Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Kultūra
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija


Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Sveikiname jaunavedžius ir krištavaikius!
 

Aureliją Maciukonytę-Mackevičienę ir Darių Mackevičių 

Kristiną Žičkauskaitę-Žukauskienę ir Robertą Žukauską

Agnę Petrauskaitę-Zdanavičienę ir Modestą Zdanavičių

Viktoriją Verbickaitę-Strakalaitę ir Andrių Strakalaitį

Rasą ir Marių Ridziauskus

Violetą ir Joną Megelinskus

Tomą Bandzaitytę-Puplauskę ir Andrių Puplauskį

Mariją Grikevičiūtę ir Algirdą Motuzą

Inetą Straigytę-Buoželienę ir Šarūną Buoželį 

Odetą Mikelionytę-Radžiukynienę ir Kęstutį Radžiukyną

Giedrė ir Vitas Jaskevičiai dvynukes dukras Dariją ir 
Austėją. Krikšto tėvai – Jolita ir Saulius Jaskevičiai bei Jurgita ir Tomas Mažutavičiai

Ieva ir Rytis Sidarai dukrą Viktoriją ir sūnų Nojų. Krikšto tėvai – Vilma Vilijonaitė ir Nerijus Vaitulionis

Vaida ir Povilas Glatkauskai sūnų Jokūbą. Krikšto tėvai – Miglė Ūselytė ir Justinas Glatkauskas

Agnė ir Robertas Murauskai sūnų Domą Kajų. Krikštatėviai – Aušra Kalė ir Erika Kvietkauskė

Rūtą Gylytę-Kovšel ir Pavelą Kovšel
Miglę ir Darių 
Keršius

Gintarė ir Dainius Grigaičiai sūnų Motiejų. Krikšto tėvai – Šarūnė Latvytė ir Vytautas Valinčius

Inesą ir Pavelą Andriejuk
Simoną ir Tadą Sakalauskus

Jurgą Gerulaitytę-Brokorę ir Mindaugą Brokorių

Liną ir Povilą Šalinius

Deimantę Aidukaitę-Mikelionienę ir Tomą Mikelionį

Inesą Račkauskaitę-Andrulienę ir Ilmarą Andrulį

Vaivą ir Raimutį Radžiukynus

Gitaną Milkevičiūtę-Stonkienę ir Giedrių Stonkų
Jurgitą ir Rimantą Šmitus

Gabrielę Jarašūnaitę-Balčiūnienę ir Karolį Balčiūną

Aistę Jankauskaitę-Kaminskienę ir Karolį Kaminską

Renatą ir Julių Vasiliauskus

Gretą Tuinilaitę-Blažukonienę ir Tomą Blažukonį

Rasa ir Gedas Grunskiai dukrą Jorę Ievą. Krikšto tėvai – Lina ir Aurimas Šatai

Aureliją Auruszkewicz-Norvaišienę ir Aurimą Norvaišą

Andželiką Kiselevskąją-Sinh ir Sūrob Sinh 

Kristiną Guželytę-Burbulę ir Martyną Burbulį

Birutę ir Ramūną Jurčiukonius 

Viktoriją ir Jaunių Matažinskus

Vigilija ir Gytis Stravinskai sūnų Gabrielių. Krikšto tėvai – Gitana Stravinskaitė ir Tomas Kindurys

Ernesta ir Robertas Valaičiai sūnų Martyną. Krikšto tėvai – Egidija ir Ignas Degučiai
Onutė Truncienė ir Modestas Frančakas dukrą Tėją. Krikšto tėvai – Greta Mikelionytė ir Rokas Gardziulevičius

Roberta ir Gediminas Norviliai sūnų Roką. Krikšto tėvai – Raminta ir Gytis Basevičiai

Donata ir Vidutis Valungevičiai sūnų Roką. Krikšto tėvai – Rosita ir Donatas Vekteriai

Indrę ir Tomą Kvaraciejus
Indrę ir Tomą Kvaraciejus

Druskininkų bažnyčioje Simona ir Marius Ufnalevskiai pakrikštijo sūnų Jorį. Krikšto tėvai – Jolita ir Andrius Ufnalevskiai

