Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija
Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Opozicijos nutildyti nepavyko: „Teismas patvirtino, kad
  Lietuvoje turi galioti reali, o ne mygtukinė teisė“
   Praėjusią savaitę Druskininkų valdžia sulaukė dar vieno teisinio antausio: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pripažino prieštaraujančiomis įstatymui R.Malinausko vadovaujamos savivaldybės tarybos daugumos priimtas reglamento pataisas, ribojančias tarybos narių klausimų uždavimo (iki 30 sek.) ir pasisakymo (iki 1 min.) laiką. 

Į teismą kreipėsi seimūnas 

  
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų atstovai Jurgis Razma ir Vilius Semeška didele demokratijos pergale vadina Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, kad Druskininkų savivaldybės tarybos daugumos priimtos tarybos veiklos reglamento nuostatos, ribojančios tarybos narių klausimų uždavimo (iki 30 sek.) ir pasisakymo (iki 1 min.) laiką – prieštarauja įstatymui.
   „Šis galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas yra didelė 
pergalė užtikrinant pliuralizmo ir demokratijos raidą savivaldoje bei valstybėje“, - sakė TS-LKD frakcijos seniūno pavaduotojas J. Razma. Kaip žinia, Druskininkų savivaldybės tarybos opozicija ir jos tuometis lyderis V.Semeška kreipėsi į Seimo narį J. Razmą prašydamas įvertinti, ar savivaldybės daugumos, vadovaujamos mero R. Malinausko, priimtos nedemokratinės tarybos veiklos reglamento nuostatos neprieštarauja įstatymui. Dar 2017 m. J. Razma kreipėsi į teismą, prašydamas teismo įvertinti Druskininkų savivaldybės tarybos daugumos priimtus ribojimus, pažeidžiančius demokratijos principus.
   „Neabejojome, kad mero R. Malinausko vadovavimo principai, siekiant užtildyti opoziciją, ribojant viešą diskusiją tarybos posėdyje, prasilenkia su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais. Tose savivaldybėse, kur tokios nuostatos taip pat įtvirtintos jų tarybų veiklos reglamentuose – privalės būti pakeista: Kaune, Panevėžyje ir t.t.” - sakė V.Semeška.

Suskaičiavo, kiek sutrumpėjo pasisakymo laikas

   Bylą nagrinėjant teisme, Druskininkų valdžia dėstė savo poziciją, esą „dėl nežinomų priežasčių kai kuriems Tarybos nariams klausimai, pasisakymai kyla tik Tarybos posėdžių metu, jie neformuluoja klausimų pranešėjui, bet dėsto savo poziciją, komentarus, retais atvejais teikia racionalius pasiūlymus tik Tarybos posėdžio metu“. „Todėl dažnai Tarybos posėdžių darbas tampa beprasmiškais pasisakymais, o ne racionaliu darbu, – aiškino R.Malinausko bendražygiai. - Vertinant tokią susiklosčiusią Tarybos narių elgesio praktiką, atsižvelgus, kad svarstymo metu yra neracionaliai naudojamas Tarybos posėdžio laikas, kilo poreikis reglamentuoti Tarybos posėdžių metu skirtą pasisakymų (klausimų) laiką“.
   „Teisė pratęsti Tarybos narių pasisakymų trukmę numatyta vieninteliam subjektui – posėdžio pirmininkui (R.Malinauskui – red.p.). Toks reglamentavimas reiškia, kad tokios teisės panaudojimo galimybė priklauso nuo vieno asmens (posėdžio pirmininko) subjektyvios nuomonės ir valios (ir tam dar turi neprieštarauti Taryba). Tokia situacija prieštarauja esminiams atstovaujamosios demokratijos principams, kadangi Tarybos nariai (netgi ir oponuojantys posėdžio pirmininko, kuris taip pat yra Tarybos narys, nuomonei) iš esmės tampa priklausomi nuo posėdžio pirmininko valios, - teisme argumentavo opozicijos teises gynęs Seimo narys J.Razma. - Tarybos posėdžiai yra pagrindinė ir esminė jos veiklos forma, kur yra priimami galutiniai sprendimai ir yra balsuojama visais Tarybos kompetencijai priklausančiais klausimais. Būtent Tarybos posėdyje formuojasi jos narių valia, kaip balsuoti. Klausimų ir pasisakymų trukmės ribojimas (turint omenyje, kad yra ribojama ne tik trukmė, bet ir klausimų bei pasisakymų kartai) iš viso praktiškai eliminuoja galimybę turėti bet kokią diskusiją svarstomais klausimais“.
   R.Malinausko vadovaujamos savivaldybės tarybos daugumos argumentus sutriuškinęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas palygino 2015 m. galiojusį savivaldybės tarybos veiklos reglamentą ir jo padarytas pataisas 2017 m.: terminas klausimams pranešėjui, pristatančiam Taryboje svarstomą klausimą, užduoti buvo sutrumpintas du kartus, o atsakymui į klausimą pateikti – tris kartus; Tarybos narių kalbėjimo savo vardu terminas, svarstant Tarybos kompetencijai priskirtus klausimus, sutrumpintas tris kartus, o jam kalbant frakcijos ar grupės vardu – du su puse karto.
   Teismo sprendime pažymima, kad Druskininkų savivaldybės taryba 2017 m. gegužę priimtose reglamento pataisose „įtvirtino nepagrįstas procedūrines kliūtis Tarybos nariui pasinaudoti teise dalyvauti diskusijose Tarybos posėdyje svarstomais klausimais, žodžiu pateikti pastabas dėl Tarybos sprendimų projektų, Tarybos posėdžio metu klausti pranešėjus, apribojo ir susiaurino konstitucinius Tarybos nario įgaliojimus“. 

