Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Kultūra
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija


Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Žurnalistų etikos inspektorė atmetė valdžios skundą dėl
  “Druskonio” publikacijų: vietinė spauda turi pareigą 
  skelbti informaciją, esančią viešojo intereso objektu
   Druskininkų valdžiai vėl nepasisekė “pastatyti į vietą” nepatogius klausimus jai užduodančią ir „ne taip“ rašančią žiniasklaidą: Žurnalistų etikos inspektorė sausio 25 d. sprendimu pripažino nepagrįstu R.Malinausko bendražygės, savivaldybės administracijos direktorės V.Jurgelevičienės pasirašytą skundą dėl daugiau kaip šimto (!) “Druskonyje“ spausdintų publikacijų. 

   Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba tyrimo metu su Druskininkų realybe susipažino itin išsamiai, mat skųsti buvo beveik visi 2017 metų straipsniai, kuriuose aprašyta kurorto valdžios veikla ir per visą Lietuvą nusiritusios R.Malinausko istorijos: R.Malinausko komandos žygiai dėl Vijūnėlės dvaro, šilumos kainos, „gėdos stulpai“ Druskininkų kapinėse, „auksiniai“ klozetai, STT tyrimas dėl Vandens parko reikalų, R.Malinausko namus juosianti „nežinia kieno“ pastatyta tvora, jo sodybos Latežeryje istorijos, valdžios propagandai leidžiami biudžeto pinigai ir daugybė kitų publikacijų, kuriose aprašomi vietinių valdžios tarnų darbai. 

Valdžiai neįtinka net ir klausimai

   Lietuvos žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą pernai lapkritį pasiekė Druskininkų savivaldybės administracijos skundas dėl beveik visų metų “Druskonio” publikacijų, kuriose analizuoti valdžios darbai, valdininkų veiksmai, taip pat su R.Malinausko asmeniu susijusios istorijos. Į 14-os lapų valdžios skundą pateko ir perspausdinti kritiniai straipsniai, publikuoti įvairiose šalies žiniasklaidos priemonėse – naujienų portalų www.delfi.lt, www.15min.lt, BNS, www.ltr.lt ir kt. medžiaga. 
   Šis Druskininkų valdžios skundas dėl kritinių straipsnių ir jai užduodamų nepatogių klausimų – toli gražu ne pirmas. Visuomenės informavimo etikos komisija nekart nagrinėjo R.Malinausko aplinkos pretenzijas ir dėl www.delfi.lt žurnalistės Vilmos Danauskienės, taip pat naujienų portalo www.15min.lt žurnalistės Birutės Davidonytės publikacijų. 
   Druskininkų valdžios skunde Žurnalistų etikos inspektorei piktinamasi ne tik kritiniais straipsniais, bet netgi ir jai užduodamais klausimais. Skunde savivaldybė aiškino “nustačiusi”, kad “Druskonyje” neva “vykdoma akivaizdi kompanija, parengta pagal išankstinius nusistatymus ir tenkinant grupinius politinius opozicijos interesus”. Reikštas nepasitenkinimas, kodėl esą užduodami “neteisingi” klausimai, neva “formuojant ne klausimą, bet pateikiant niekuo nepagrįstus kaltinimus, taip vykdant provokacijas, o ne siekiant atlikti viešosios informacijos rengėjo ir skleidėjo funkcijas”.
   Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, tirdama savivaldybės administracijos pretenzijas, atliko išsamų tyrimą – dvidešimties puslapių sprendime detaliai atsakyta apie teisę viešai kritikuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, taip pat ir pareigūnų veiklą, akcentuojant, jog Lietuvos Respublikoje draudžiama persekioti už valdžios kritiką.

Opozicijos paskirtis - oponuoti esamai valdžiai

  
„Tiek tiesiogiai išrinktas Druskininkų meras, tiek Druskininkų savivaldybės administracija, įgyvendindami Vietos savivaldos įstatymu jiems pavestas funkcijas, tenkina viešuosius interesus, todėl, vertindami apie save skleidžiamus duomenis, turi taikytis su tuo, kad jie visuomenėje yra labiau pastebimi, jų elgesys, priimami sprendimai, vykdoma veikla, jos pasekmės gali būti interpretuojamos, nuodugniai aptariamos, analizuojamos ir vertinamos ne tik vietos bendruomenės (rinkėjų), kuriems yra atskaitingi, bet ir visuomenės informavimo priemonėse“, - Druskininkų valdžiai savaime suprantamą dalyką dar kartą priminė Žurnalistų etikos inspektorė, priminusi, kad viešumas yra vienas pagrindinių principų, kuriais grindžiama vietos savivalda, o ypač kalbant apie visų mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimo efektyvumą.
   Analizuodama publikacijas apie savivaldybės tualeto remontui skirtas lėšas, mažėjantį gyventojų skaičių ir besipučiančią valdininkų armiją, advokatams, saldainiams ir savigyrai leidžiamus biudžeto pinigus ir kt., Žurnalistų etikos inspektorė pabrėžė, kad skelbiama informacija vertintina kaip tenkinanti teisėtą ir pagrįstą visuomenės interesą žinoti, kaip yra naudojamos Druskininkų savivaldybės biudžeto, o kartu ir visų mokesčių mokėtojų lėšos, todėl saviraiškos laisvė tokio pobūdžio publikacijų atžvilgiu negali būti ribojama.
   Žurnalistų etikos inspektorės sprendime kalbama ir apie opozicijos narių pasisakymus, jog „demokratinėje visuomenėje opozicijos paskirtis ir pagrindinė funkcija yra oponuoti esamai valdžiai, t. y. kvestionuoti, kritikuoti jos idėjas, sprendimų projektus bei pačius sprendimus“, vardinant konkrečias publikacijas, kurios atspindi „būtent priešinimąsi Druskininkuose vyraujančios politinės daugumos sprendimams“.