Povilas ir Kristina Sabaliauskai pakrikštijo dukrą Dariją. Krikšto tėvai – Ingrida Vrubliauskaitė ir Gintaras Austrotas

Sigitą Vinkevičiūtę-Senkienę ir Deividą Senkų

Loretą ir Andrių Ažukus

Laurą ir Modestą Momeniškius

Sandrą ir Tomą Palubinskus

Modestą Balkutę-Lopetienę ir Justą Lopetą

Aistę Miškinytę-Bartainienę ir Pijų Bartainį
Kristiną ir Tadą Bušmauskus

Jurgita ir Vygantas Valūnai sūnų Dovydą. Krikšto tėvai – Andrius ir Lina Truskai

Vitą Krunglevičiūtę - Lėlę ir Giedrių Lėlių

Sandrą ir Marių Ribačiauskus

Jurgita ir Miroslavas Skrobockij savo sūnų Dominyką. Krikšto tėvai – Justina Jurgelionytė ir Pavel Skrobockij

Edita Kibirkštytė ir Tomas Rundia dukrą Smiltę Kotryną. Krikšto tėvai – Eglė ir Tomas Matulaičiai

Audronė ir Mindaugas Šukiai dukrą Militą. Krikšto tėvai – Jolita ir Virginijus Ivanauskai

Gretą ir Tomą Kachnevičius

Jovitą ir Aleksandrą Zagorodnije

Viktorija ir Žydrūnas Pšichotskai pakrikštijo dukrą Gabrielę. Krikšto tėvai – Rūta Vilūnaitė ir Aurelijus Zelba

Druskininkų bažnyčioje Iveta ir Linas Prapiesčiai pakrikštijo dukrą Emą. Krikšto tėvai – Karolina Pangonytė ir Juozas Miškinis

Živilė ir Vytautas Rodai pakrikštijo dukrą Emą. Krikšto tėvai – Edita Puolienė ir Žygimantas Žagunis

Viktoriją ir Žydrūną Pšichotskus

Agnę Kurlavičiūtę –Dzenkienę ir Dainių Dzenkų

Aušrą Jankeliūnaitę-Taraškienę ir Stasį Tarašką

Ireną ir Algirdą Čepulius

Daivą ir Mindaugą Bankauskus

Kariną Jocaitę-Butkienę ir Tomą Butkų

Liną Paliulytę-Gudę ir Luką Gudą

Olgą ir Giedrių Sinkevičius

Neringą ir Justiną Žitkauskus

Daivą ir Tadą Matulevičius

Gintarę ir Vytautą Bikulčius

Bertą ir Justiną Janulevičius

Inga ir Kęstutis Margeliai pakrikštijo sūnų Mindaugą. Krikšto tėvai - Tomas ir Neringa Jokubauskai

Birželio 24 d. Druskininkų bažnyčioje buvo pakrikštytos dvi mergytės – Lėja ir Jomantė. Lėjos tėvai – Virginija Bačenskaitė ir Aivaras Galinis, krikšto tėvai – Ligita Baliūnė ir Matas Jonavičius. Jomantės tėvai – Jonė Galinytė ir Mantas Jonavičius, krikšto tėvai – Goda Mkrutumian ir Aivaras Galinis

Jonitą Biekšaitę-Žilionę ir Vaidą Žilionį

Gintarę Janulytę-Tamulevičienę ir Eimantą Tamulevičių

Sigitą Leknickaitę-Žilionienę ir Vilmantą Žilionį

Agnė ir Arnas Ambrazevičiai pakrikštijo dukrą Smiltę. Krikšto tėvai – Albertas ir Sigita Savickai

Rovena ir Eimantas Sniečkai sūnų Ąžuolą. Krikšto tėvai – Dovilė ir Robertas Sakalauskai 

Beatą ir Justą Gaučius

Eglutę ir Rolandą Kalėdas

Mingailę ir Artūrą Glebovičius

Aliona ir Vitalijus Mitianec savo dukrą Sofiją. Krikšto tėvai – Katažyna Kolendo ir Pavel Trusevič

Birutė ir Gvidas Borisai savo sūnų Herkų. Krikšto tėvai – Dovilė ir Ignas Lukauskai

