Pirmas

NAUJIENA!

Šiame numeryje

Miesto žinios
Policijos žinios
Kultūra
Renginiai
Skelbimai
Videolaidos

Druskininkai

Viešbučiai
Menai

Druskininkų apylinkės

Turauskų sodyba
Sodyba "Pas Rūtą"

Redakcija

Informacija


Reklama


Labai gera vieta Jūsų reklamai. Daugiau informacijos čia >>  Pėdsakai, palikti tarp mūsų ir mums 
Prisiminė moterį ir kūrėją – Nijolę Miliauskaitę


Poeziją skaito Zita Aleksonienė


Rūta Jamantienė ir Druskininkų kūrėjų sambūrio ,,Branduma“ vadovas Jonas Tertelis


Moterų vokalinis ansamblis TAU atliko dainas Vytauto Bložės eilėmis                                         Eugenijos Sidaravičiūtės nuotr.

Izabelė ŪSIENĖ

   Nijolė Miliauskaitė mums, druskininkiečiams, visų pirma asocijuojasi su švelnia ir trapia būtybe angelo veidu. Kam teko prisiliesti prie poetės esybės, tikrai pajuto tą ypatingą vidinį spindėjimą, kuris apgaubia kiekvieną, tyčia ar netyčia atsidūrusį poetės gyvenimo akiratyje. Pati būdama labai kukli ir veik nepastebima, Nijolė mokėjo pažvelgti į akis ir pajusti, kad visiems žmonėms reikia užuojautos, šilumos ir gerumo, kaip egzistencinių dvasinių vertybių. Jų turėjo ir dalijosi. Druskininkuose išgyvenusi didžiąją savo gyvenimo dalį, poetė ir liko mums artima, sava, o jos minimalistinė poezija – ypatinga dvasios atgaiva kiekvienam skaitytojui. 
   Nijolės Miliauskaitės gyvenimo linija kukli ir trapi. Jei norėtume palyginti su kažkokiu visatos reiškiniu, turbūt sakytume – kaip lauko gėlės būtis: užaugo ant liauno stiebelio, pražydo, pažvelgė į mus ir, nuleidusi galvelę, išnyko, palikusi gerumo ir grožio spindesį. Nijolė Miliauskaitė – Bložienė gimė 1950 m. sausio 23 d. Keturvalakiuose, Vilkaviškio rajone. Mirė 2002 m. kovo 25 d. Druskininkuose. Palaidota Vilniuje, Antakalnio kapinėse. 
   Žinoma, brandi ir pripažinta Lietuvos poetė:1986 m. jai suteikta Zigmo Gėlės literatūrinė premija už poezijos debiutą („Uršulės S. portretas“). 1995 m. apdovanota Lietuvos rašytojų sąjungos premija už geriausią metų knygą „Uždraustas įeiti kambarys“.1999 m. pelnė Jotvingių premiją už geriausią metų poezijos knygą „Sielos labirintas“.2000 m. paskirta Lietuvos nacionalinė premija. N.Miliauskaitės poezija versta į anglų, lenkų, vokiečių ir kt. kalbas. 
Šiais metais sukanka jau 15 metų, kai iš žemiškojo gyvenimo išėjo ši iškili asmenybė. Ta intencija lapkričio 8 d. Druskininkų kūrėjų sambūris ,,Branduma“ organizavo popietę apie N. Miliauskaitę. Prisiminė jos, moters ir kūrėjos, pėdsakus, paliktus čia, tarp mūsų ir mums.
   Popietės iniciatorius Jonas Tertelis pasakojo savo prisiminimus. Tuomet jo šeima su Vytautu ir Nijole Bložėmis buvo artimi draugai. Jo požiūriu, Nijolė – pasiaukojančios ir mylinčios moters idealas. Bendraudami visada tai matė ir suprato. Iš pateiktų J.Tertelio pasakojimų išskirsiu bent vieną epizodą: ,,Užeinu sykį pas juos į Merkinės gatvę. Žiūriu – Nijolė paskendusi namų ruošoje. Vytauto kažkodėl nėra, nors tikėjausi ir jį sutikti. Pasirodo, ji ruošia vietą fortepijonui pastatyti. Čia tuoj bus atvežtas – reikia, kad jis atsidurtų tinkamoje ir reikiamoje vietoje. Kai aš Nijolę paklausiau, kurgi yra Vytautas, ji atsakė: ,,Vytautas išėjo pasivaikščioti – nuo šio buitinio triukšmo jam gali įsiskaudėti galvą“. Man tada šis dalykas buvo sunkiai suvokiama tiesa. Pažinojau juos kaip gražią sutuoktinių porą, kurioje šviesią aurą skleidė moteris, o vyrui buvo gera šalia jos gyventi ir kurti“.