Tai netoleruotina demokratinėje visuomenėje

   „Paprastai sveikoje demokratinėje visuomenėje opozicija ir dauguma bendrai sutaria dėl veiklos taisyklių - reglamento, kadangi supranta, kad būtent demokratijose valdžių kaita yra natūralus procesas. Tačiau, kai viena valdžia yra nepakeičiama 20 ir daugiau metų, įvyksta taip vadinamas išsigimimas. Toks išsigimimas pagimdo nepakantumą, net neapykantą kitai nuomonei iki susidorojimo su kitaip mąstančiais, - komentavo V.Semeška. - Tokius pavyzdžius matėme praeitoje kadencijoje, panašu, kad visa tai vyksta ir šiandien. Apribota žodžio laisvė, tarybos nariui viešo posėdžio metu leidžia paklausti tik vieną klausimą svarbiais savivaldybei strateginiais klausimais ir tik 30 sekundžių - vidury klausimo išjungiamas mikrofonas. Koks gali būti pasisakymas per vieną minutę, svarstant, pavyzdžiui, klausimą dėl savivaldybės biudžeto ar kitais svarbiais klausimais? Taip opozicija ir dirbo - vidury pasisakymo būdavo išjungiamas garsas“.
   „Tai netoleruotina demokratinėje visuomenėje, todėl po tokių neteisėtų veiksmų, kai visa tai buvo daugumos surašyta į reglamentą - kreipėmės į Seimo narius, prašydami pagalbos įvertinti tokių nuostatų teisėtumą. Džiugu, kad Seime yra dorų ir sąžiningų žmonių, kurie negalėjo atsistebėti tokia savivale ir demokratinės valstybės pamatų ardymu, kai opozicijai net neleidžiama išsakyti savo nuomonės, tai yra suteikiama vos 30 sekundžių ir viena minutė. Reikia padėkoti Seimo nariui Jurgiui Razmui, kuris neliko abejingas ir kreipėsi į teismą“, - tęsė V.Semeška.
   „Trejus metus vykęs teismo procesas padėjo aiškų tašką, pabrėžęs vietos valdžiai, kad jų veiksmai yra neteisėti. Manau, tai puiki pamoka ir didelė pergalė. Visuomenė turi teisę išgirsti ir kitą, ne tik daugumos brukamą nuomonę, opozicija negali būti tildoma – išjunginėjama, kad ir kaip tai nepatiktų postus užimantiems asmenims, - minėjo V.Semeška. - Labai liūdna, kad mūsų savivaldybėje tik teismų sprendimai stabdo demokratijos eroziją, tai yra siekį visomis priemonėmis užtildyti kitaip mąstančius, turinčius savo nuomonę. Būtent nuomonių įvairovė, kalbėjimasis - diskusija, bet ne botagas ir tildymas, yra normali savivaldybės tarybos posėdžio eiga, kuriuose priimami visai bendruomenei svarbūs sprendimai“.
   „Man neteko su tokiais absurdiškais apribojimas susidurti niekur, taip pat ir Vyriausiojoje rinkimų komisijoje. Seime opozicija su dauguma yra bendrai sutarusi, kad klausimus galima užduoti iki 2 minučių, pasisakyti Seimo narys gali iki 5 minučių, o kai kalba frakcijos vardu - iki 7 minučių. Toks susitarimas, manau, tarp savivaldybės tarybos daugumos ir opozicijos, o ne diktatas, galėjo būti pasiektas, nereikėtų dabar teismui nurodinėti, kad daugumos veiksmai yra neteisėti“, - pridūrė V.Semeška.
   „Nėra abejonių, kad tokie laiko ribojimai savo laikais buvo priimti būtent opozicijos teisių ribojimui. Sekantys tarybos posėdžius žmonės mato, kad daugumos atstovai klausimų beveik niekada neturi ir neteikia siūlymų. Mūsų atveju dažniausiai buvo ribojama tiek galimybė paklausti, tiek kalbėti dėl svarstomų klausimų, tiesiog išjungiant mikrofoną. Tokia, galima pasakyti, “mygtukinė teisė”. Priimtas sprendimas patvirtina, kad Lietuvoje turi galioti reali, o ne mygtukinė teisė”, - komentavo savivaldybės tarybos narys Konstantinas Rečkovas. 
   „Kada, atsižvelgiant į minėtą teismo sprendimą, bus keičiamas savivaldybės tarybos veiklos reglamentas ir kokia bus siūloma nauja tarybos narių klausimų bei pasisakymų trukmė?“ - „Druskonis“ šią savaitę paklausė Druskininkų valdžios. 
   „Informuojame, kad dėl Reglamento priėmimo, keitimo, papildymo ir dėl Reglamento nuostatų turinio sprendimus priima Druskininkų savivaldybės taryba“, - iš savivaldybės atėjo štai toks atsakymas.

„Druskonio“ inf.

 


PaieškaKą esate labiau linkę rinktis?
nemokamai dalijamą valdžios propagandą
kompensaciją už "gyvatuko" mokestį
nei vieno iš jų


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui

T-shit
onita.lt

Prekyba lauko durimis

Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

Ieškomi skrajučių platintojai Druskininkų mieste.
Darbo pobūdis: Reklaminės medžiagos (skrajučių, lankstinukų) platinimas į daugiabučių namų pašto dėžutes.
Darbas būtų papildomas, derinant prie pagrindinio darbo.
Darbo patirtis būtų privalumas.
Susisiekti galite
el. paštu:
personalas@avaneta.lt arba
tel.+370 694 09040
.


Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.