Agnę Miškinytę-Vainienę ir Mindaugą Vainą

Eriką Kazbaraitytę-Suchockienę ir Vygantą Suchockį

Patriciją Svetlauskaitę-Šavelskienę ir Marių Šavelskį

Rūta ir Audrius Norušiai savo sūnų Jorį. Krikštatėviai – Indrė Norušytė ir Kastytis Žvirgždas 

Robertą ir Tomą Daniulius

Simoną ir Mindaugą Lipnius

Sandrą ir Raimondą Grajauskus

Aistę Avulytę ir Martyną Stebuliauską 
Godą ir Regimantą Bielskius 

Laurą Mockevičiūtę-Valentukevičienę ir Joną Valentukevičių

Liną ir Algirdą Talitavičius

Donatą ir Piotrą Skorodumovus

Agnę Antanevičiūtę-Noreikę ir Tomą Noreiką

Olgą ir Pavelą Juodeškas

Arnetą ir Ernestą Gedmintus

Liną ir Saulių Gražulius 

Kristina ir Dainius Svederskai savo dukrą Gabrielę. Krikštatėviai – Izolda ir Artūras Savickai

Rita ir Gintautas Žilinskai savo dukrą Pauliną. Krikštatėviai – Janina Judkinaitė ir Gytis Pakalnis

Ingrida ir Andrius Apolskai savo dukrą Miglę ir sūnų Marių. Miglės krikštatėviai – Vilma ir Eimantas Grinevičiai, Mariaus – Alina ir Artūras Dailydai

Rita ir Rimgaudas Vaickelioniai savo dukrą Mėją. Krikštatėviai – Jurgita ir Valius Vaickelioniai

Akvilę ir Tomą Bartkus

Dovilę Severinaitę-Vaikšnorienę ir Mindaugą Vaikšnorą

Laurą ir Saulių Trainavičius

Viktorija ir Regimantas Dumbliauskai savo sūnų Mykolą. Krikštatėviai – Laura Aleksonienė ir Rokas Bubnys

Giedrę Armonavičiūtę-Bankauskienę ir Liną Bankauską

Viktoriją Zakaraitę-Karolienę ir Šarūną Karolį, kurie ir susituokė, ir pakrikštijo savo dukrą Emą. Krikštatėviai – Eglė ir Vidmantas Baloševičiai
Susituokusius Birutę ir Rimantą Daujotus

Genutę Truncaitę-Križinauskienę ir Raimondą Križinauską

Inetą Jezenčikaitę-Janulevičienę ir Airidą Janulevičių
Gerdą Žukovskienę ir Vitalijų Žukovskį
Redą Mikailionytę- Kerevičienę ir Robertą Kerevičių

Margaritą Kulpovič-Micevičienę ir Vytautą Micevičių

Karoliną Šliažaitę-Ramanauskienę ir Saulių Ramanauską

Daiva ir Donatas Rasimavičiai savo dukrą Aistę ir sūnų Ugnių. Krikštatėviai – Asta ir Alvydas Sinkevičiai bei Odeta Krivaitė ir Ramūnas Rasimavičius 

Viktoriją Zigmantaitę-Tubelienę ir Paulių Tubelį

Eveliną Mikelionytę- Stankevičienę ir Žilviną Stankevičių

Živilė ir Eimantas Balčiai savo sūnų Kajų. Krikštatėviai – Greta ir Audrius Matusevičiai

Jurgita ir Petras Gudelevičiai savo sūnų Domuką. Krikštatėviai – Aurelija ir Kęstutis Laurynavičiai 

Jolanta ir Audrius Giedraičiai savo sūnų Jokūbą. Krikšto tėvai – Neringa Šarkelytė ir Žydrūnas Giedraitis

Sigutę Kvilonskaitę-Talandzevičienę ir Igną Talandzevičių

Kristiną Ramanauskaitę-Martynaitę ir Justiną Martynaitį

Jolitą Aranauskaitę-Jančevskąją ir Antoną Jančevskij

Reginą Bagdanavičiūtę-Stakelienę ir Tomą Stakelį

Adrianą Skrebūnaitę-Bakanauskienę ir Vaidą Bakanauską

Dovilę Micevičiūtę-Kryžiokienę ir Vaidą Kryžioką

Sandrą Ruckutę-Nalevaikienę ir Tomą Nalevaiką

Vaidą Kęstauskę ir Deividą Kęstauską

Audronę Sviklaitę-Kučinskienę ir Andrių Kučinską

Ernestą Keliačienę ir Povilą Keliačių

Rūta ir Vaidas Kazlauskai savo sūnų Igną. Krikštatėviai – Edita ir Vytautas Jakubauskai