Atsakė, kodėl reikia rašyti apie dvarus

   Sprendime atskirai aptarta informacija apie Vijūnėlės dvarą ir istorijas, susijusias su R.Malinausko nekilnojamuoju turtu. Priminusi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, jog vadinamasis Vijūnėlės dvaras turi būti nugriautas, nes pastatytas pažeidžiant įstatymus, Žurnalistų etikos inspektorė pridūrė, kad pagal teisėje galiojančius, visuotinai pripažįstamus principus niekas negali turėti naudos iš savo neteisėtų veiksmų, o iš ne teisės negali atsirasti teisė, todėl „nėra pagrindo tikėtis, kad informacija apie Druskininkų savivaldybės vadovo elgesį, kuomet dėl aiškiai visuomenei neatskleidžiamų priežasčių „Dėl svetimo namo kažkodėl prakaituoja tik meras R. Malinauskas su visa Druskininkų miesto taryba“ (,,R.Malinausko kariauna ėmėsi žygių dėl Vijūnėlės dvaro“), nebus skelbiama visuomenės informavimo priemonėse“. Žurnalistų etikos inspektorė pabrėžė, jog šiai didelio atgarsio visuomenėje sulaukusiai temai daug dėmesio skyrė, informacijos ir komentarų skelbė ne tik vietinė, bet ir nacionalinė žiniasklaida. Todėl „Druskonis“, pasak inspektorės, „tinkamai vykdė savo pareigą skelbti informaciją, esančią ne tik Druskininkų savivaldybės bendruomenės, bet ir visos visuomenės vietojo intereso objektu“.
   „Druskininkų meras R. Malinauskas yra viešas asmuo, todėl visuomenės informavimo priemonėse skelbiama ir nuolat atnaujinama informacija apie jam priklausantį namą Druskininkuose, šalia kurio ,,gyvenamojo namo kieme yra atsidūręs gabalas valstybinės žemės su tvenkiniu, sklypas aptvertas vientisa, vienoda tvora“, sodybą Latežerio kaime, kurios namo dalį, stoginę, lauko židinį Kauno apygardos teismas įpareigojo nugriauti bei sutvarkyti statybvietę, šalia sodybos esančią Ratnyčios upę, kurios vagos dalis buvo užversta akmenimis, neabejotinai tenkina viešąjį interesą tokią informaciją žinoti, - nurodoma Žurnalistų etikos inspektorės sprendime. - Atkreiptinas dėmesys, kad teisminius procesus tiek dėl vadinamojo Vijūnėlės dvaro, tiek dėl Druskininkų mero turto inicijavo viešąjį interesą ginančios institucijos, suabejojusios tiek Druskininkų savivaldybės vadovo, tiek savivaldybės administracijos priimtų sprendimų atitikimu teisės aktams, todėl vien ši aplinkybė leidžia teigti, kad viešosios informacijos rengėjas, paviešindamas tokią informaciją, Visuomenės informavimo įstatyme įtvirtintų principų nepažeidė“.
   „Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, įvertinus šiame sprendime nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad viešosios informacijos rengėjo (skleidėjo) tikslas buvo paviešinti ydingus viešojo asmens (Druskininkų savivaldybės mero) veiksmus, išryškinti darbo trūkumus, todėl prioritetas turi būti teikiamas saviraiškos laisvei“, - nurodoma Žurnalistų etikos inspektorės sprendime.
   „Konstitucinė laisvė nekliudomai ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas yra vienas iš atviros, teisingos darnios pilietinės visuomenės, demokratinės valstybės pagrindų. Konstitucija garantuoja ir saugo visuomenės interesą būti informuotai, piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus“, - pažymima minėtame sprendime, pripažinusiame savivaldybės administracijos skundą nepagrįstu ir pabrėžusiame, kad vietinė spauda turi pareigą skelbti informaciją, esančią viešojo intereso objektu. 

„Druskonio“ inf.

 


PaieškaAr pritariate nuomonei: "Vagia, bet ir miestui duoda"
Pritariu
Nepritariu
Tai nusikaltimas


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui
Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

IŠNUOMOJA 160 kv. m KOMERCINES PATALPAS Krėvės g. 5, Druskininkuose.
Tinka parduotuvei ir kitokiai įvairiai komercinei veiklai.
Kreiptis tel. 861240856.


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.