės charakterizuojama teigiamai, kaip pareiginga, darbšti ir nekonfliktiška darbuotoja, maloniai aptarnavusi klientus, neturėjusi darbo drausmės nuobaudų, šiuo metu dirba vienoje bendrovėje apskaitininke - prekių priėmėja, anksčiau neteista, ryžosi daryti nusikalstamas veikas iš esmės dėl sunkios šeimos materialinės padėties, savo neteisėtą elgesį vertina neigiamai, dėl to jai yra labai gėda, padarė išvadas ir yra pasiryžusi ateityje nepažeisti įstatymų. Visos šios aplinkybės leidžia teismui pagrįstai manyti, kad kaltinamosios gyvenimo būdas, dorovinės nuostatos ir vertybės, socialiniai įgūdžiai yra integruoti į visuomenės gyvenimą, visuotinai priimtinų elgesio normų laikymąsi ir ji nedarys naujų nusikalstamų veikų bei laikysis įstatymų“, - pabrėžta teismo nuosprendyje.
   Teismo posėdyje laiduotoja nurodė, kad su seserim gyvena tame pačiame mieste, yra artimos, dažnai praleidžia kartu laisvalaikį, po šio įvykio seseriai paprašius pagalbos, norėdama stebėti sesers elgesį, padėjo jai įsidarbinti toje pačioje darbovietėje, kur ją mato kiekvieną dieną, padeda jai atsitiesti, kartu sprendžia iškilusiais problemas, sesuo klausia jos patarimų, dėl ko ji gali įtakoti bei paveikti sesers elgesį ir veiksmus. 
Teismas druskininkietę atleido nuo baudžiamosios atsakomybės ir ją perdavė pagal laidavimą sesers atsakomybei be užstato, nustatant vienerių metų laidavimo terminą. Taip pat teismas moteriai skyrė baudžiamojo poveikio priemonę – 8 MGL (400 Eur) dydžio įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.

„Druskonio“ inf. 

 

  Policijos žinios 
PAVOGĖ VARTELIUS 
Lapkričio 21 d. iš nerakinto sodo namelio Vieciūnuose pavogti segmentiniai tvoros varteliai. Jų savininkė 56 metų moteris patyrė 120 eurų nuostolį.

PASISAVINO PREKIŲ 
Druskininkų PK gautas įmonės pranešimas, kad lapkričio 18 d., po 21 val., parduotuvėje Ateities gatvėje vyras pasisavino prekių ir pasišalino. Įvykio aplinkybes aiškinasi policija.

PaieškaKą esate labiau linkę rinktis?
nemokamai dalijamą valdžios propagandą
kompensaciją už "gyvatuko" mokestį
nei vieno iš jų


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

T-shit
onita.lt

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

Ieškomi skrajučių platintojai Druskininkų mieste.
Darbo pobūdis: Reklaminės medžiagos (skrajučių, lankstinukų) platinimas į daugiabučių namų pašto dėžutes.
Darbas būtų papildomas, derinant prie pagrindinio darbo.
Darbo patirtis būtų privalumas.
Susisiekti galite
el. paštu:
personalas@avaneta.lt arba
tel.+370 694 09040
.


Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.