Dianą Gromyko-Poltorak ir Ariel Poltorak

Aidą Galčiūtę-Matusevičienę ir Robertą Matusevičių

Jovitą Janulevičiūtę-Petrauskienę ir Justiną Petrauską 

Irmą Milinavičiūtę-Mockevičienę ir Tomą Mockevičių 

Robertą Kazakevičiūtę-Jasionienę ir Aidą Jasionį 

Eveliną Pigagaitę-Stažienę ir Gediminą Stažį

Vaigą Semėnaitę-Kazanavičę ir Ugnių Kazanavičių

Ana ir Danielis Jarmalovičiai krikštijo savo dukrą Ievą. Krikšto tėvai – Agnė Jarmalovič ir Ričard Muchin

Gabrielę Tarasevičiūtę-Zolubienę ir Kamilį Zolubą

Lilija ir Nerijus Čvaranavičiai krikštijo savo sūnų Martyną. Krikšto tėvai – Ema ir Antanas Mikučiai

Ievą Rodžianskaitę-Eberson ir Darių Eberson

Kristiną Slidžiauskaitę-Juralevičienę ir Žilviną Juralevičių

Jurgitą Juodpusytę-Žitkauskienę ir Šarūną Žitkauską

Margaritą Jundo-Daugirdienę ir Laimį Daugirdą

Simoną Valiulytę-Garliauskienę ir Modestą Garliauską

Rokas ir Jurgita Barysai krikštijo dukrą Barborą. Krikšto tėvai: Rasa ir Domas Pešteniai

Jurgita ir Ramūnas Grudzinskai savo sūnų Ąžuolą. Krikštatėviai – Ieva Lukaševičiūtė ir Justas Vasiliauskas

Tautvilę Gavelytę-Ptakauskienę ir Ovidijų Ptakauską, kurie susituokė ir pakrikštijo savo dukrą Gustę. Krikštatėviai – Alvita ir Audrius Žmuidzinavičiai 

Rimantę Sakatauskaitę-Andrijevskąją ir Artūrą Andrijevskį

Gretą Poškevičiūtę-Matulevičienę ir Audrių Matulevičių

Aušrą Ronkytę-Šmitę ir Povilą Šmitą

Dalią Noraitę-Borusienę ir Lauryną Borusą

Dovilę Dekaminavičiūtę-Stravinskienę ir Giedrių Stravinską

Živilė ir Mindaugas Raudoniai savo sūnų Herkų. Krikštatėviai – Rasa ir Almantas Gedminai

Virginiją Beržvinskaitę-Burbienę ir Tomą Burbą

Aušra ir Alvydas Ašinskai savo sūnų Danielių. Krikšto tėvai – Danguolė ir Saulius Pilipavičiai

Laurą Timofejevaitę-Aruodžienę ir Ernestą Aruodžių

Rimantę Lukošiūtę-Gelčienę ir Jurgį Gelčių

Jūratė ir Kęstutis Čeplikai savo sūnų Vytį. Krikšto tėvai – Evelina Verbickaitė ir Rolandas Kuzmickas

Aistė ir Elijus Tamulevičiai savo sūnų Matą. Krikšto tėvai – Dovilė ir Audrius Tamulevičiai

Dovilę Česnulevičiūtę-Palevičienę ir Rimantą Palevičių

Gintarę Galdikaitę-Ščerbič ir Ivaną Ščerbič

Rasą Kibildytę-Naravičienę ir Liną Naravičių
Jonę Šaulytę ir Robertą Tamošiūną

Juliją Maksimovič-Čiurlionienę ir Andrių Čiurlionį 

Erika Kazbaraitytė ir Vygantas Suchockis savo sūnų Harį Suchockį. Krikšto tėvai – Živilė Poškutė ir Elvinas Suchockis 