   Prisiminimus keitė poetės posmai. Įtaigiai ir jautriai juos perskaitė Zita Aleksonienė. Ji atsirinko eilėraščius, kuriuose itin ryškus namų ilgesys svetimoje erdvėje. Kažkada internatinės mokyklos buvo įprastas reiškinys bene kiekviename miestelyje. Tokią gyvenimo patirtį turėjusi skaitovė, subtiliai pajutusi eilėraščių dvasią, perteikė ir mums. Skaitomi posmai pažadino klausytojų gyvenimo patirtis. Nors N.Miliauskaitės eilėraščių braižas minimalistinis – mažai žodžių – bet, antra vertus, eilėraščiuose atsiskleidžia labai plataus spektro įžvalgos skaitytojo atžvilgiu. Poetė, prisodrindama posmus kasdienybės detalių, niekada jų nesusieja su savo konkrečia biografija. Tarytum ji kuria mums visoms ir visiems – ne sau. Lyg ji būtų kaip geroji burtininkė, prisiartinusi prie mūsų, regėjusi ir tyliai padėjusi mūsų gyvenimo lopinėlį į savo kūrybos skrynelę. Čia viskas ir tikra, ir poetiška. Du eilėraščius, kuriuos interpretavo šio straipsnio autorė, ,,skaitėme“ visi kartu. Pro minimalistinį žodžių audinį sielos akimis gilinomės plačiau į moteriškosios pasaulėjautos svarbiausią misiją – mylėti, aukotis ir šviesti. Kad kitiems šalia jų gyventi būtų ramu ir jauku. Poetė meistriškai mokėjo sujungti buitį su būtimi ir rasti šiuose labai prieštaringuose dalykuose dermę.
   Skaitomus kūrinius keitė dainos Vytauto Bložės eilėraščių žodžiais. Moterų vokalinis ansamblis TAU, kuriam vadovauja Virginija Šedienė, taip norėjo akcentuoti Nijolės, kaip Bložienės ir kūrėjos, vaidmenį poeto V.Bložės gyvenime. Nuskambėjo žinomos dainos: ,,Oi, motinėle“, ,,Nemunėlis“, ,,Krantų gėlė“. Renginio pabaigoje kažkaip spontaniškai suskambėjo daina Salomėjos Nėries žodžiais ,,Pienė“. Tarytum būtų sukurta būtent Nijolės likimui pailiustruoti. 
   Atidžiai klausėmės Eugenijos Sidaravičiūtės pasakojimo apie N.Miliauskaitę, jos gyvenimą ir charakterį – tikras angelas sargas V.Bložei. Kaip visada Eugenija moka meistriškai pritaikyti žinomus biografijos faktus popietės nuotaikai paryškinti. Ji priminė kelis epizodus: iš kokios šeimos poetas kilęs, kodėl turėjo nekęsti sovietinio režimo, atėmusio iš jo brangiausią turtą – tėvą. Jis buvo darbštus, nagingas, kilęs iš savanorių. Už tai, kad buvo pasiturintis ūkininkas, gyvenimą baigė Karagandoje. Taip ir Nijolė atsidūrė internate – kaipgi motina viena su vaikais būtų juos išmokslinusi. Kokį praradimą patyrė Vytautas, neskaičiuojant prarastojo materialaus turto – tėvas turėjo 66 hektarus žemės, per 100 bičių avilių. Pasakojimas nuskambėjo kaip gražus ir tolerantiškas žvilgsnis į kūrėjo asmenybę.
   Renginio vedėjas J.Tertelis skaitė daug poetės eilėraščių, jam antrino kitos moterys: Rūta Jamantienė, Janina Žilionienė. Bibliotekos darbuotoja Adelė Bolienė parengė Nijolės Miliauskaitės knygų parodėlę. Su pasididžiavimu kalbėjo apie poetės artimumą mūsų miestui ir kultūrai, nuoširdžiai paskaitė eilėraštį. Visus popietės dalyvius vienijo bendras jausmas – pagarbus poetės kūrinių priartinimas ir priminimas mums, gyvenantiems jau kitais laikais, kad eilėraščių rinktinės ,,Širdies labirintas“ kūriniai talpūs kaip visata ir gražūs bei tikri kaip lauko gėlės būtis. 
   Esame dėkingi ,,Brandumos“ žmonėms, kurie jau gerus aštuonerius metus darbuojas literatūros puoselėjimo srityje. Tai bene vienintelis toks meno žmonių kolektyvas Druskininkuose.   Jiems svarbu ir rūpi paviešinti kūrėjų buvimo šioje žemėje pėdsakus. Ir ne tik. Jie susirinkę skaito savo kūrybą, bendrauja kaip žmonės, kūrybos galių palytėti. Popietės pabaigoje J.Tertelis pasveikino Virginiją Šedienę. Šią savaitę ji šventė gražų savo jubiliejų. Sudainavome ,,Ilgiausių metų“. Skaičiuojame dienas iki Valstybės šimtmečio. Pasitinkame visi kartu ir kiekvienas savaip. Brandumiečiai – prisimindami iškilius kūrėjus ir puoselėdami savo kūrybinius impulsus.