Iloną Donelienę-Čekatauskę ir Lauryną Čekatauską 

Irina ir Vilmantas Ginevičiai savo dukrą Mają. Krikšto tėvai – Ramutė Ginevičiūtė ir Nikolas Sakkas

Dovilė ir Eitvydas Mizerai savo sūnų Luką. Krikšto tėvai - Aistė Samuolytė ir Artūras Barkauskas

Robertą Janulevičiūtę-Norvilė ir Gediminą Norvilį

Jurgitą Lingytę-Petrauskienę ir Juozą Petrauską

Edvardą Naujalį ir Iloną Junevičiūtę-Naujalienę
Simoną Micevičiūtę- Miliauskienę ir Povilą Miliauską

Rivą Kirkauskaitę-Elmantę ir Eriką Elmantą

Raimondą Bingelienę-Sabaliauskienę ir Justiną Sabaliauską

Laura Liesytė ir Sergej Filipovič savo dukrą Sofiją (krikšto tėvai Rūta Liesytė ir Giuliano Dipaola) ir sūnų Dominyką (krikšto tėvai Sandra Jelisevič ir Tomas Liesis) 

Vaclavą Senkevič-Remenčienę ir Antaną Remenčių
Sandrą Kalėdaitę-Palionienę ir Drąsių Palionį 

Viivika ir Valdas Jančeriai savo sūnų Gabrielių. Krikšto tėvai – Inga Kostkevičienė ir Jurijus Smirnovas

Vytautas ir Edita Jakubauskai savo dukrą Medą. Krikšto tėvai – Renata Platonovienė ir Gintaras Platonovas

Eglė ir Arūnas Mitkai savo sūnų Ąžuolą. Krikšto tėvai – Jolanta Griškienė, Wally Lambert ir Klaus Peter Schmitt

Nidą Juškaitę-Venskę ir Edvardą Venskų

bei pakrikštytą jų dukrą Simoną Venskutę, kurios krikštatėviai Sandra Gatautytė ir Gaudentas Stankus 

Laurą Gimbutytę-Kišūnę ir Eugenijų Kišūną

Rūtą Stonkutę-Virkutienę ir Karolį Virkutį

Iloną Karkliną-Kelmelienę ir Vygantą Kelmelį

Simoną Briliūtę–Kašelionienę ir Aurimą Kašelionį
Jolitą Kuliešiūtę– Kurtinaitienę ir Vytį Kurtinaitį

Kristiną Denisevičiūtę-Auguvienę ir Karolį Augų

Justiną Gilytę-Fralkovą ir Oleg Fralkov

Miglę Alčauskaitę-Trusevičienę ir Pavelą Trusevičių

Eriką Pavinkšnytę-Savulionienę ir Liną Savulionį

Simoną Ausmanaitę-Dabulevičienę ir Taudvydą Dabulevičių

Kristiną Austrotaitę- Sabaliauskienę ir Povilą Sabaliauską

Justiną Balevičiūtę-Civinskienę ir Andrių Civinską

Aistę Miliauskaitę-Lobačevskają ir Artūrą Lobačevskij

Kristiną Ruigytę-Aleksienę ir Marių Aleksą
Živilę Markelionytę- Kastantinavičienę ir Almantą Kastantinavičių

Liną Bražinskaitę-Borisevičienę ir Marių Borisevičių

Jurgitą Jurgelionytę ir Miroslavą Skrobockij

Ievą Mykolaitytę-Miliauskienę ir Arvydą Miliauską

Laurą Beručkaitę-Belevičienę ir Deimantą Belevičių

Aną Mariją Gromyko-Petrauskienę ir Andrių Petrauską

Rasą Katienaitę-Kudrickienę ir Evaldą Kudricką

Ramintą Petraškaitę-Zenevičienę ir Šarūną Zenevičių 

Astą Sakavičiūtę-Stonkuvienę ir Edgarą Stonkų

Raimondą Mockutę-Jankauskienę ir Mindaugą Jankauską

Živilę Gudaitytę-Ragažulienę ir Valių Ragažulį

Sandrą Taučikienę ir Donatą Taučiką

Gretą Petrokaitytę-Grigelionienę ir Justą Grigelionį

Miglę Būrytę-Sinkevičienę ir Regimantą Sinkevičių

Mildą Gudaitytę-Verseckienę ir Deimintą Versecką

Agnę Asanavičiūtę-Račkauskienę ir Ričardą Račkauską

Artiomą Kozak ir Viktoriją Deviatovaitę-Kozak

Aistę ir Nerijų Milašius 

Gintarę Mikelionytę – Janulienę ir Povilą Janulį

Viktoriją Belevičiūtę – Vailionienę ir Vytautą Vailionį

Eveliną Mišinytę – Puzevič ir Andžej Puzevič

Giletą Červinskaitę-Ikasalienę ir Joną Ikasalą

Alginą Kanapienytę-Bajoriūnienę ir Modestą Bajoriūną

Laura Šilkaitė-Krupėnienė ir Danielius Krupėnas

Jolanta Ūsaitė-Savukynienė ir Adomas Savukynas

Rūta Kašėtaitė-Volungevičienė ir Vaidas Volungevičius

Jovita Butkutė-Sinkevičienė ir Šarūnas Sinkevičius

Alesia Fralkova-Makauskienė ir Raimundas Makauskas

Ferdinanda Kulbokaitė-Naškevičienė ir Marius Naškevičius

Živilę Baranauskaitę-Ivoškienę ir Antaną Ivošką

Aureliją Miliauskaitę ir Raimondą Dambrauską

Sandrą Andrijauskaitę-Gluškovienę ir Saulių Gluškovą

Eglę Vaitkutę ir Karolį Matjošaitį 

Eglę Vilkelytę-Radzevičienę ir Algirdą Radzevičių 

Eglę Grušauskaitę-Zubravičienę ir Darių Zubravičių

Ingą Borisovaitę-Pakalienę ir Ernestą Pakalą
Boženą Meževič-Čenko ir Gžegožą Čenko
Neringą Pipiraitę-Jonkaitienę ir Tomą Jonkaitį

Justiną Lukauskaitę-Norkūnienę ir Gaudvydą Norkūną

Rūtą Budraitytę-Lukaševičienę ir Giedrių Lukaševičių

Ramintą Lukšytę-Platūkienę ir Igną Platūkį 

Astą Prankaitę-Baltrušaitienę ir Vitalijų Baltrušaitį

Astą Janulevičiūtę-Trapnauskienę ir Robertą Trapnauską

Sigitą Suraučiūtę-Palionienę ir Donatą Palionį

Ernesta Čepanauskaitė-Kavarzienė ir Mindaugas Kavarza
Kristina Butėnaitė- Janavičienė ir Kęstutis Janavičius

Daiva Vaitkutė-Gabrienė ir Mantas Gabrys

Laura Stravinskaitė-Reuter ir Dominik Reuter

Eriką Lukoševičiūtę-Tertelienę ir Karolį Tertelį

Donatą Markelionytę-Akstinienę ir Marių Akstiną

Ritą Šapošnikovaitę- Razmirskienę ir Vytautą Razmirskį

Gretą Stankevičiūtę-Povilaitienę ir Mindaugą Povilaitį

Santą Bieliauskaitę-Naujalienę ir Deividą Naujalį

Iloną Grėbliūnaitę-Aleksandravičienę ir Marių Aleksandravičių

Andželą Krasnovą-Bilinskienę ir Bronių Bilinską
Birutę Šarakojytę-Borisienę ir Gvidą Borisą 

Agnę Vaščilaitę-Volungevičienę ir Tomą Volungevičių 

Rūtą Vilkancaitę-Gelaželienę ir Petrą Gelaželį

Irmą Šalinytę-Dubrovskienę ir Andrejų Dubrovskį 

Aureliją Bubulevičiūtę-Dapkūnienę ir Eimantą Dapkūną
Sandrą Matulevičiūtę- Parachomikę ir Evaldą Parachomiką

 


PaieškaAr pritariate nuomonei: "Vagia, bet ir miestui duoda"
Pritariu
Nepritariu
Tai nusikaltimas


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui
Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

IŠNUOMOJA 160 kv. m KOMERCINES PATALPAS Krėvės g. 5, Druskininkuose.
Tinka parduotuvei ir kitokiai įvairiai komercinei veiklai.
Kreiptis tel. 861240856.


Paminklai ir akmens
gaminiai


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.