 


PaieškaAr pritariate nuomonei: "Vagia, bet ir miestui duoda"
Pritariu
Nepritariu
Tai nusikaltimas


Siūlau klausimą skaitytojams
Siūlau temą rašiniui
Vadovų paieška

IŠNUOMOJAMI STATYBINIAI IR FASADINIAI PASTOLIAI, PASTOLIAI MŪRO DARBAMS, BOKŠTELIAI, PAMATINIAI IR PERDANGOS KLOJINIAI.
Tel. (8-612) 40856


Svetainių kūrimas

IŠNUOMOJA 160 kv. m KOMERCINES PATALPAS Krėvės g. 5, Druskininkuose.
Tinka parduotuvei ir kitokiai įvairiai komercinei veiklai.
Kreiptis tel. 861240856.


Parduoda sausas spygliuočių ir lapuočių malkas, skaldytas ar supjautas kaladėlėmis.
Atvežimas nemokamas.
Tel. 860146179.


Parduodamas nekilnojamasis turtas (negyvenamosios patalpos - požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, unikalus numeris 4400-1497-2314:5867, esančios Druskininkų g. 23, Druskininkai). 1 vietos pardavimo kaina 7000 Lt. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis 861286008 arba elektroniniu paštu parduodamasturtas1@
gmail.com

Roletai 
plastikiniams
langams

Prašome
atsiliepti skaitytojus iš:
Kuveito, Hawaii, Filipinų
info@druskonis.lt


Greitas kreditas
internetu


Nebrangiai
šarvuotos durys butui,
lauko durys namui
,
plastikiniai langai

Langai


© 1997-2013 Druskonis.lt . Visa medžiaga pateikta šiame puslapyje yra laikraščio "Druskonis" nuosavybė.
Kopijuoti, platinti informaciją be laikraščio "Druskonis" sutikimo DRAUDŽIAMA!
Visas teises gina LR istatymai

Dizainas ir programavimas - Dana M. ir Aurimas A.